Gdańsk. Miasto otwarte na Twoje potrzeby

Gdańsk nazywany jest miastem wolności i solidarności. To zobowiązuje, dlatego w naszym mieście powstaje Model na rzecz Równego Traktowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy w Gdańsku czuli się bezpiecznie i mieli poczucie, że nasze prawa są respektowane i szanowane, niezależnie od tego, ile mamy lat, jakiej płci jesteśmy, jaka jest nasza orientacja seksualna, skąd pochodzimy czy w co wierzymy.

Co to oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie osobę poruszającą się na wózku, która dziś nie może wjechać do domu kultury na koncert ulubionego zespołu, seniora, który wracając do domu z zakupami musi pokonać wysokie krawężniki czy młodego geja, który zmagając się z myślami samobójczymi nie wie, gdzie zwrócić się o pomoc psychologiczną.

Jesienne spotkanie z Seniorami w gdańskim ZOO
Jesienne spotkanie z Seniorami w gdańskim ZOO
Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

I właśnie dostrzeżenie potrzeb grup, które w codziennym życiu mają czasem trudniej było podstawą do rozpoczęcia prac nad modelem. Prace te pokazały niezwykłą siłę płynącą z różnorodności gdańszczanek i gdańszczan. Przekonaliśmy się, że potrafimy ze sobą rozmawiać o trudnych tematach i pracować razem dla dobra miasta.

Tworzenie Modelu wyzwoliło pozytywną społeczną energię. Bezpłatnie i po godzinach pracy tworzyło go ponad 90 osób, w tym seniorzy i młodzież, nauczycielki i psycholodzy gdańskich szkół, katolicy i wyznawcy innych religii, kobiety i mężczyźni, geje, lesbijki i osoby heteroseksualne, osoby niedosłyszące i poruszające się na wózku.  

Zespół pracujący charytatywnie nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania
Zespół pracujący charytatywnie nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania
Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Istotny był także wkład pracy ekspertów i ekspertek. Były to osoby, które od lat pracują w Gdańsku z grupami doświadczającymi dyskryminacji, znające specyficzne trudności i potrzeby wynikające z wymienionych wyżej grup. To między innymi stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami, organizacje wspierające imigrantów w Gdańsku lub osoby LGBT, czy instytucje pracujące z kobietami doświadczającymi przemocy.

Co ważne, wszystkie te osoby pracowały nad Modelem za darmo, poświęcając swój prywatny czas. Dzięki różnorodności środowisk zaangażowanych w prace powstało rozwiązanie skrojone na miarę, które dobrze odpowiada na potrzeby wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Czym dokładnie jest Model na rzecz Równego Traktowania?

To dokument określający zmiany i działania, jakie powinien podjąć gdański samorząd, by budować miasto przyjazne i bezpieczne dla wszystkich. To on posiada wpływ na edukację, politykę społeczną, miejską infrastrukturę, rynek pracy, sport, czy ofertę kulturalną. Dlatego ma narzędzia, by zadbać o miasto dostępne dla wszystkich. Od działań samorządu zależy, czy miasto będzie dostępne dla wszystkich, czy może tylko dla wybranych – osób młodych, zdrowych i silnych.

Studentki medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Studentki medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Jerzy Pinkas/ www.gdansk.pl

Model daje nam narzędzia, by przeciwdziałać dyskryminacji i szybko reagować w sytuacjach, w których może się ona pojawić. Dzięki niemu Gdańsk stanie się miastem bardziej przyjaznym wszystkim mieszkankom i mieszkańcom.

Realizacja Modelu w Gdańsku oznacza w praktyce, że osoba poruszająca się na wózku będzie mogła wjechać do domu kultury na koncert jej ulubionego zespołu. To zapewnienie szerszego wsparcia dla osób szukających pomocy i schronienia, gdy doświadczają przemocy czy dyskryminacji. To szybsza reakcja miasta na trudny do pokonania dla starszej osoby krawężnik. To wsparcie psychologiczne dla młodego geja z myślami samobójczymi.

Osoby niepełnosprawne są dużą grupą społeczną w Gdańsku
Osoby niepełnosprawne są dużą grupą społeczną w Gdańsku
Jerzy Pinkas/ www.gdansk.pl

To także troska o profesjonalne szkolenia dla pedagogów szkolnych, którzy pracują z dziećmi imigrantów. Już dziś w naszym mieście żyje około 25 000 Ukrainek i Ukraińców, którzy także posyłają swoje dzieci do gdańskich szkół. Warto, by osoby przyjeżdżające do naszego miasta z zagranicy miały możliwość integrowania się z naszym społeczeństwem.

Model to wreszcie większe wsparcie dla matek powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. To wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla opiekunów tych osób. To w końcu szerzy zakres pomocy i wsparcia dla osób starszych, szczególnie wymagających opieki innych osób.

Emeryci opiekujący się dorosłym niepełnosprawnym także potrzebują wsparcia.
Emeryci opiekujący się dorosłym niepełnosprawnym także potrzebują wsparcia.
Jerzy Pinkas/ www.gdansk.pl

Szeroka diagnoza potrzeb

W trakcie prac spotkaliśmy się z obawami, że Model zajmuje się wyłącznie dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. To nieprawda. Prawa osób LGBT to jeden z sześciu obszarów, na których koncentruje się Model. Pozostałe to wiek, płeć, wyznanie lub bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność. Wszystkie z sześciu wspomnianych obszarów już dziś chronione są przez polskie prawo, w tym – przez Konstytucję RP. Krótko mówiąc, Gdańsk wdraża w praktyce uregulowania prawne obowiązujące w całej Polsce.

Różnorodność nie może wykluczać. Wszyscy mamy takie same prawa.
Różnorodność nie może wykluczać. Wszyscy mamy takie same prawa.
Dominik Paszliński/ www.gdansk.pl

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/dyskryminacja-i-mobbing

Warto także podkreślić neutralność światopoglądową Modelu. Nikomu nie odbiera on żadnych praw, koncentruje się jedynie na grupach, które mogą doświadczać gorszego traktowania ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność. Tym samym Model to działanie uniwersalne, które przyniesie korzyści wszystkim mieszkankom i mieszkańcom miasta.

Efekty prac zespołu

Zespół stworzył 178 propozycji zmian w dotychczasowych działaniach miasta. To propozycje, aby uczynić Gdańsk miejscem bardziej bezpiecznym i szanującym potrzeby i możliwości każdej osoby. Model poddany był szerokim konsultacjom gdańskiej społeczności. Konsultacje trwały od 23 kwietnia do 8 maja oraz od 28 maja do 11 czerwca 2018 r. Otrzymaliśmy bardzo dużo propozycji i uwag, które pozwoliły znacząco udoskonalić Model. Za wszystkie bardzo dziękujemy.

Kiedy Model wejdzie w życie? Wszystko w rękach gdańskich radnych, którzy będą głosować nad przyjęciem modelu już 28 czerwca.

W Gdańsku mieszka i pracuje bardzo duża grupa imigrantów i imigrantek. Nowi mieszkańcy chcą być częścią naszej społeczności
W Gdańsku mieszka i pracuje bardzo duża grupa imigrantów i imigrantek. Nowi mieszkańcy chcą być częścią naszej społeczności
Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Czytaj także:

Szczegółowe odpowiedzi na pytania i obawy, z jakimi spotkaliśmy się w trakcie prac nad Modelem.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Model-na-rzecz-Rownego-Traktowania-Przyjdz-na-konsultacje-spoleczne,a,106503

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami:

https://roznorodnygdansk.wordpress.com/