PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zgłoś pracownika gdańskiej służby zdrowia do nagrody

Zgłoś pracownika gdańskiej służby zdrowia do nagrody
Do 7 października, do godz. 16:00, można zgłosić kandydatów do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w 2019 roku”, która w tym roku przyznana zostanie już po raz jedenasty. Nagroda ma charakter finansowy, a łączna pula nagród to aż 30 000 złotych.
Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 7 października (zdjęcie ilustracyjne)
Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 7 października (zdjęcie ilustracyjne)
fot. pixabay.com

 

Zgłosić do niej można tych, którzy na co dzień niosą nam pomoc i bez których trudno wyobrazić sobie usługi zdrowotne: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i innych pracowników medycznych. Będzie ona stanowiła okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników gdańskiej służby zdrowia. W dotychczasowych dziesięciu edycjach nagrodzonych zostało 68 osób.


Kto może zgłosić kandydaturę?

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 2. grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1
 3. Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska


Kto może otrzymać Nagrodę?

Nagroda jest okazją do wyrażenia uznania dla najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, w tym skutecznych realizatorów programów profilaktycznych, za ich trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców Gdańska.

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności:

 1. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia
 2. stale podnosi kwalifikacje zawodowe
 3. cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów
 4. propaguje holistyczne podejście do pacjenta
 5. wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów
 6. buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin
 7. inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych
 8. dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami
 9. angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia
 10. dotychczas nie otrzymał tej nagrody czy wyróżnienia

 

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na specjalnych formularzach (do pobrania pod adresem: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/komunikaty/rozpoczecie-skladania-wnioskow-o-przyznanie-nagrody-prezydenta-miasta-gdanska-dla-pracownikow-gdanskiej-sluzby-zdrowia,a,154314), należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2019”, z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ”:

 • w Sali Obsługi Mieszkańców (stanowiska od 14 do 17, parter)
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
 • drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym)


Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do 7 października 2019 roku do godz. 16:00 (także do tego dnia i godziny należy złożyć wersję elektroniczną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323 68 79 lub adresem e-mail: malgorzata.wrzesinska@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze