PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Niezbędnik wyborcy! Co zrobić, gdy chcemy głosować poza miejscem zameldowania

Niezbędnik wyborcy! Co zrobić, gdy chcemy głosować poza miejscem zameldowania
12 lipca odbędzie się druga tura wyborów głowy państwa. Jeśli głosujesz poza miejscem zameldowania możesz skorzystać z takich możliwości jak dopisanie do spisu wyborców lub pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. 30 czerwca minął natomiast termin złożenia wniosku o głosowanie korespondencyjne, po tej dacie takiego wniosku już nie złożymy, chyba że odbywamy kwarantannę.
Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

Bardzo ważne informacje w skrócie:

 • Jeśli przed 28 czerwca dopisałeś się do spisu wyborców, zgłosiłeś zamiar głosowania korespondencyjnego lub ustanowiłeś pełnomocnika do głosowania  nie potrzebujesz robić tego drugi raz!
 • Każdy kto przypuszcza, że będzie w dniu wyborów poza stałym miejscem zamieszkania może odebrać zaświadczenie uprawniające do głosowania w dowolnym miejscu w Polsce. Termin odbioru zaświadczeń mija 10.07.
 • W Urzędzie Miejskim w Gdańsku (Partyzantów 74, Wilanowska 2a lub Nowe Ogrody 8/12) można te sprawy załatwić bez wcześniejszego umawiania się!
 • Godziny obsługi zostają wydłużone: od poniedziałku 06.07  do czwartku 09.07 do godz 17:00 oraz w piątek 10. 07 do godz 16.


Dopisanie do spisu wyborców

Jeżeli chodzi o spis wyborców, osoby które dopisały się do niego przed pierwszą turą, automatycznie będą dopisane także w drugiej turze. Nie trzeba ponownie składać wniosku. Natomiast osoby, które chcą dopisać się do tego spisu przed druga turą, mają na to czas do 7 lipca. W tym przypadku można to to zrobić także przez rządową stronę internetową gov.pl lub osobiście, w Urzędzie Miejskim, w wybranym ZOM. W tym tygodniu Urząd Miejski pracuje w standardowych godzinach, nie będzie wydłużonych godzin pracy.

Wniosek można też wydrukować w internecie i przesłać pocztą do urzędu.

 

Frekwencja w Gdańsku w pierwszej turze wyborów wyniosła 71,51 proc. To ponad ćwierć miliona głosów

 

Zgłoszenia zrealizowane przed dniem pierwszego głosowania są skuteczne w drugiej turze głosowania. Ponadto w jednych wyborach do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Zmiana miejsca głosowania po dopisaniu się do spisu przed I turą możliwa jest tylko po pobraniu zaświadczenia o prawie do głosowania. Nie można dwa razy dopisywać się się do różnych spisów wyborców w trakcie jednych wyborów.

 

Co należy zrobić, aby znaleźć się w spisie wyborców ?

 • Jeśli jesteś zameldowana/y na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkania, to jesteś "z urzędu" wpisana/y do rejestru wyborców i "z urzędu" zostaniesz wpisana/y do spisu wyborców.
 • Jeśli przed poprzednimi (wcześniejszymi) wyborami wpisałaś/eś się na wniosek do rejestru wyborców (otrzymałaś/eś decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców) w innym mieście/gminie niż Twój adres stałego zamieszkania, jesteś w tym mieście/gminie wpisana/y do rejestru wyborców (na stałe do czasu, gdy nie zrezygnujesz z tego wpisu, lub zameldujesz się na pobyt stały w nowym miejscu zamieszkania) i tam zostaniesz wpisana/y do spisu wyborców.
 • Jeśli przed poprzednimi (wcześniejszymi) wyborami dopisałaś/eś się do spisu wyborców, nie zostaniesz automatycznie dopisany do spisu wyborców sporządzonego do głosowania 28 czerwca 2020r.
 • Jeśli bez zameldowania mieszkasz z zamiarem stałego zamieszkania w określonym miejscu:
  ZAMELDUJ SIĘ NA POBYT STAŁY - zostaniesz wpisana/y "z urzędu" do rejestru i spisu wyborców,
  jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zameldować się na pobytu stały (od dawna mieszkasz w Gdańsku, ale wynajmujesz mieszkanie na czas określony, możesz zameldować się tylko na pobyt czasowy) - wpisz się do REJESTRU WYBORCÓW.
 • Jeśli mieszkasz w Gdańsku czasowo w związku z nauką, pracą, leczeniem itp., albo już wiesz, że będziesz przebywać w Gdańsku w dniu głosowania - DOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW.
 • Jeśli przed dniem głosowania zamierzasz wyjechać, zmienić miejsce pobytu, pobierz ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.
 • Możesz także GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE. Aby skorzystać z tej formy głosowania w Gdańsku, musisz figurować w spisie wyborów miast Gdańska. To najbezpieczniejsza opcja.

 

Spis wyborców udostępniany jest na pisemny wniosek wyborcy złożony od 16 do 22 czerwca, w Kancelarii Urzędu, elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

 

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, wszystkie wnioski dotyczące głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu (Informacja ogólna), przesłać pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, a ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA odebrać po umówieniu wizyty w urzędzie, przez internet lub telefonicznie: 58 52 44 500.

 

 

Można też odebrać zaświadczenie

W przypadku zaświadczeń o prawie do głosowania w dowolnym miejscu na terenie kraju, termin mija 10 lipca. Osoby, które złożyły wniosek przed pierwszą turą, automatycznie otrzymały dwa zaświadczenia. Lipcowy termin dotyczy więc osób, które potrzebować będą takiego dokumentu jedynie 12 lipca. Trzeba jednak pamiętać, żeby sprawdzić, czy jeśli w dniu głosowania będziemy przebywać za granicą w danym kraju można głosować bezpośrednio. Na przykład we Włoszech nie można. Wtedy najlepiej przed wyjazdem skorzystać z głosowania korespondencyjnego w kraju.

Głosowanie korespondencyjne - termin składania wniosków minął z końcem czerwca

Wniosek o głosowanie korespondencyjne można było złożyć elektronicznie, poprzez stronę gov.pl lub osobiście i elektronicznie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w wybranym Zespole Obsługi Mieszkańców: przy ul. Partyzantów 74, ul. Wilanowskiej 2 lub ul. Nowe Ogrody 8/12. Osoby, które złożyły taki wniosek otrzymają teraz pakiet wyborczy - drogą pocztową lub do odbioru osobistego w Urzędzie Miejskim (zależy od wybranej opcji).

Osoby, które będą przebywać w kwarantannie w dniu wyborów, mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 7 lipca. Jeżeli ktoś znajdzie się w kwarantannie po tym terminie, wówczas może zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 10 lipca.


Ile będziesz czekać na pakiet:

najpóźniej 5 dni przed wyborami,

najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych

W pakiecie znajdziesz:

 • kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność
 • kopertę na kartę do głosowania
 • instrukcję, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
 • kopertę zwrotną
 • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu

Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej?

1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
2. Wypełnij kartę do głosowania
3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę
4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej
5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczejKamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze