PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendium Kulturalne w trybie ciągłym - trwa nabór

Stypendium Kulturalne w trybie ciągłym - trwa nabór
Gdańscy radni przegłosowali uchwałę o zmianach w przyznawaniu Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Wynikają one z sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. W tym roku twórcy o dofinansowanie działań będą mogli ubiegać się w trybie ciągłym. Na kulturalne stypendia miasto przeznaczy 700 tysięcy złotych.
stypendium

 

Na napisanie książki, nagranie płyty czy zorganizowanie wydarzenia, również w wersji on-line. Twórcy z Gdańska mogą starać się o dofinansowanie swoich kulturalnych projektów. Takie wsparcie jest im potrzebne szczególnie teraz, gdy przez ograniczenia wywołane epidemią koronawirusa wiele osób związanych z branżą kulturalną znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Podczas pierwszej w historii sesji zdalnej – gdańscy radni przyjęli uchwałę o zmianach w przyznawaniu stypendiów.

Istotne zmiany to możliwość ubiegania się o stypendium w trybie ciągłym oraz wypłacanie go w systemie miesięcznym.

Zgodnie z nową uchwałą:

  • nabór wniosków o stypendium realizowany będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendium
  • stypendium przyznawane będzie na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego
  • naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego
  • stypendia będą wypłacane w systemie miesięcznym; miesięczna wysokość stypendium wynosi 2.600 zł brutto
  • stypendium może być przyznane na okres od 1 do 6 miesięcy,
  • stypendium wypłacane będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, której zostało przyznane.

Nabór wniosków nowym trybem już ruszył.

 

Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (do pobrania)


Wniosek o przyznawanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (do pobrania)


Uchwała Nr XXII/557/20 RMG z dnia 30.04.2020 (do pobrania)

 

Nowe zasady stypendiów kulturalnych to nie jedyne działania podjęte na rzecz kultury w Gdańsku w związku z pandemią.

Jednym z nich jest Gdański Fundusz Wydawniczy - to nowa, przygotowana na czas pandemii, inicjatywa. Program skierowany jest do gdańskich księgarni i wydawnictw. Polega na zakupie wartościowych książek z zakresu literatury pięknej, w tym książek dla dzieci i młodzieży, poezji, reportażu oraz nauk humanistycznych i społecznych, a także wydawnictw muzycznych. Na program miasto przeznaczy 400 tysięcy złotych.

Uruchomienie Funduszu zapowiadaliśmy podczas jednej z wirtualnych konferencji prasowej. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie po konferencji: Wsparcie dla gastronomi i rynku wydawniczego.

Przypomnijmy, 31 marca ogłoszono wyniki konkursów na Działania Kulturalne 2020 i Wydarzenia Kulturalne 2020. Dofinansowanie otrzymały 93 oferty na łączną kwotę 2 milionów zł. Wprowadzono maksymalną elastyczność, aby każdy z grantobiorców mógł dostosować się do istniejącej sytuacji epidemicznej i złożyć aktualizację wniosku.

Więcej informacji w komunikacie: Wyniki dla kulturalnych grantów dla NGO.

Organizacje pozarządowe mogą też skorzystać z małych grantów i zorganizować wydarzenie online. Nabór na małe granty odbywa się w trybie ciągłym. Więcej informacji w komunikacie: "Małe granty w dobie epidemii koronawirusa".