Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo

Zapraszamy serdecznie na konferencję pt. Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo, która odbędzie się 29 i 30 czerwca 2017 w Gdańsku.

A
A
 
Do pobrania: Program konferencji
 
Wydarzenie będzie próbą zastanowienia się, jak budować procesy integracyjne, korzystne dla obu stron, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z asymilacją, wykluczeniem i biedą, segregacją społeczną i konfliktem na tle etnicznym czy wyznaniowym.

Pierwszego dnia dyskutować będziemy przede wszystkim zagadnienia związane z zarządzaniem migracjami na poziomie lokalnym. Kluczowym mówcą i wprowadzającym do dyskusji będzie Jakub Wygnański.

Wieczorem zaplanowana jest międzykulturowa impreza wraz z akustycznym koncertem Lipy z okazji rocznicy wdrażania Modelu Integracji Imigrantów.

Drugiego dnia dyskutować będziemy przede wszystkim kwestie związane z integracją i bezpieczeństwem. Tutaj kluczowymi prelegentkami będą:
dr Karen Majewski jest burmistrzynią Hammtramck od 3 kadencji, jednego z najbardziej zróżnicowanych etnicznie miast w USA, gdzie rada miasta jest zdominowana przez członków społeczności muzułmańskich - z Jemenu i Bangladeszu. Erja Tikka pracuje w MSZ Finlandii i dowodzi że dzięki przyjęciu uchodźców poprawiło się bezpieczeństwo w kraju; dr Montserrat Feixas Vihe jest przedstawicielką UNHCR na Europę Środkową.

Konferencja jest także kontynuacją wydarzenia pt. Smart Metropolia – Miasta Otwarte – Migracje a rozwój. Sukcesy, szanse, wyznania, która odbyła się 7 i 8 marca 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
 
Mamed Chalidow walczy. Z naszym brakiem współczucia

Wydarzenie jest także okazją do świętowania, otóż 30 czerwca 2017 minie dokładnie rok od przyjęcia przez Radę Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów, czyli lokalnej polityki zarządzania migracją i integracją w Gdańsku - do pobrania tutaj.

Prowadzimy swój miejski portal poświęcony migracjom www.gdansk.pl/migracje a także stronę i kampanię poświęconą solidarności z uchodźcami www.gdansk.pl/dla-ofiar-wojny

Mamy także nadzieję, że konferencja będzie także pretekstem do zacieśnienia współpracy miasta i metropolii polskich, chcielibyśmy jednocześnie zainaugurować powstanie zespołu ds. migracji i integracji polskich miast zrzeszonych w ramach Unii Metropolii Polskich. Platforma niniejsza wspierana będzie przez IOM oraz UNHCR współorganizatorów konferencji.

Podczas konferencji podpisane zostanie także porozumienie w sprawie tworzenia lokalnych planów zarządzania migracjami w powiatach i gminach województwa pomorskiego a także włączenia integracji i migracji w strategię rozwoju województwa pomorskiego.

Konferencja jest zaproszeniem do dialogu temat zarządzania migracjami na poziomie lokalnym, nie mamy gotowych rozwiązań, wciąż się uczymy, szukamy dobrych rozwiązań i zbieramy doświadczenia. Zapraszamy do udziału.
Najważniejsze informacje

www.gdansk.pl
Patronat Medialny
Data: 2017-06-29 29-30 czerwca 2017 r.
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: Rejestracja uczestnictwa: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/prasa/rejestracja,a,80701
Organizator: Miasto Gdańsk, Wydział Rozwoju Społecznego UMG