PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zrób zdjęcie, namaluj portret - konkurs o rewitalizowanych miejscach. Zgłoszenia tylko do 30 października

Zrób zdjęcie, namaluj portret - konkurs o rewitalizowanych miejscach. Zgłoszenia tylko do 30 października
Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do udziału w dwóch konkursach - plastycznym i fotograficznym - których głównym celem jest promowanie Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów rewitalizacji, natomiast fotograficzny dla wszystkich chętnych.

Zabawa w stylu retro na Dolnym Mieście. Wydarzenie, które odbyło się we wrześniu 2015 roku, było podsumowaniem pierwszego etapu rewitalizacji dzielnicy
Zabawa w stylu retro na Dolnym Mieście. Wydarzenie, które odbyło się we wrześniu 2015 roku, było podsumowaniem pierwszego etapu rewitalizacji dzielnicy
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Pomysł organizacji konkursu powstał w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG, a pula nagród to kilka tysięcy złotych. Tematyka obydwu konkursów dotyczy obszarów rewitalizacji wskazanych w uchwale Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, którymi są:

  • Biskupia Górka - Stary Chełm
  • Dolne Miasto - Plac Wałowy - Stare Przedmieście
  • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
  • Orunia


Konkurs fotograficzny „Akcja rewitalizacja – zmiany w kadrze”

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie autorskiego zdjęcia, które można zakwalifikować do jednej z trzech kategorii tematycznych:

  1. Portret dzielnicy
  2. Mieszkańcy
  3. Wydarzenia

Zdjęcia konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z obszarami rewitalizacji, przedstawiać krajobrazy, zabytki, obiekty zlokalizowane na ich terenie, a także życie codzienne, ważne wydarzenia z życia dzielnic i ich mieszkańców, itp.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się amatorską fotografią. Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie lub zawodowo fotografią.


Konkurs plastyczny „Akcja rewitalizacja – szkolny konkurs plastyczny”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów rewitalizacji. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat własnej dzielnicy w środowisku dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie grupowej pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu brystol. Prace konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z obszarem rewitalizacji jako miejscem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do tematyki związanej z rewitalizacją.

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe:

  • klasy 0-III
  • klasy IV-VI
  • gimnazjaliści

Autorami pracy konkursowej winna być grupa uczniów jednej klasy. Każda klasa może zgłosić na konkurs jedną pracę. Zgłoszenie prac następuje za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE


Konkursy organizowane są w ramach realizacji projektu nr WND-POPT/9/15 Przygotowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl