Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Tunel - zmienił i wciąż zmienia ruch w mieście

Spadek ruchu w głównym ciągu komunikacyjnym i na drogach dojazdowych do centrum - do 14,6 proc. i wzrost w ciągu od Letnicy do Oliwy (do 24,5 proc.) to główne zmiany dla kierowców wynikające z otwarcia Tunelu pod Martwą Wisłą. Teraz czas na ułatwienia dla pieszych i rowerzystów: zniknie dwuetapowe przejście na Hucisku, a sygnalizacje świetlne w Śródmieściu będą mieć krótsze cykle.

Tunel - zmienił i wciąż zmienia ruch w mieście
A
A
data publikacji: 25 maja 2016 r.

Tunel pod Martwą Wisłą zmienił drogową twarz Gdańska.
Tunel pod Martwą Wisłą zmienił drogową twarz Gdańska.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu wprowadzono jeszcze przed otwarciem tunelu - rondo Marynarki Polskiej stało się rondem turbinowym, a w centrum Gdańska wprowadzono ograniczenie ruchu samochodów o wadze powyżej 24 ton.

Wpływ otwarcia tunelu na ruch w mieście przez miesiąc badali i analizowali specjaliści z Zarządu Dróg i Zieleni oraz Politechniki Gdańskiej. Najważniejsze wnioski:

  • znaczny spadek ruchu w głównym ciągu komunikacyjnym miasta (al. Grunwaldzka - al. Zwycięstwa). Im bliżej Śródmieścia, tym większy spadek. W rejonie skrzyżowania Grunwaldzka – Kołobrzeska ruch pojazdów zmniejszył się o 0,5 proc., w rejonie skrzyżowania Grunwaldzka – Jaśkowa Dolina o 3,2 proc., przy Bramie Oliwskiej ponad 8,4 proc., a na Węźle Piastowskim już o 13,6 proc.
  • spadki natężenia ruchu zaobserwowane na wszystkich drogach dojazdowych do Śródmieścia (Trakt Św. Wojciecha – 4,2 proc., al. Armii Krajowej – 1,6 proc., Podwale Przedmiejskie – 13,2 proc., Jana z Kolna - 14,6 proc.).

Łatwe przejście, szybszy przejazd

- Rozważamy wprowadzenie dużych zmian w Śródmieściu, korzystnych przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów – zapowiada Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej. - Chcemy przeprogramować sygnalizacje świetlne w tym rejonie tak, aby działały w krótszych cyklach, co umożliwi pieszym sprawniejsze przejście. Chcemy też wprowadzić dawno postulowane jednoetapowe przejścia dla pieszych na Hucisku. W ciągu tygodnia zapadną ostateczne decyzje - deklaruje zastępca prezydenta.

- Kolejna zmiana to podwyższenie prędkości dopuszczalnej na Trasie Sucharskiego. Znaki oznaczające wjazd na teren zabudowany przesunięte zostaną z głównej jezdni na łącznice zjazdowe na poszczególnych węzłach - dodaje Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. - Jednocześnie na głównej jezdni znikną ograniczenia prędkości do 70 km/h, a to o zgodnie z zapisami Prawa o Ruchu Drogowym oznacza, że na Trasie Sucharskiego będzie obowiązywać prędkość 100 km/h.

Przypomnijmy - analogiczne rozwiązanie obowiązuje już na al. Armii Krajowej.

Uczymy się tunelu

Docelowo również w samym tunelu dopuszczalna prędkość zostanie podniesiona z obowiązujących obecnie 50 do 70 km/h (początek ograniczenia do 70 km/h będzie przy Węźle Ku Ujściu).

- Aktualnie obowiązujące ograniczenia prędkości będą obowiązywać do momentu, kiedy wszyscy “nauczymy się” tunelu – dodaje asp. sztab. Zbigniew Korytnicki, p.o. naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Kierowcy w większości stosują się do ograniczeń. W ciągu miesiąca odnotowaliśmy dwa przypadki zatrzymania kierującym uprawnień za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h - dodaje Korytnicki.

Koncentracja w Letnicy

Wykonywane przez miesiąc pomiary ruchu drogowego dowodzą, że (zgodnie z przewidywaniami) głównym kierunkiem, w którym podążają kierowcy po wyjeździe z tunelu jest Przymorze i Oliwa. Co było do przewidzenia - największy wzrost ruchu odnotowano na skrzyżowaniu Hallera - Uczniowska - Czarny Dwór - o 24,5 proc.

- Wszystkie spadki ruchu odnotowane w Śródmieściu skoncentrowały się dokładnie na tym skrzyżowaniu, ponieważ jest to jedyna trasa wiodąca do tunelu od strony Letnicy - tłumaczy Mieczysław Kotłowski.

Jeszcze przed otwarciem połączenia tunelowego podjęto działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków zwiększonego ruchu pojazdów na przylegających do podwodnego przejazdu trasach. Na skrzyżowaniach Hallera - Czarny Dwór - Droga Zielona zmieniono program sygnalizacji świetlnej. Podobne zmiany wprowadzono na skrzyżowaniu Czarny Dwór - Jana Pawła II, a już w trakcie pracy tunelu sygnalizacja przeszła dodatkowe korekty. W ostatnich dniach uruchomiono sygnalizację Droga Zielona - Nowa Gdańska. Po doskonałej reakcji kierowców na zmianę ronda przy ul. Marynarki Polskiej na rondo turbinowe, wprowadzenie identycznego rozwiązania planowane jest również na ul. Ku Ujściu.

- Zwiększy to przepustowość ronda i jego czytelność dla kierowców, dotyczy to zwłaszcza kierowców TIR-ów - tłumaczy Mieczysław Kotłowski. - W przyszłości chcemy też włączyć skrzyżowania Czarny Dwór–Jana Pawła II oraz Czarny Dwór – Obrońców Wybrzeża - Kołobrzeska do systemu TRISTAR. Pozwoli to na systematyczny monitoring sytuacji w tym miejscu i da możliwość podejmowania działań interwencyjnych w przypadku niestandardowych sytuacji ruchowych w tym rejonie.

- Zmiany, które nastąpiły w ruchu na gdańskich ulicach w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy tunelu prowadzą do prostego wniosku: warto zrealizować Zielony Bulwar. Ta inwestycja pozwoli rozłożyć ruch na większą sieć ulic – uważa Piotr Grzelak.

Powstanie projektu Zielonego Bulwaru jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Czytaj więcej:

Raport z pierwszego miesiąca działania tunelu

Droga Zielona: Żywa dyskusja między dzielnicami

-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl