PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wiadukt Biskupia Górka - trwa budowa parkingu kubaturowego na 380 samochodów

Wiadukt Biskupia Górka - trwa budowa parkingu kubaturowego na 380 samochodów
W ramach budowy Wiaduktu Biskupia Górka powstaje parking kubaturowy na ponad 380 pojazdów. Z każdym dniem przybywa prefabrykowanych słupów, które będą utrzymywały konstrukcję obiektu. Równocześnie trwa budowa drugiej nitki wiaduktu.
Parking kubaturowy na ponad 380 pojazdów powstaje przy Wiadukcie Biskupia Górka
Parking kubaturowy na ponad 380 pojazdów powstaje przy Wiadukcie Biskupia Górka
fot. DRMG

 

- Parking, który powstanie przy okazji inwestycji Wiadukt Biskupia Górka przyczyni się na pewno do uporządkowania sytuacji postojowej w tej okolicy - mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji. - Skorzystają na tym osoby odwiedzające urzędy administracji publicznej, pracownicy, osoby mieszkające w pobliżu i turyści.

Parking realizowany przy wiadukcie to czterokondygnacyjny obiekt o kubaturze wynoszącej ponad 87 tys. metrów sześciennych. Jego budowa rozpoczęła się 17 lutego, od montażu żelbetowych elementów prefabrykowanych. Każdego dnia stawiane są kolejne słupy, będące elementami konstrukcji obiektu. Postawiono ich dotychczas 90, docelowo będzie ich ponad 100.

Na ukończeniu są też prace związane z wykonaniem płyt fundamentowych. W najbliższym czasie planowane są dalsze roboty zbrojarskie oraz betonowanie pozostałych elementów płyty.

- Z dnia na dzień można obserwować dynamiczny postęp robót - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Prace związane z montażem elementów prefabrykowanych potrwają kilka miesięcy. Ich zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2020 r.

 

Budowa Wiaduktu Biskupia Górka ma zwiększyć dostępność transportową Gdańska i portu morskiego w Gdańsku
Budowa Wiaduktu Biskupia Górka ma zwiększyć dostępność transportową Gdańska i portu morskiego w Gdańsku
fot. DRMG

 

Równocześnie trwa budowa drugiej nitki wiaduktu. Zakończyła się rozbiórka starego obiektu w ciągu Traktu św. Wojciecha. Dotychczas wykonano palowania pod trzy podpory lewej nitki estakady w stronę centrum Gdańska. Aktualnie trwają prace zbrojarskie i przygotowania do betonowania ostatnich dwóch filarów estakady. Zabetonowano również korpus podpory wiaduktu nad torami kolejowymi. W najbliższych tygodniach planowane jest betonowanie kolejnych elementów wiaduktu. Ponadto trwa przełączenie nowej sieci wodociągowej w ciągu ul. Trakt św. Wojciecha. Przejezdność na drugiej nitce wiaduktu będzie zapewniona w IV kwartale 2020 r.

 

Zobacz: Wiadukt Biskupia Górka. Rozpoczęła się budowa drugiej nitki gdańskiej estakady

 

27 lutego podpisano aneks wydłużający termin zakończenia budowy parkingu. Zgodnie z dokumentem, inwestycja zakończy się w czerwcu 2021 r. Przedłużenie terminu wynika z faktu, że na terenie budowy w kwietniu 2018 r. odkryto relikt architektoniczny w postaci Bastionu Wiebego. W porozumieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku zabezpieczono pozostałości po bastionie. Sytuacja wymusiła opracowanie zupełnie nowej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, co wydłużyło czas realizacji zadania i wygenerowało kolejne koszty. Łączny koszt budowy wiaduktu i parkingu wynosi 163 mln złotych.

Głównym Wykonawcą Wiaduktu Biskupia Górka jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa: IV. Infrastruktura drogowa dla miast, działanie: 4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

 

Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze
Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze