Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stefan Figlarowicz o Zaspie i Ursynowie. Spotkanie z cyklu "Lokalni Przewodnicy"

Stefan Figlarowicz o Zaspie i Ursynowie. Spotkanie z cyklu "Lokalni Przewodnicy"
A
A

Stefan Figlarowicz „Zaspa – Ursynów. Opowieść o kulturze projektowania, o kulturze budowania i o kulturze użytkowania współczesnych dzielnic mieszkaniowych miast dużych naszego kraju”

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu “Lokalni Przewodnicy”. Gospodarzem spotkania będzie Stefanem Figlarowiczem – Artysta Fotografik, Nasz Sąsiad.

Podczas spotkania zobaczymy slajdy i poznamy historię wystawy “Jeden do Jednego” (1979-80).
„Ta wystawa to refleksja dotycząca dwóch osiedli, w których mieszkałem – gdańskiej Zaspy i warszawskiego Ursynowa. Robiłem ją z wewnętrznej potrzeby artysty, mówiącego językiem sztuki do mieszkańców, projektantów i administratorów. We wstępie do wystawy prof. Wiesław Anders napisał: Jest ona opowieścią o kulturze projektowania, o  kulturze budowania i o kulturze użytkowania współczesnych dzielnic mieszkaniowych miast dużych naszego kraju. Została dobrze przyjęta przez zwiedzających. Miała 6 ekspozycji /dwie w Gdańsku [jedna w witrynach sklepu Victus], dwie w Warszawie oraz we Wrocławiu i Bydgoszczy/, posłużyła do zorganizowania seminarium dla dziennikarzy i architektów, została opisana w miesięczniku Architektura /nr 4-1980/, w książce Iwony Jacyny „A jednak miasto?” /Warszawa 1984/ oraz w podręczniku dla liceum Piotra Bogdanowicza „Człowiek i przestrzeń” /Warszawa 1988/. Wystawa, będąca współwłasnością autora i Pracowni Sztuk Plastycznych, zaginęła”.

Stefan Figlarowicz

O Autorze: Stefan Figlarowicz - aktywny fotograf i  wielki popularyzator fotografii. Mieszkaniec Zaspy. Ur. 1937, absolwent Technikum Elektrycznego w Toruniu (1955) oraz Wydz. Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1965); członek Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (od 1965) oraz Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1970).

Działalność:
1959-62 członek studenckich zespołów artystycznych "To Tu", "Bim Bom", "Cyrk Rodziny Afanasjeff";
1962-66 technik w Zakładzie Urządzeń Nawigacyjnych Politechniki Gdańskiej;
1961-69 fotograf i redaktor "Kroniki Studenckiej" na Politechnice Gdańskiej;
1965-75 fotograf i dziennikarz pracujący m.in. dla mies. "Litery", dwutyg. "Pomorze", mies. "Polska", tyg. "Czas";
1970-73 wykładowca fotografii na Politechnice Gdańskiej;
1974-76 i 1992-96 prezes Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Fotografików; prezes Zarządu Głównego ZPAF (1976-79);
od 1974 inicjator i kierownik Studium Fotografii Artystycznej (1974-1975, i od 1992 do dziś);
1990-2008 kurator Gdańskiej Galerii Fotografii ZPAF a od 1995 Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Osiągnięcia:
Organizator konkursów i wystaw fotograficznych m.in.: "Człowiek i Jego miasto" (konkurs 1969), "Konkurs Fotografii Polskiej Złocisty Jantar" (1974), "Sto plus jeden" (konkurs 1987), "Lawina". Solidarność 1980-1990 (1990), "Tak sia żyło kochanińkie. Fotografie Stanisława Filiberta Fleury" (wystawa 1995), "Koniec i  początek. Gdańsk 1945-55" (wystawa 1997), "Przystanki historii". Sto lat Politechniki w Gdańsku (wystawa 2004), "Solidarność 1980-1990" (wystawa 2005), Mieczysław Karłowicz, "Tatrzańskie" (wystawa 2006-2009).
Pomysłodawca i kurator blisko 180 wystaw problemowych, historycznych i  artystycznych przygotowanych w Gdańskiej Galerii Fotografii (1990-2008).
Twórca unikatowego zbioru fotografii, przedstawiających życie w powojennym Gdańsku oraz życie na kresach wschodnich II RP, zgromadzonych w Gdańskiej Galerii Fotografii MNG (1990-2008).
Autor kilkunastu wystaw indywidualnych: m.in. "Jeden do jednego" (1979), "Tu się zakochali Mariola z Januszem 1978" (1979), "Tu mieszkam" (1983), "Sufit biega na obcasach – wiersze Mirona Białoszewskiego" (1985), "Obraz słowa" – wiersze Jana Twardowskiego (1985), "Ciągnie nas nad morze" (1993), "Archiwum gdańskie" (1997), "Komu ten wiersz jest potrzebny?" – wiersze Mieczysława Czychowskiego (1997), "Tylko miłość wariatka ta sama – wiersze Jana Twardowskiego (2005).

Publikacje albumowe:
Autor i współautor albumów: "Zostań z nami" [z Anielą Śliwką] (Gdańsk 1988); "Wilno i Wileńszczyzna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury" [z Anną Kwaśniewską i A. Śliwką] (Warszawa 1999); "Koniec i Początek. Gdańsk 1945-1955" [z A. Śliwką] (Gdańsk 2000); "Niepokora", katalog projektu Artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-1990. [z Katarzyną Goc, Grażyną Goszczyńską, Anną Makowską i Anną Szynwelską] (Gdańsk 2006).

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej, „Plama” Gdański Archipelag Kultury

„Plama” Gdański Archipelag Kultury
ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

Tel. 58 557 42 47
www.plama.art.pl