PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyspa Sobieszewska. Kolejne metry jednej z najbardziej urokliwych dróg rowerowych w Polsce

Wyspa Sobieszewska. Kolejne metry jednej z najbardziej urokliwych dróg rowerowych w Polsce
Tuż przy granicy z sąsiednimi gminami, wzdłuż przekopu Wisły, powstaje jedna z najbardziej malowniczych tras dedykowanych miłośnikom jazdy na dwóch kółkach. W całości gotowa będzie pod koniec tego roku. Prace rozpoczęły się ponad 10 miesięcy temu od strony Świbna. Na jakim są etapie?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od kilku dni na odcinku od Przegaliny do Błotnika układana jest warstwa wiążąca nawierzchni nowej drogi rowerowej
Od kilku dni na odcinku od Przegaliny do Błotnika układana jest warstwa wiążąca nawierzchni nowej drogi rowerowej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Jak informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, od kilku dni na odcinku od Przegaliny do Błotnika układana jest warstwa wiążąca nawierzchni nowej drogi rowerowej. Wkrótce na tej trasie układana będzie ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni.

Powstająca, kolejna już droga rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej, rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ul. Boguckiego z ul. Świbnieńską. Rowerzyści jadąc po koronie wału dotrą do granic Gminy Miasta Gdańska, gdzie trasa połączy się ze ścieżką na terenie gminy Cedry Wielkie. Ponadto w okolicy Błotnika droga rowerowa będzie miała swoje odgałęzienie w kierunku przystani. Trasa będzie liczyła ponad 7 km.

Oprócz budowy drogi rowerowej, wykonawca przebudowuje też oświetlenie uliczne, sieci teletechniczne, studzienki sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.

Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała firma WPRD Gravel. Jej koszt to blisko 4,4 mln złotych.

 

Nowa droga będzie kolejnym odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 i Pomorskich Tras Rowerowych o Znaczeniu Międzynarodowym R-10. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Konwersja działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Ponad 7-kilometrowa nowa droga rowerowa wzdłuż Wisły powinna być gotowa w grudniu br.
Ponad 7-kilometrowa nowa droga rowerowa wzdłuż Wisły powinna być gotowa w grudniu br.
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W województwie pomorskim znajdują się dwa nowe, choć niezbyt długie odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej, które wybudowano w najwyższym standardzie. Biegną po wale Wisły. Pierwszy znajduje się w Tczewie - ma około 7 km: 3,5 km w kierunku północnym i podobny dystans na południe w stronę Mostu Knybawskiego. Drugi odcinek, oddany do użytku rok temu, przebiega w gminie Cedry Wielkie. To podobnej długości droga biegnąca po wale, po obu stronach Mostu w Kiezmarku. Na tych drogach, biegnących po zachodnim brzegu rzeki, znajduje się dobrej jakości nawierzchnia asfaltowa. Oprócz tego są też w regionie liczne odcinki poprowadzone po płytach betonowych. Gdański odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej budowany jest w najwyższym możliwym standardzie i niebawem połączy się z systemem dróg w gminie Cedry Wielkie.

To kolejna tego typu inwestycja w tej części Gdańska. Przed dwoma laty, także na gdańskiej wyspie, wybudowano drogę rowerową wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, czyli drogi wojewódzkiej nr 501, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego. Liczy ona blisko 4,5 km długości.

W ramach tej inwestycji powstała wygodna dwukierunkowa droga o szerokości trzech metrów. Poza tym przebudowano, na mini rondo, skrzyżowanie ulic Turystycznej i Przegalińskiej oraz zbudowano nowe odcinki chodników.

 

Projekt ten był współfinansowany także ze środków unijnych, w ramach wojewódzkiego projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R-10 i R-9". Zakłada on budowę nowych dróg rowerowych, a także wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu oraz utwardzonych dróg leśnych i wałów przeciwpowodziowych Wisły, do tego budowę infrastruktury dla rowerzystów (w tym miejsc postojowych) oraz oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa R-10, czyli Nadmorski Szlak Hanzeatycki oraz Wiślana Trasa Rowerowa, będąca częścią R-9, położone są w korytarzach europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl