PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Znowu rekord odzysku biogazu ze składowiska odpadów Zakładu Utylizacyjnego
Znowu rekord odzysku biogazu ze składowiska odpadów Zakładu Utylizacyjnego
Pozyskiwanie biogazu ze składowiska odpadów to ważny element funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. W 2018 roku padł kolejny rekord. Wydobyto i wykorzystano 7,2 mln metrów sześciennych biogazu.
Kotłownia w biogazowni Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku
Kotłownia w biogazowni Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku


Składowisko odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym jest "de facto" małą kopalnią gazu składowiskowego. Odpady przez lata składowane w kwaterach podlegają procesom biochemicznym, w wyniku których powstaje biogaz, który zawiera metan, czyli główny składnik gazu ziemnego.

Biogaz w Zakładzie Utylizacyjnym na gdańskich Szadółkach jest odzyskiwany przez blisko 290 studni odgazowujących, wprowadzonych w złoża odpadów. Systemem rurociągów i stacji zbiorczych biogaz kierowany jest do zakładowej bioelektrowni, gdzie zostaje przekształcony w energię elektryczną i ciepło. Ta całkowicie zaspokaja potrzeby energetyczne ZU. 

Odzysk biogazu i jego wykorzystanie energetyczne jest zatem dobrym przykładem działań prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także ważnym elementem misji i wizji Zakładu Utylizacyjnego, który zaczyna działać jako centrum odzysku i recyklingu.

W latach 2017 i 2018 w bioelektrowni wytworzono z odpadów w 16,6 tys. (MWh) energii elektrycznej i 15,6 tys. (GJ) ciepła.

Pozyskiwanie biogazu ze składowiska odpadów i zapewnienie jak najwyższej sprawności tego procesu to bardzo ważne elementy funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. W 2018 roku udało się wydobyć i wykorzystać 7,2 mln metrów sześciennych biogazu, co stanowi bardzo dobry wynik w historii Zakładu i świadczy o wysokiej efektywności całego systemu.

Tegoroczny wynik jest lepszy w porównaniu do zeszłorocznego, który - co warto zaznaczyć - był dotychczasowym rekordem odzysku i wyniósł 7,055 mln metrów sześciennych. Odzysk biogazu łącznie w latach 2011-2018 wyniósł blisko 42 mln metrów sześcienne.

Warto pamiętać jednak, że produkcja biogazu w złożonej masie odpadów stopniowo maleje, co jest związane z naturalnymi procesami biochemicznymi i stopniowo malejącym potencjałem wytwarzania biogazu w tych miejscach.

To z kolei związane jest także z faktem, że nie składuje się już odpadów biodegradowalnych. 

Kolejny rekord odzysku biogazu jest pozytywnym efektem działań prowadzonych na rzecz mieszkańców i środowiska. To również szansa na pozyskanie w większym stopniu ekologicznej energii dla naszego zakładu, który jest samowystarczalny energetycznie. Aby utrzymać odzysk biogazu na możliwie wysokim poziomie w stosunku do potencjału kwatery - mówi Maciej Jakubek, członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego ds. technicznych - na bieżąco monitorujemy parametry wydobytego biogazu oraz wykonujemy przeglądy instalacji, co w końcowym efekcie wpływa na efektywność procesu.


Odzysk biogazu w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku w latach 2011 - 2018
Odzysk biogazu w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku w latach 2011 - 2018


Biogaz odzyskiwany ze składowiska zawiera około 54% metanu, 42% dwutlenku węgla, 1% tlenu i 3% innych gazów. Jest on uciążliwy zapachowo, dlatego ograniczenie do minimum jego emisji jest dla ZU jednym z priorytetów działania. Odzysk służy z jednej strony komfortowi otoczenia, z drugiej ochronie środowiska przed efektem cieplarnianym. Metan zawarty w biogazie jest bowiem gazem przyczyniającym się do jego wzrostu ok. 22 razy bardziej niż dwutlenek węgla.

oprac. AD