PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Od źródeł Wisły do Gdańska. Wyjątkowy projekt "Czysta Wisła - Why Not" z finałem w sobotę

Od źródeł Wisły do Gdańska. Wyjątkowy projekt "Czysta Wisła - Why Not" z finałem w sobotę
W wyprawie naukowo-badawczej „Czysta Wisła - Why Not”, której celem jest zbadanie jakości wody Wisły od jej źródeł do Gdańska, uczestniczą profesorowie medycyny i nauk przyrodniczych, technolodzy medyczni i społecznicy. W najbliższą sobotę, 31 lipca, ok godz. 12.30 odbędzie się oficjalne zakończenie wyprawy pod gdańskim Żurawiem. Uczestnicy spływu zapraszają lokalnych kajakarzy, którym na sercu leży czystość królowej polskich rzek, by przyłączyli się do finału wyprawy.
Kilkoro osób w różnym wieku stoi obok sibie, w rękach trzymają szarfę, przecinają ją nożyczkami w różnych miejscach
Wszystkie zadania są realizowane wspólnie przez Fundację Why Not i Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Fot. Fundacja "Czysta Wisła - Why Not"
 
 
 
 
Organizatorzy wyprawy swój projekt -  jednoczasowe i bardzo szczegółowe zbadanie w 14-dniowym kadrze jakości wody Wisły od jej źródeł do Gdańska - określają jako absolutnie unikalny. 

Przewodnimi celami zorganizowanego przez Fundację Why Not wydarzenia jest kompleksowa analiza zmienności parametrów jakościowych wody i powietrza Wisły na prawie tysiącu kilometrów jej przebiegu, przy okazji promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Ambitny cel naukowo-badawczy ma doprowadzić do spójnego opracowania stanu jakościowego wód Wisły i powietrza w jej przebiegu od źródeł do Gdańska. 

 
 
 
Kilkoro osób w różnym wieku stoi obok sibie, w rękach trzymają szarfę, przecinają ją nożyczkami w różnych miejscach
Wszystkie zadania są realizowane wspólnie przez Fundację Why Not i Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Fot. Fundacja "Czysta Wisła - Why Not"

 

Twórcy Fundacji wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie spływu od 18 do 31 lipca 2021 roku mierzą najważniejsze parametry jakości wody i powietrza co kilka kilometrów i pobierają próbki do badań laboratoryjnych w kluczowych miejscach biegu Wisły. Część wyników będzie udostępniona w trybie on-line na specjalnie utworzonej mapie. Uniwersytet Śląski w Katowicach będący współorganizatorem wydarzenia, szczególnie zaangażowanym w część naukowo-badawczą, zapewnił specjalistyczną aparaturę pomiarową i kompetencje interdyscyplinarnej grupy naukowców: hydrologów, chemików i biologów. Uzyskane wyniki posłużą między innymi do zdefiniowania potrzeb i wyzwań dotyczących czystej Wisły promując jej znaczenie dla prozdrowotnej rekreacji i sportu.

 

 

- Pandemia pokazała jasno, jak ogromnie negatywny wpływ na planetę ma globalna gospodarka - mówi Marian Rojek, przewodniczący Rady Fundacji Why Not. - Teraz przychodzi czas walki o poprawę warunków naszego wspólnego środowiska naturalnego. Chcemy aktywnie się w tą walkę włączyć. Zaczynamy od Wisły, największej dzikiej (nieuregulowanej) rzeki w Europie. Wszyscy wiemy, w jakim stanie jest nasza największa rzeka. Najwyższy czas rozpocząć systematyczne działania dążące do poprawy nie tylko czystości jej wód, ale również jej wpływu na czystość powietrza.Mapa Polski, na niej oznaczona trasa od źródeł Wisły do Gdańska
Wyprawę zaplanowano na dwa intensywne tygodnie prawie bezustannego spływu rzeką i ciągłych pomiarów i pobierania prób do badań laboratoryjnych.
Fot. Fundacja "Czysta Wisła - Why Not"

 

Wszystkie zadania są realizowane wspólnie przez Fundację Why Not i Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas spływu uczestnicy korzystają z kajaków Fundacji Why Not, łodzi badawczych i sprzętu pomiarowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach włącznie z unikatową łodzią UŚKA II i balonem badawczym. Plan spływu, inspirowany wyzwaniami naukowymi, obejmuje niemalże bezustanny spływ rzeką i ciągłe pomiary wieloparametrowe oraz pobierani prób do badań laboratoryjnych. Jak mówią organizatorzy sposób spływu i unikatowa aparatura badawcza stanowią o bezprecedensowym znaczeniu i wartości pozyskanych wyników pomiarów. 

Oficjalne zakończenie wyprawy "naukowych kajakarzy" odbędzie się w sobotę, 31 lipca, ok godz. 12.30 pod Żurawiem. Organizatorzy zapraszają gdańskich wielbicieli kajakarstwa, by przyłączyli się do finału na wodach Motławy.

  

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl