Etnofilologia kaszubska – jedna specjalność, dwa zawody

To kierunek wyjątkowy w skali Polski. Tylko w Gdańsku można studiować kaszubski. Etnofilologia kaszubska jest obok logopedii jedynym kierunkiem, gdzie absolwent po sześciu semestrach jest nauczycielem dwóch specjalizacji – języków polskiego i kaszubskiego. A od tego roku dochodzi dodatkowa specjalizacja, która umożliwia pracę w instytucjach kulturalnych i mediach.

- Wyjątkowość naszego kierunku polega m.in. na tym, że większość zajęćjest praktyczna, a nie teoretyczna. Nauka języka i zdobywanie kompetencjizawodowych jest realizowana w dużej części poza budynkiem UniwersytetuGdańskiego i we współpracy ze środowiskiem kaszubskim: Zrzeszenie, media,
muzea. Jednym słowem w terenie. To fundament naszych działań – opowiada drJustyna Pomierska, kierownik Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej wInstytucie Filologii Polskiej. – Profil praktyczny studiów oznacza ścisłąwspółpracę z przyszłym potencjalnym pracodawcą.

Studia etnofilologi kaszubskiej są prowadzone w trybie stacjonarnym i kończą się licencjatem. „Główny trzon kształcenia tworzy praktyczna nauka języka kaszubskiego wzbogacona o kształcenie kulturowe i podstawowe wykształcenie filologiczne, czyli językoznawstwo, literaturoznawstwo, poetyka” – czytamy w opisie o kierunku. Wiedza studentów uzupełniona jest historią Pomorza i wiedzą o kulturze, socjologi, psychologii i pedagogiki dla nauczycieli. To sprawia m.in., że ten projekt edukacyjny ma wyjątkowo unikatowy charakter.

Uroczyste obchody 780-tej rocznicy pojawienia się pisemnej wzmianki o Kaszubach, Dzień Kaszubski w Gdańsku
Uroczyste obchody 780-tej rocznicy pojawienia się pisemnej wzmianki o Kaszubach, Dzień Kaszubski w Gdańsku
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Od października 2018 r. program studiów będzie mieć jeszcze bardziej unikalny charakter. Po pierwsze poszerzono kompetencje nauczycielskie etnofilologii kaszubskiej, dając uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej, tj. języka kaszubskiego i polskiego. Po drugie zwiększono zakres możliwości indywidualnego programu kształcenia na studiach bez specjalności nauczycielskiej.

- Studenci nie zainteresowani specjalnością nauczycielską mogą otrzymać ekwiwalent przedmiotów związanych z zajęciami kulturalnymi. Daje to możliwość kształtowania indywidualnego programu dla naszych słuchaczy – mówi dr Pomierska.  

Dzięki wprowadzonym przez uchwałę Senatu UG w końcu maja zmianom w procedurach regulaminowych na kierunku etnofilologia kaszubska, program studiów pozwala nie tylko na kształcenie przyszłych nauczycieli w szkole podstawowej, ale także dziennikarzy mediów lokalnych, edytorów, działaczy kultury, korektorów w redakcjach prasowych i w wydawnictwach.

- Etnofilologia kaszubska to inny rodzaj uczenia filologii, bo z perspektywy mniejszościoweji  podkreśleniewymiaru etnicznego. Na tym polega też jego specyfikai unikatowość– dodajeprof. Cezary Obracht-Prondzyński prezes Instytutu Kaszubskiego, socjolog, wykladowca UniwersytetuGdańskiego.

Uruchomienie kierunku jest niezbędne dla dalszego rozwoju edukacji kaszubskiej, która jest fundamentalnym warunkiem ochrony i rozwoju języka kaszubskiego. Aktualniemamy do czynienia z żywiołowym rozwojem kaszubskiej edukacji językowej i mediów oraz instytucji kultury. Związane jest to m.in.  z tym, że Unia Europejska tak samo troszczy się o znajomość języków obcych, jak i zachowanie języków zagrożonych.

Tegoroczni absolwenci etnofilologii kaszubskiej promowali kierunek na Zjeździe Kaszubów w Luzinie
Tegoroczni absolwenci etnofilologii kaszubskiej promowali kierunek na Zjeździe Kaszubów w Luzinie
Roman Drzeżdżon/www.belok.kaszubia.com