Będą nowe parkingi kubaturowe? Trzecie podejście, pięć lokalizacji - która najciekawsza?

Miasto Gdańsk szuka inwestorów zainteresowanych zaprojektowaniem, budową i eksploatacją parkingów kubaturowych w pięciu lokalizacjach na obrzeżach Śródmieścia. Urzędnicy właśnie zaprosili zainteresowane firmy do składania wniosków na udział w postępowaniu na wybór koncesjonariusza.

Będą nowe parkingi kubaturowe? Trzecie podejście, pięć lokalizacji - która najciekawsza?
A
A
data publikacji: 24 października 2016 r.

Parkingi kubaturowe nie są w Gdańsku nowością - istnieją dwa: przy City Forum i przy ul. Jana z Kolna (na zdjęciu). Inwestorzy nie spieszą się do budowy kolejnych, bowiem problemem jest dochodowość tego typu obiektów poza sezonem turystycznym.
Parkingi kubaturowe nie są w Gdańsku nowością - istnieją dwa: przy City Forum i przy ul. Jana z Kolna (na zdjęciu). Inwestorzy nie spieszą się do budowy kolejnych, bowiem problemem jest dochodowość tego typu obiektów poza sezonem turystycznym.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Wnioski składać można do 30 listopada br. Kolejny etap postępowania to negocjacje z potencjalnymi inwestorami (kandydatami). Wybór koncesjonariusza zostanie dokonany po ocenie złożonych ofert co jest planowane pod koniec 2017 roku.

Przypomnijmy: przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku. Przewidywanym zakresem przedsięwzięcia jest realizacja parkingów w minimum jednej z pięciu lokalizacji: Podwale Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie, Targ Rybny, Targ Węglowy i Długie Ogrody. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje ponadto sporządzenie projektu organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem na drogach publicznych oraz odtworzenie na powierzchni parkingów podziemnych funkcji zieleni publicznej.

Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie prawo do eksploatacji parkingów i infrastruktury towarzyszącej, w tym prawo do pobierania pożytków. Wkładem Gdańska w przedsięwzięcie będą nieruchomości wchodzące w skład obszaru inwestycyjnego. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: liczba miejsc parkingowych, średnia cena wybudowania parkingów kubaturowych w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe, okres na jaki zostanie zawarta umowa koncesji, oczekiwana wielkość dopłaty bądź jej brak w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe.

Jest to kolejne, trzecie podejście do wybudowania parkingów kubaturowych w Gdańsku. Dotychczasowe próby nie zakończyły się wyborem partnera, z uwagi na kryzys instytucji finansowych (w pierwszym podejściu) oraz zbyt wysokie oczekiwane przez inwestora dopłaty (w drugim podejściu).

- Obecnie przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu formułę partnerstwa publiczno-prywatnego połączonego z koncesją na roboty budowlane, co zapewni m.in. bardziej elastyczny podział ryzyk pomiędzy stronami umowy. Dodatkowo wprowadzenie nowej lokalizacji na Długich Ogrodach, na której wybudowany może być parking podziemno-nadziemny o niższych kosztach wybudowania, wpływa korzystnie na dwa aspekty – zwiększa potencjalną ilość miejsc postojowych możliwych do uzyskania z lokalizacji przy jednoczesnym zmniejszeniu średniego kosztu wybudowania jednego miejsca parkingowego – wyjaśnia Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej gdańskiego magistratu.

Główną zaletą projektu jest lokalizacja parkingów podziemnych w samym sercu Gdańska. Inwestycja ta dotyka wyjątkowo ważnej sfery życia miasta, gdyż celem projektu jest zapewnienia nowych miejsc parkingowych w historycznej części Gdańska, jak dotąd architektonicznie nieprzystosowanej do obsługi intensywnego ruchu samochodowego.

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańska:

http://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/Zaprojektowanie-sfinansowanie-wybudowanie-i-eksploatacja-ogolnodostepnych-Parkingow-Kubaturowych-w-Gdansku,a,63311

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora