PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Niezbędnik wyborcy! Co zrobić, gdy chcemy głosować poza miejscem zamieszkania

Niezbędnik wyborcy! Co zrobić, gdy chcemy głosować poza miejscem zamieszkania
Jeśli głosujesz poza miejscem zameldowania - bo np. wyjeżdżasz na urlop - to najlepiej pobierz zaświadczenia o prawie do głosowania. Na jego podstawie będziesz mógł głosować w każdej komisji w Polsce. Możesz też skorzystać z możliwości dopisania do spisu wyborców - to rozwiązanie rekomendowane dla osób pozostających w danym miejscu dłużej.
Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

Bardzo ważne informacje w skrócie:

 • Jeśli przed 28 czerwca dopisałeś się do spisu wyborców, zgłosiłeś zamiar głosowania korespondencyjnego lub ustanowiłeś pełnomocnika do głosowania  nie potrzebujesz robić tego drugi raz!
 • Każdy kto przypuszcza, że będzie w dniu wyborów poza stałym miejscem zamieszkania może odebrać zaświadczenie uprawniające do głosowania w dowolnym miejscu w Polsce. Termin odbioru zaświadczeń mija 10.07.
 • W Urzędzie Miejskim w Gdańsku (Partyzantów 74, Wilanowska 2a lub Nowe Ogrody 8/12) można te sprawy załatwić bez wcześniejszego umawiania się!
 • Godziny obsługi zostają wydłużone: od poniedziałku 06.07  do czwartku 09.07 do godz 17:00 oraz w piątek 10. 07 do godz 16.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania: najbardziej wygodne

W przypadku zaświadczeń o prawie do głosowania w dowolnym miejscu na terenie kraju, termin mija 10 lipca (czyli w piątek). Osoby, które złożyły wniosek przed pierwszą turą, automatycznie otrzymały dwa zaświadczenia. Lipcowy termin dotyczy więc osób, które potrzebować będą takiego dokumentu jedynie 12 lipca. Trzeba jednak pamiętać, żeby sprawdzić, czy jeśli w dniu głosowania będziemy przebywać za granicą w danym kraju można głosować bezpośrednio. Na przykład we Włoszech nie można. 

Tutaj pobierzesz formularz, który złożysz w urzędzie miejskim, bez umawiania się na wizytę!


Dopisanie do spisu wyborców

Jeżeli chodzi o spis wyborców, osoby które dopisały się do niego przed pierwszą turą, automatycznie będą dopisane także w drugiej turze. Nie trzeba ponownie składać wniosku. Natomiast osoby, które chcą dopisać się do tego spisu przed druga turą, mają na to czas do wtorku 7 lipca. W tym przypadku można to to zrobić także przez rządową stronę internetową gov.pl lub osobiście, w Urzędzie Miejskim, w wybranym ZOM. W tym tygodniu Urząd Miejski pracuje w wydłużonych godzinach pracy.

Tu internetowo złożysz wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

Frekwencja w Gdańsku w pierwszej turze wyborów wyniosła 71,51 proc. To ponad ćwierć miliona głosów

 

Zgłoszenia zrealizowane przed dniem pierwszego głosowania są skuteczne w drugiej turze głosowania. Ponadto w jednych wyborach do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Zmiana miejsca głosowania po dopisaniu się do spisu przed I turą możliwa jest tylko po pobraniu zaświadczenia o prawie do głosowania. Nie można dwa razy dopisywać się się do różnych spisów wyborców w trakcie jednych wyborów.

 

Co należy zrobić, aby znaleźć się w spisie wyborców ?

 • Jeśli jesteś zameldowana/y na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkania, to jesteś "z urzędu" wpisana/y do rejestru wyborców i "z urzędu" zostaniesz wpisana/y do spisu wyborców.
 • Jeśli przed poprzednimi (wcześniejszymi) wyborami wpisałaś/eś się na wniosek do rejestru wyborców (otrzymałaś/eś decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców) w innym mieście/gminie niż Twój adres stałego zamieszkania, jesteś w tym mieście/gminie wpisana/y do rejestru wyborców (na stałe do czasu, gdy nie zrezygnujesz z tego wpisu, lub zameldujesz się na pobyt stały w nowym miejscu zamieszkania) i tam zostaniesz wpisana/y do spisu wyborców.
 • Jeśli przed poprzednimi (wcześniejszymi) wyborami dopisałaś/eś się do spisu wyborców, nie zostaniesz automatycznie dopisany do spisu wyborców sporządzonego do głosowania 28 czerwca 2020r.
 • Jeśli bez zameldowania mieszkasz z zamiarem stałego zamieszkania w określonym miejscu:
  ZAMELDUJ SIĘ NA POBYT STAŁY - zostaniesz wpisana/y "z urzędu" do rejestru i spisu wyborców,
  jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zameldować się na pobytu stały (od dawna mieszkasz w Gdańsku, ale wynajmujesz mieszkanie na czas określony, możesz zameldować się tylko na pobyt czasowy) - wpisz się do REJESTRU WYBORCÓW.
 • Jeśli mieszkasz w Gdańsku czasowo w związku z nauką, pracą, leczeniem itp., albo już wiesz, że będziesz przebywać w Gdańsku w dniu głosowania - DOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW.
 • Jeśli przed dniem głosowania zamierzasz wyjechać, zmienić miejsce pobytu, pobierz ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.
 • Możesz także GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE. Aby skorzystać z tej formy głosowania w Gdańsku, musisz figurować w spisie wyborów miast Gdańska. To najbezpieczniejsza opcja.

 

Spis wyborców udostępniany jest na pisemny wniosek wyborcy złożony od 16 do 22 czerwca, w Kancelarii Urzędu, elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

 Głosowanie korespondencyjne - termin składania wniosków minął z końcem czerwca

Wniosek o głosowanie korespondencyjne można było złożyć elektronicznie, poprzez stronę gov.pl lub osobiście i elektronicznie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w wybranym Zespole Obsługi Mieszkańców: przy ul. Partyzantów 74, ul. Wilanowskiej 2 lub ul. Nowe Ogrody 8/12. Osoby, które złożyły taki wniosek otrzymają teraz pakiet wyborczy - drogą pocztową lub do odbioru osobistego w Urzędzie Miejskim (zależy od wybranej opcji).

Osoby, które będą przebywać w kwarantannie w dniu wyborów, mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 7 lipca. Jeżeli ktoś znajdzie się w kwarantannie po tym terminie, wówczas może zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 10 lipca.


Ile będziesz czekać na pakiet:

najpóźniej 5 dni przed wyborami,

najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych

W pakiecie znajdziesz:

 • kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność
 • kopertę na kartę do głosowania
 • instrukcję, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
 • kopertę zwrotną
 • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu

Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej?

1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
2. Wypełnij kartę do głosowania
3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę
4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej
5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczejKamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze