Link do opisu wydarzenia: Wokół odbudowy Gdańska po 1945 roku

Wokół odbudowy Gdańska po 1945 roku

Data: 5 października 2023 r.
Godzina: 17:00
Miejsce: Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Muzeum Gdańska

Szczegóły wydarzenia

Drugie ze spotkań z cyklu poświęconego wystawie czasowej „Gdańsk piękniejszy niż kiedykolwiek” poświęcimy autorowi znaku zabytku, który od 1954 roku można zobaczyć na obiektach tego typu na całym świecie. Sylwetkę i dokonania profesora Jana Zachwatowicza w kontekście odbudowy Gdańska po 1945 roku przedstawi prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk.  

Jan Zachwatowicz (1900-1983) znawca polskiej architektury oraz profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest autorem znaku zabytku (konkurs w Hadze w 1954 r.). Był autorem koncepcji odbudowy Starego Miasta w Warszawie – wbrew pomysłom, aby pozostawić ten teren jako gruzowisko będące pomnikiem historii miasta, albo aby zabudować Stare Miasto nowoczesnymi blokami. Jest m.in. autorem, wspólnie z Marią i Kazimierzem Piechotkami, projektu odbudowy archikatedry św. Jana. Pomimo tego, że była sprzeczna z doktryną konserwatorską, odbudowa Starego Miasta zyskała uznanie międzynarodowe i wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO 

Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk – polska historyk sztuki i nauczycielka akademicka, profesor nauk humanistycznych. W latach 2012–2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2014–2015 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Miejsce