Gala 100-lecia praw wyborczych kobiet

W sobotę, 10 listopada br. do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku przybyły z całej Polski wybitne kobiety, osobistości świata naukowego, politycznego i artystycznego. Wszystko po to, by uczcić stulecie uzyskania praw wyborczych kobiet.

Na wydarzenie przybyły społeczniczki, polityczki, feministki, naukowczynie, ale też uczestniczki i sympatyczki Kongresu Kobiet, a wśród nich m.in. Barbara Nowacka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Joanna Scheuring-Wielgus, prof. Magdalena Środa, dr Agata Araszkiewicz, czy prof. Ewa Graczyk, pisarki: Aneta Górnicka-Boratyńska i Sylwia Chutnik czy dziennikarki, jak Agata Szczęśniak, współzałożycielka 'Krytyki Politycznej”.

Uczestników Gali przywitał Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, który przypomniał:

- Ponoć Józef Piłsudski wahał się podpisać dekret, bo sądził, że kobiety są zbyt zachowawcze, będą słuchać swoich mężów, proboszczów itd. - mówił podczas Gali Adamowicz. - Ale miał w partnerskim małżeństwie bardzo mądrą kobietę - Aleksandrę Piłsudską, działaczkę PPS, bojowniczkę POW i to ona go przekonała, że powinien podpisać ten dekret.

Marszałek Józef Piłsudski 28 listopada 1918 roku podpisał Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Dokument stanowił, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci”, nadając tym samym czynne prawo wyborcze kobietom.

– To święto radosne, ponieważ niemal sto lat temu Polki zostały uznane za pełnoprawnych obywateli – zapowiadała przed Galą Barbara Kijewska, Trójmiejska Pełnomocniczka Kongresu Kobiet. –  Będziemy świętować wielorako, poprzez dyskusje, wykłady, specjalne przedstawienie, które przeniesie nas w lata 20. ubiegłego wieku, czy też wspólną kolację.

I tak też się stało. Jubileuszstulecia praw wyborczych kobiet świętowano podczas debat, spotkań i dyskusji. Jednym z elementów wydarzenia było odtworzenie fragmentu filmu „Siłaczki”, a Maria Seweryn wspominała pracę nad główną rolą - Marii Dulębianki.

Organizatorem Gali było miasto Gdańsk oraz Kongres Kobiet. Wydarzenie było okazją do przyjrzenia się historycznym aspektom walki kobiet o pełne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym kraju, ale też - jaka dziś jest sytuacja kobiet w Polsce.

Warto dodać, że obchodom jubileuszu 100-lecia praw wyborczych kobiet towarzyszyło także ustanowienie nagrody dla kobiety naukowca “za wybitne osiągnięcia naukowe ze wszystkich dziedzin nauki”, której patronką została Elżbieta Koopman, druga żona Jana Heweliusza.

Jej sylwetkę przybliżył prof. Janusz Limon. Przypomniał, że nie tylko uczestniczyła w badaniach męża, ale po jego śmierci opracowała przedmowy do trzech jego książek, m.in. “Katalogu gwiazd” i “Atlasu nieba”. Książki dedykowała królowi Janowi Sobieskiemu, który ufundował jej pensję naukową, co było wówczas ewenementem na skalę europejską. Sam Jan Heweliusz pisał o niej: “umiłowana towarzyszka, która świetnie radzi sobie z obserwacjami nieba”.

Warto dodać, że w czerwcu 2018 roku Rada Miasta Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce przyjęła Model na rzecz Równego Traktowania, który ma zapobiegać dyskryminacji mieszkańców ze względu na wiek, stan zdrowia, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii czy orientację seksualną.

Oprac. AD