PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendia dla gdańskich artystów i twórców kultury. O 200 tysięcy złotych więcej

Stypendia dla gdańskich artystów i twórców kultury. O 200 tysięcy złotych więcej
Miejscy radni, podczas XXXI sesji Rady Miasta przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. O wsparcie finansowe procesów twórczych będą mogli ubiegać się gdańscy artyści i twórcy kultury. W 2021 roku planowany budżet na stypendia w tej dziedzinie wynosi 1,4 mln zł, o 200 000 zł więcej, niż w 2020 roku.
W 2021 roku planowany budżet na stypendia kulturalne wynosi 1,4 mln zł
W 2021 roku planowany budżet na stypendia kulturalne wynosi 1,4 mln zł
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkających i płacących podatki w Gdańsku. Artyści i twórcy mogą starać się o wsparcie miasta niezbędne do realizacji działań, w takich dziedzinach jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film oraz organizacja wydarzeń kulturalnych. Stypendium nie jest przyznawane na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich).

W złożonym poprzez formularz wniosku powinny znaleźć się jasne i przejrzyście opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora/autorów projektu. Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Wniosek tylko przez internet

Nowością w tej edycji programu stypendialnego będzie składanie wniosków wyłącznie internetowo, poprzez system Witkac. Nie będzie możliwości składania wniosków papierowych.

Wysokość stypendium za dany miesiąc będzie równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Stypendia wypłacane będą co miesiąc i mogą być przyznane na okres do 6 miesięcy.

Ważna zmiana

Stypendia przyznawane będą w trybie dwóch naborów wniosków, a nie jak to tej pory w trybie ciągłym, w drodze otwartego naboru.

Wnioski będzie można składać:

  • do 10 stycznia - w pierwszym naborze
  • do 10 czerwca - w drugim naborze

O starcie programu i szczegółach dotyczących składania elektronicznych wniosków poinformujemy w osobnym komunikacie.

Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska

 

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze