Link do opisu wydarzenia: Ogólnopolska Konferencja "SM — i co z tego?"

Ogólnopolska Konferencja "SM — i co z tego?"

Data: 18 - 19 maja 2024 r.
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Fundacja StwardnienieRozsiane.Info
Wspieramy to!

Szczegóły wydarzenia

Fundacja StwardnienieRozsiane.Info zaprasza do uczestnictwa w jubileuszowej, 5. Ogólnopolskiej Konferencji „SM — i co z tego?”. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz objęła konferencję Patronatem Honorowym.

Konferencja odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2024 r. (sobota-niedziela) w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Udział w konferencji jest bezpłatny, konieczna jest tylko rejestracja, której można dokonać za pośrednictwem strony internetowej. Portal gdansk.pl objął wydarzenia patronatem medialnym.

Konferencja jest skierowana do osób chorujących na stwardnienie rozsiane (SM), ich bliskich, a także do wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką SM. – To największe tego typu merytoryczne wydarzenie dla osób ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Przez 2 dni uczestnicy mają bezpłatny dostęp, w jednym miejscu i czasie, do ekspertów zajmujących się SM, z różnych dziedzin. Oprócz neurologów, w konferencji wezmą udział również m.in. eksperci z dziedziny psychologii, psychiatrii, fizjoterapii, dietetyki czy ginekologii – zauważa Monika Łada, prezeska Fundacji StwardnienieRozsiane.Info.

Program Konferencji opierać się będzie m.in. na:

  • prelekcjach ekspertów zajmujących się SM,
  • zajęciach warsztatowych w mniejszych grupach,
  • sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A),
  • indywidualnych dyżurach specjalistów.

a także na niezliczonej ilości rozmów kuluarowych, zarówno ze specjalistami, jak i pomiędzy uczestnikami. – Doświadczenia naszych poprzednich konferencji jasno bowiem pokazują, że nie tylko spotkania z ekspertami, zwiększanie wiedzy podczas prelekcji i warsztatów, ale też możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia osób z SM i ich bliskich, to bezcenne korzyści. Na naszych konferencjach staramy się odpowiadać na wiele pytań, m.in. jakie są możliwości leczenia SM w Polsce, jak radzić sobie z objawami choroby, w jaki sposób korzystać z fizjoterapii czy realizować plany o macierzyństwie w przypadku choroby. A także, co bardzo ważne, staramy się pokazywać, że dzięki diametralnemu postępowi medycyny, diagnoza SM nie musi w dzisiejszych czasach powodować konieczności zmiany planów i rezygnacji z marzeń – podkreśla Monika Łada.

Zainteresowanie konferencją jest rekordowe. Fundacja StwardnienieRozsiane.Info szacuje, że w tegorocznej konferencji może wziąć udział nawet blisko dwukrotnie więcej osób niż przed rokiem.

Partnerem Merytorycznym wydarzenia jest Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Patronami Honorowymi konferencji są: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, Krajowa Izba Fizjoterapuetów, Agencja Badań Medycznych, Wojewoda Pomorska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, bez żadnych opłat. Ale jeśli uczestnicy chcieliby dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć misję w organizowaniu tego i przyszłych wydarzeń na rzecz osób z SM i ich bliskich, Fundacja StwardnienieRozsiane.Info zachęca do przekazania 1,5% swojego podatku na jej rzecz. Każda kwota, nawet najmniejsza, ma ogromne znaczenie. Numer KRS to: 0000761727.

Fundacja StwardnienieRozsiane.info powstała w 2018 r. Jest organizacją założoną przez osoby z SM i dla pacjentów chorujących na tę chorobę. Realizuje także działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami wywołanymi innymi czynnikami. Fundacja jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Forum Organizacji Pacjentów przy NFZ. Organizuje konferencje i inne wydarzenia dla pacjentów, przygotowuje publikacje drukowane i online dedykowane dla osób chorych na SM i inne choroby przewlekłe. W 2022 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2023 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu „(Nie)widzialni”, którego celem jest wsparcie osób z wszelkiego rodzaju niewidocznymi niepełnosprawnościami oraz zmiana świadomości społecznej w tym aspekcie.

Miejsce