PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Gdańska zadebiutowała w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli

Prezydent Gdańska zadebiutowała w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli
Aleksandra Dulkiewicz wzięła udział w dyskusji nad praworządnością w Polsce, która odbyła się w Komitecie Regionów w Brukseli. Wcześniej Komitet wybrał nowe władze i komisje w kadencji 2020-2025. Prezydent Gdańska zasiądzie w dwóch komisjach: CIVEX i ECON. Prezydenci największych europejskich miast podpisali również apel w sprawie przekazywania samorządom funduszy unijnych na walkę ze zmianami klimatu.
Uczestnicy inauguracyjnej sesji VII kadencji Komitetu Regionów. W środku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Uczestnicy inauguracyjnej sesji VII kadencji Komitetu Regionów. W środku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
fot. Maciej Buczkowski / UMG

 

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w środę, 12 lutego, wzięła udział w sesji inauguracyjnej VII kadencji Komitetu Regionów. Na trwającym, pierwszym posiedzeniu KR, na 5-letnią kadencję, zostały wybrane nowe władze, w tym prezydium, komisje, grupy robocze i międzyregionalne. Prezydent Dutkiewicz weszła w skład dwóch komisji Komitetu: CIVEX, która odpowiada za kwestie ustrojowe i ECON, która zajmuje się sprawami gospodarczymi.

Aleksandra Dulkiewicz w Komitecie Regionów chce się skupić na decentralizacji polityki rozwoju regionalnego, co oznacza w praktyce większą samodzielność dla samorządów regionalnych w decydowaniu o środkach unijnych. Prezydent Gdańska chce również proponować rozwiązania dot. podniesienia jakości życia w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu.

W tej sprawie w środę, 12 lutego, prezydenci największych europejskich miast i szefowie metropolii, w tym z Polski Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz podpisali list otwarty w sprawie poparcia tzw. Green Dealu. Jest to apel o zdynamizowanie wdrażania, jak i umożliwienie miastom i obszarom metropolitalnym bezpośredniego dostępu do funduszy europejskich przeznaczonych na cele klimatyczne.

Gdańsk i Warszawa wśród inicjatorów apelu miast Europy o lepszą walkę z kryzysem klimatycznym

Sygnatariusze listu są przekonani, że tylko miasta i samorządy lokalne są w stanie skutecznie wdrożyć w życie cele tzw. Europejskiego Zielonego Ładu i uchronić Europę przed kryzysem klimatycznym. Pod apelem podpisali się również m.in. burmistrzowie Pragi, Budapesztu, Bratysławy, Wiednia, Hagi, Aten, Wilna, Frankfurtu, Berlina.

 

Prezydent Dutkiewicz weszła w skład dwóch komisji Komitetu: CIVEX oraz ECON
Prezydent Dulkiewicz weszła w skład dwóch komisji Komitetu: CIVEX oraz ECON
fot. Maciej Buczkowski / UMG

 

W trakcie dyskusji poświęconej praworządności w Polsce, Aleksandra Dulkiewicz mówiła o roli demokracji oraz szacunku dla wartości i poszanowania prawa, które powinny nam wszystkim przyświecać w zjednoczonej i solidarnej Europie. - Dla wielu Polaków temat praworządności, podstawowych zasad przestrzegania prawa, niezawisłości i niezależności sędziowskiej jest wielkim zmartwieniem i troską. Dziękuje bardzo, że jesteśmy we wspólnocie europejskiej, która także tym, którzy nie zawsze przestrzegają prawa, wskazuje właściwą drogę. Dla nas samorządowców, przedstawicieli miast i regionów, jasność prawa i pewność tego, że sądy będą działały jako niezawisłe jest podstawowym elementem sprawnego działania każdego demokratycznego państwa..

Polska ma 21 miejsc w Komitecie. To członkowie korporacji samorządowych. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zasiadają w KR jako przedstawicielki Unii Metropolii Polskich. Związek Województw RP ma 10 delegatów, wśród nich jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Swoich przedstawicieli w polskiej delegacji do KR mają również Związek Powiatów, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP.

Komitet Regionów to ciało doradcze Unii Europejskiej w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych. Nowe rozwiązania, które Komisja Europejska chce zaproponować w kwestiach dotyczących zdrowia, ekologii, migracji czy jakości życia lokalnych wspólnot muszą być konsultowane z KR. Komitet Regionów powstał w 1994 roku, w jego skład wchodzi 350 delegatów, ze wszystkich 27 państw unijnych. Siedzibą KR jest Bruksela.