Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sprzęt medyczny, aparatura, wyposażenie. Miasto wspiera finansowo gdańskie szpitale

Prawie 2 mln zł na doposażenie placówek służby zdrowia przeznaczyło Miasto Gdańsk w 2018 roku. Cel: zakup sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia medycznego. Miasto nie jest zobowiązane prawnie do finansowania opieki medycznej - robi to z własnej inicjatywy, by poprawić komfort życia mieszkańców.

Sprzęt medyczny, aparatura, wyposażenie. Miasto wspiera finansowo gdańskie szpitale
A
A
data publikacji: 15 listopada 2018 r.
umowa_zdrowie-015_798x533Podpisanie umowy "Zdrowie dla gdańszczan" w szpitalu im. Mikołaja Kopernika, spółki Copernicus w Gdańsku, sierpień 2018 rok. Nz. (od lewej) Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


W tym roku gdański samorząd na doposażenie placówek służby zdrowia przeznacza prawie 2 mln zł. W następnych dwóch latach - po ponad milion złotych każdego roku. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny przy ul. Srebrniki otrzymał zestawy testów do diagnozowania m.in. zaburzeń depresyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży i zaburzeń osobowości o wartości ponad 42 tys. zł. Dzięki zakupionym testom uaktualniono także wersje testów do badania i oceny inteligencji oraz kwestionariusze radzenia sobie ze stresem. Testy pozwolą na zapewnienie pacjentom, w większości mieszkańcom Gdańska, lepszej opieki psychologicznej i medycznej.

Gdańsk wspiera szpitale na mocy porozumienia podpisanego w sierpniu 2018 roku przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka. Celem umowy jest wieloletnia współpraca na rzecz wsparcia pacjentów m.in. szpitali: im. Mikołaja Kopernika i im. św. Wojciecha oraz Psychiatrycznego przy ul. Srebrniki. Dzięki dofinansowaniu przez samorząd szpitale będą mogły podnieść standardy oraz bezpieczeństwo wykonanych usług medycznych i zwiększyć dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Współpraca pomiędzy samorządami wynika m.in. z Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla Województwa Pomorskiego i dotyczy np. realizacji wspólnych programów profilaktycznych, promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym (m.in. nowotworom, schorzeniom układu krążenia i cukrzycy).-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl