PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Szkoła po Pandemii" - konferencja dla uczniów, nauczycieli, rodziców

"Szkoła po Pandemii" - konferencja dla uczniów, nauczycieli, rodziców
Od 28 do 30 kwietnia w Gdańsku będzie miała miejsce konferencja online pt.: „Szkoła po pandemii”. Jej celem jest analiza i wymiana doświadczeń na temat tego, jakie zmiany przyniósł ostatni rok, a także wypracowanie wniosków dotyczących przyszłości. Uczestnicy spotkań postarają się dokonać oceny obecnej sytuacji w gdańskich szkołach, określić potrzeby uczniów oraz wypracować rekomendacje na czas powrotu do nauczania stacjonarnego.
W czasie pandemii dzieci rzadko siadają podczas lekcji w szkolnych ławkach
W czasie pandemii dzieci rzadko siadają podczas lekcji w szkolnych ławkach
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Pandemia pokazała, że świeżym okiem trzeba przyjrzeć się temu, jak wspólnie można tworzyć warunki przeżywania dzieciństwa i młodości, tak aby był to okres zdobywania przez młode obywatelki i obywateli mocy skutecznego mierzenia się z wyzwaniami przyszłości. Aby obecna sytuacja była szansą i momentem przygotowania się do wprowadzania nowych sposobów nauczania oraz uczenia się, budowania innych relacji oraz wizyjnego nauczania skierowanego ku przyszłości.

Wypracowane w grupach roboczych wnioski od następnego roku będą wdrażane w gdańskich szkołach. Jednym z celów konferencji jest uzgodnienie wspólnej dla nich wizji. Spośród uczestników dyskusji wymienić można:

  • Marek Jankowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień,
  • Wojciech Wilk, Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Agnieszka Tomasik, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku,
  • Grzegorz Kryger, z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
  • Jakub Hamanowicz, p.o. przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
  • Anna Kołodziejczak, przedstawicielka rodziców.

Adresatami i uczestnikami konferencji są uczniowie, nauczyciele, rodzice, urzędnicy oraz instytucje i organizacje zaangażowane w gdańską edukację.

Pierwszy dzień konferencji, 28 kwietnia, będzie transmitowany na www.gdansk.pl.

Drugi dzień - warsztaty - obędzie się 30 kwietnia. By w nich uczestniczyć należy wcześniej się zarejestrować przez specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

1192x625px_szkola_po_pandemii_MEDIALNI

 


PROGRAM KONFERENCJI SZKOŁA PO PANDEMII

28 kwietnia

WPROWADZENIE DO KONFERENCJI

godz.10.00-10.30

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Inauguracja konferencji i powitanie uczestników
Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska, Kierunki rozwoju gdańskich szkół

PANEL I

GŁOSY EKSPERTÓW: Diagnozy i wizje

godz. 10.30-12.00

Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet w Konstancji i Collegium Civitas): stanowisko filozofa,
Jan Modrzyński (stypendysta PMG): głos młodych,
Magdalena Dziewguć (Google Cloud Poland), Marc Sanz Lopez (Head of Google for Education – South Europe): praca i edukacja przyszłości,
Aleksandra Gołdys (Uniwersytet Warszawski, EIT Climate-KIC): stanowisko z pozycji wyzwań społecznych i klimatycznych,
Krzysztof Biliński (Fundacja Green Dealers): Future Literacy,
Filip Uniłowski, Rzecznik Praw Ucznia (Lublin): prawa ucznia

PANEL II

godz. 12.15-12.45

Szkoła po pandemii – gdańskie wnioski i wyzwania – dyskusja moderowana z udziałem:

Marek Jankowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień,
Wojciech Wilk, Centrum Wyzwań Społecznych UW,
Agnieszka Tomasik, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku,
Grzegorz Kryger, z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
Jakub Hamanowicz, p.o. przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
Anna Kołodziejczak, przedstawicielka rodziców

godz. 14.00-15.00

O czym się mówi w naszych miastach partnerskich, gdy się mówi o szkole po pandemii (przedstawiciele miast partnerskich Gdańska) Całość wydarzenia transmitowana na portalu gdansk.pl

godz. 15.00-16.00

(wydarzenie towarzyszące) Spotkanie Komisji Edukacji Unii Metropolii Polskich: polska szkoła po pandemii – wyzwania samorządów

29 kwietnia

godz. 10.00-11.30

Spektakl młodzieży o doświadczeniach ostatnich miesięcy (finał pracy na warsztatach z Teatrem Forum - Rebeliński/Bielska)

godz. 11.00-13.00

Gdańskie Forum Edukacyjne/Młodzieżowa Rada Miasta: Narady obywatelskie o edukacji (warsztaty dla uczniów gdańskich szkół)

30 kwietnia

godz.10.00

Monika Chabior: Wprowadzenie do pracy w grupach,
Wojciech Wilk: prezentacja badań w obszarach roboczych.

godz. 11.00-15.00

Praca w grupach roboczych:

Dbanie o siebie – psyche (Aleksandra Mońko, Marta Sadowska),
Dbanie o siebie – ciało (Aleksandra Musielak),
Aktywizm młodzieżowy (Grzegorz Szczuka, Ranko Hoffmann,)
Demokratyzacja szkoły (Grzegorz Kryger, Igor Dorawa),
Szkoła mocnych stron (Marta Jankowska, Agnieszka Tomasik),
Cyfryzacja (Maciej Dębski),
Równe szanse (Anna Strzałkowska, Jakub Hamanowicz),
Szkoła – Rodzina – Sąsiedztwo (Damian Kuźmiński),
Dobrostan uczniów (Kamil Maciaszek)

godz. 15.00

Podsumowanie konferencji

 

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze