Brakuje mieszkań dla polskich rodzin a imigranci dostają je bez kolejki

To nieprawda!

Niemal wszyscy imigranci przybywający do Gdańska korzystają z prywatnego rynku najmu mieszkań. Część imigrantów zakupuje także mieszkania na własność. Gdańsk dysponuje ponad 18 tysiącami mieszkań komunalnych i zamieszkują je osoby uprawnione do korzystania z tego rodzaju wsparcia mieszkaniowego, czyli przede wszystkim obywatele Polski. Oczywiście mieszkań komunalnych jest mniej niż osób i rodzin potrzebujących (2,4 tysiąca oczekujących), niemniej każdego roku budowane są nowe mieszkania lub remontowane dotychczas niewykorzystywane lokale. W latach 1998 – 2016 w Gdańsku powstało prawie 6 tysięcy nowych lokali komunalnych. Do końca 2018 roku powstanie prawie 800 kolejnych lokali komunalnych. Budowane są przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, TBS Motława oraz Gdańską Infrastrukturę Społeczną, miasto pozyskuje także mieszkania od developerów w ramach zamiany nieruchomości. Do 2016 roku w ten sposób trafiło do zasobów 836 lokali. Równolegle na przestrzeni lat miasto kupiło także ok. 400 mieszkań za 65 mln zł. Każdego roku 300 pustostanów jest kompleksowo remontowanych i oddawanych do użytku mieszkańcom. Miasto przeznacza na gospodarkę mieszkaniową ponad 71 milionów złotych rocznie.

Prezydent miasta Gdańska od 2015 roku ma możliwość udzielenia wsparcia mieszkaniowego w postaci wynajmu lokali komunalnych z pominięciem kolejki jedynie w wyjątkowych okolicznościach, tylko wybranej grupie cudzoziemców. Taką grupą są osoby objęte ochroną międzynarodową nadawaną zgodnie z Konwencją Genewską czyli ze statusem uchodźczym, ochroną uzupełniającą a także z azylem politycznym. Od 2015 roku prezydent wykorzystał niniejszą procedurę 2 krotnie. W 2016 roku przyjętych zostało do Gdańska 5 rodzin Ukraińskich polskiego pochodzenia z azylem politycznym z obszarów dotkniętych działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy.  
https://www.gdansk.pl/migracje/Uciekli-spod-Doniecka-Nowe-gdanskie-zycie-Ukraincow-polskiego-pochodzenia,a,56992

W 2017 roku wsparcie mieszkaniowe zgodnie z procedurami określonymi w Modelu Integracji Imigrantów udzielone zostało 2 rodzinom z ochroną międzynarodową. Jedno mieszkanie trafiło do dużej rodziny ukraińskiej z dwójką niepełnosprawnych dzieci.  Rodzina uciekła przed wojną na wschodzie Ukrainy. Drugie mieszkanie do samotnej matki z 3 dzieci pochodzących z Czeczeni, a uciekających przed prześladowaniami i przemocą we własnym kraju