PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendium na podyplomowe studia Gedanistyka na UG. Nabór kandydatów do 26 września

Stypendium na podyplomowe studia Gedanistyka na UG. Nabór kandydatów do 26 września
Piętnastu przyszłych studentów otrzymać może finansowanie czesnego na Gedanistyce! Ruszyła III edycja programu stypendialnego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferująca wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo i tożsamość Gdańska.
Absolwenci Gedanistyki 2018/2019 - pierwszy z prawej stoi prof. Sławomir Kościelak
Absolwenci Gedanistyki 2018/2019 - pierwszy z prawej stoi prof. Sławomir Kościelak
Fundacja Gdańska

 

Program stypendialny dla uczestników studiów podyplomowych na kierunku Gedanistyka prowadzony jest w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański oraz Muzeum Gdańska od w 2017 roku. W roku akademickim 2019/20 będzie realizowany już po raz trzeci.

Na stypendium w wysokości 3200 zł, które umożliwia bezpłatny udział w dwusemestralnych studiach, liczyć może 15 osób. Nabór kandydatów do programu rozpoczął się 4 września i kończy 26 września (o godz. 12).

 

Stypendia przyznane zostaną w drodze otwartego naboru, tym osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  • dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska (0-4 pkt.);
  • propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska (0-4pkt.);
  • umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych (0-2 pkt.);
  • znaczące osiągnięcia: staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia (0-2 pkt.)

 

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja, w której zasiadają członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii oraz przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miasta Gdańsk i Muzeum Gdańska. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa, która zostanie opublikowana na stronie Fundacji Gdańskiej i rozesłana bezpośrednio do kandydatów w dniu 27 września 2019 r. Warto zaznaczyć, że w systemie rekrutacyjnym UG na Gedanistykę można rejestrować się do 30 września.

 

Uwaga! Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na:

  • napisaniu minimum 5 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych;
  • udziału raz w miesiącu w spotkaniach Komitetu Wiedzy Gedanopedii;
  • opiece i ewentualnej aktualizacji 150 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów;

 

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie internetowej Fundacji Gdańskiej.  

- Uruchamiając program stypendialny nie sądziliśmy, że będzie cieszył się on taką popularnością. Co roku, już po zakończeniu roku akademickiego zgłaszają się do nas osoby zainteresowane uczestniczeniem w kolejnej edycji. Cieszy nas, że możemy się przyczynić do rozwoju i utrwalania wiedzy oraz pasji o Gdańsku – mówi Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

- Po raz pierwszy studia podyplomowe Gedanistyka zostały uruchomione w roku 2008. Program stypendialny pozwolił na wznowienie ich po przerwie. Bardzo nas cieszy, że taka inicjatywa zaistniała i jest kontynuowana - dodaje prof. Sławomir Kościelak, kierownik studiów Gedanistyka na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Jak podkreśla Agata Biały, która odpowiada za program stypendialny z ramienia Fundacji Gdańskiej, dotychczasowi beneficjenci wywiązują się z podjętych w ramach stypendium zobowiązań wobec Gedanopedii.

- W gronie dotychczasowych absolwentów Gedanistyki mamy kilkoro przewodników po Gdańsku, pasjonatów jego historiii, popularyzatów historii dzielnic, takich jak np. Patryk Toczyński, który wydał książkę o dziejach Suchanina - opowiada Agata Biały.      

 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl