PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Wypadek w Tunelu pod Martwą Wisłą. Kierowca skutera ranny, nikt nie pomógł. ZOBACZ FILM
Wypadek w Tunelu pod Martwą Wisłą. Kierowca skutera ranny, nikt nie pomógł. ZOBACZ FILM
Środa, 10 października, godzina 4.12 nad ranem, Tunel pod Martwą Wisłą w kierunku Stogów. Kierowca skutera traci panowanie nad pojazdem i przewraca się, nie rusza się. W ciągu dwóch minut przejeżdżają obok leżącego mężczyzny trzy samochody. Żaden z kierujących nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy. Na szczęście poszkodowanemu nic groźnego się nie stało.
Po lewej stronie leży skuter i jego kierowca. Po prawej przejeżdżają samochody, żaden się nie zatrzymał
Po lewej stronie leży skuter i jego kierowca. Po prawej przejeżdżają samochody, żaden się nie zatrzymał
fot. GZDiZ

- Mężczyzna kilka chwil później wstał o własnych siłach. W ciągu trzech minut od zdarzenia na miejsce dojechały nasze służby, aby udzielić pierwszej pomocy i zabezpieczyć miejsce - informuje Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Tunel w kierunku Stogów na czas czynności policji został zamknięty na blisko godzinę. Kierujący skuterem przytomny został zabrany przez pogotowie do szpitala.


ZOBACZ FILM ZE ZDARZENIA Z KAMERY W TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ

ZOBACZ TAKŻE: Co robią kierowcy w Tunelu pod Martwą Wisłą?


Kierowca skutera wysłał podziękowania do GZDiZ za szybką reakcję służb i pomoc

tunel

GZDiZ PRZYPOMINA, ŻE UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY JEST OBOWIĄZKIEM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW PRAWA:

Kodeks wykroczeń:

Art. 93. [Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku] § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Prawo o ruchu drogowym:

Art. 162. [Nieudzielenie pomocy] kodek karny § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Art. 44. [Postępowanie w razie wypadku drogowego]
1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wy

Czytaj także:

Trwają prace konserwacyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą. Do niedzieli

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl