PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Gdańsk i Warszawa wśród inicjatorów apelu miast Europy o lepszą walkę z kryzysem klimatycznym

Prezydenci 16 europejskich miast i obszarów metropolitalnych apelują do władz Unii Europejskiej o lepsze wykorzystanie środków finansowych na walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Wśród autorów i sygnatariuszy listu otwartego w tej sprawie są prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

A
A
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Rafał Trzaskowski w styczniu br., podczas posiedzenia zarządu Unii Metropolii Polskich w gdańskim ECS
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Rafał Trzaskowski w styczniu br., podczas posiedzenia zarządu Unii Metropolii Polskich w gdańskim ECS
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

List otwarty został podpisany w środę, 12 lutego 2020 r., w Brukseli, podczas obrad Komitetu Regionów, w których uczestniczy prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Adresowany jest do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Sygnatariusze apelu są przekonani, że tylko miasta i samorządy lokalne są w stanie skutecznie wdrożyć w życie cele tzw. Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), dzięki któremu Europa ma podjąć skuteczną walkę z kryzysem klimatycznym i do roku 2050 stać się kontynentem wolnym od stosowania paliw kopalnych, w tym węgla.

Pod listem podpisali się:

 • Matúš Vallo, prezydent Bratysławy (Słowacja)
 • Gergely Karácsony, prezydent Budapesztu (Węgry)
 • Zdeněk Hřib, prezydent Pragi (Czechy)
 • Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy 
 • Michael Müller, burmistrz Berlina (Niemcy)
 • Michael Ludwig, burmistrz Wiednia (Austria)
 • Johan Remkes, burmistrz Hagi (Holandia)
 • Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska 
 • Kostas Bakoyanis, prezydent Aten (Grecja)
 • Olegs Burovs, prezydent Rygi (Łotwa)
 • Remigijus Šimašius, prezydent Wilna (Litwa)
 • Mihhail Kõlvart, prezydent Tallinna (Estonia)
 • Peter Feldmann, burmistrz Frankfurtu (Niemcy)
 • Jaroslav Polaček, prezydent Koszyc (Słowacja)
 • Giuseppe Sala, prezydent Mediolanu (Włochy)
 • Nawel Rafik-Elmrini, prezydent Strasburga (Francja)

 

Gotowość do podpisania się pod listem zadeklarowali już kolejni europejscy prezydenci i burmistrzowie.

Oto treść listu, w tłumaczeniu z angielskiego:

"Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen,

Podjęcie znaczących, wymiernych i trwałych działań przeciwko zmianom klimatycznym jest decydującą walką naszych czasów i wyzwaniem politycznym o niespotykanej skali zarówno dla europejskich, jak i globalnych decydentów. Z całego serca z zadowoleniem przyjmujemy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i w pełni popieramy ambicje, aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. 

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) słusznie uznaje, że skuteczna reakcja na kryzys klimatyczny może nastąpić jedynie poprzez zmiany systemowe. Miasta kierowane przez liderów wybranych w wyborach powszechnych, reprezentują obecnie dwie trzecie mieszkańców Europy i do nich należy większość działań na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i dostosowania się do nich. Walka ze zmianami klimatu zostanie wygrana lub przegrana w miastach.

Jak pokazują niezliczone przykłady z ostatnich lat, samorządy często przejmują wiodącą rolę w działaniach na rzecz klimatu i realizują ambitne plany działań na rzecz zrównoważonej przyszłości. Miasta są dobrze przygotowane do wprowadzenia zmian w polityce. Władze lokalne są zwykle szybsze w działaniu i mniej ograniczone presją ze strony przemysłu paliw kopalnych niż rządy krajowe.

Główne miasta i obszary metropolitalne Europy są kluczowymi i chętnymi uczestnikami ogólnoeuropejskiej walki klimatycznej i należy je odpowiednio wzmocnić. Zostaliśmy zachęceni zapowiedzią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), aby wzmocnić pozycję społeczności regionalnych i lokalnych, a także wzmocnić miejski wymiar polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (European Urban Initiative).

Mimo udzielania wsparcia miastom i regionom, które chcą zobowiązać się do ambitnych obietnic dotyczących polityki klimatycznej i energetycznej oraz dzielą się dobrymi praktykami wprowadzania zmian w wymiarze lokalnym, nadal potrzebujemy większego wsparcia. Patrząc w przyszłość, poprzez istotne tegoroczne negocjacje dotyczące struktury wydatków Unii Europejskiej w wieloletniej perspektywie, wzywamy instytucje europejskie do uznania kluczowej roli miast i obszarów miejskich we wdrażaniu strategicznych celów polityki ekologicznej oraz do przydzielenia funduszy UE bezpośrednio na potrzeby miast, aby zabezpieczyć te działania.

Opowiadamy się za nowymi i ambitnymi środkami oraz rozszerzeniem i dostosowaniem już istniejących programów, takich jak Urban Innovative Actions i Horizon Europe, które mogą dać miastom siłę do wdrożenia ekologicznych polityk. Nasze wysiłki mogą się powieść tylko wtedy, gdy UE zdecyduje się na wprowadzone mechanizmów regulacyjnych i finansowych, które zapewnią niezbędne środki do działania władzom lokalnym. W takim przypadku nasze miasta mogą działać szybko, aby przygotować, przedłożyć i wdrożyć projekty w terenie.

Jak niedawno napisał przewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz: >>samorządy lokalne i regionalne muszą być czymś więcej niż tylko sojusznikami, ale głównymi graczami i partnerami w kształtowaniu Zielonego Ładu<<. Jesteśmy gotowi wziąć udział w wielkim przejściu Europy do gospodarki niezależnej od węgla i poprosić o wsparcie, by stało się to możliwe".

Apel miast Europy o lepszą walkę z kryzysem klimatycznym


CZYTAJ TAKŻE:

Prezydent Gdańska zadebiutowała w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli