PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stogi. Koniec remontu ulicy Stryjewskiego. Centrum dzielnicy przejezdne dla samochodów

Stogi. Koniec remontu ulicy Stryjewskiego. Centrum dzielnicy przejezdne dla samochodów
W poniedziałek, 12 października, po dwóch latach zmienionej organizacji ruchu, samochody powróciły na ulicę Stryjewskiego. To główna ulica dzielnicy Stogi. Pozostały jeszcze wprawdzie prace wykończeniowe, ale kierowcy, piesi i rowerzyści mogą już korzystać z nowej ulicy. Wcześniej udało się wykonawcy wyremontować i oddać do użytku torowisko tramwajowe.
Stogi. Ulicą Stryjewskiego jeżdżą już samochody
Stogi. Ulicą Stryjewskiego jeżdżą już samochody
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Remont torowiska tramwajowego prowadzącego przez Stogi wraz z biegnącą wzdłuż niego ulicą było od lat jednym z najistotniejszych zadań w tej dzielnicy. Ten ciąg komunikacyjny liczący 3,7 km prowadzi od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, wzdłuż ul. Budzysza, Stryjewskiego oraz Nowotnej aż do Pętli „Stogi Plaża". To ważne połączenie dzielnicy z centrum miasta, ale również dla wielu osób spoza dzielnicy połączenie z popularnym kąpieliskiem morskim. Stan nawierzchni drogowej i torowiska nie był najlepszy.

 

Historyczne zdjęcie. Tak w czerwcu 2018 r. - jeszcze przed remontem - wyglądało torowisko i jezdnia na ul. Stryjewskiego
Historyczne zdjęcie. Tak w czerwcu 2018 r. - jeszcze przed remontem - wyglądało torowisko i jezdnia na ul. Stryjewskiego
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

8 czerwca 2018 r. podpisano umowę na tę długo wyczekiwaną inwestycję z wykonawcą prac remontowych, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Podpisanie umowy poprzedziły żmudne procedury. Koszt prac ujęty w umowie wynosił wówczas 110 mln zł (w tym 46 mln zł dofinansowania z funduszy UE). Już wówczas zdawano sobie sprawę z tego, że łatwo nie będzie.

- Mieszkańców Stogów, mieszkańców Gdańska jak i turystów przepraszamy za utrudnienia, które będą zwłaszcza w okresie letnim, kiedy intensywniej Stogi są odwiedzane przez mieszkańców innych dzielnic i gości z kraju i zagranicy. Niestety cała procedura przetargów, odwołań, czekanie na odpowiednie decyzje podejmowane w Warszawie przez urzędy centralne, wydłużyła czas i niestety wkraczamy w okres letni z przebudową linii tramwajowej, a nie tak jak planowaliśmy późną zimą czy wczesną wiosną - mówił w czerwcu 2018 r. podczas ceremonii podpisania umowy z wykonawcą prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 

 

Koniec remontu oznacza też poprawę dla pieszych i rowerzystów
Koniec remontu oznacza też poprawę dla pieszych i rowerzystów
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Łącznie naprawionych miało być 3,7 km istniejącego torowiska tramwajowego, 2,5 km dróg, 2 km chodników, 1,2 km dróg dla rowerów. Prace remontowe ruszyły 24 czerwca 2018 r. Zakładano wówczas, że termin zakończenia robót nastąpi z końcem maja 2019 r. Prowadząca inwestycję Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska uprzedzała, że na czas remontu trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość, bo zakres prac jest duży, trzeba wygrodzić remontowane obszary, wyznaczyć objazdy i zorganizować zastępczą komunikację autobusową.

 

Koszt zakrojonych na dużą skalę prac remontowo-budowlanych wyniósł 117 mln zł
Koszt zakrojonych na dużą skalę prac remontowo-budowlanych wyniósł 117 mln zł
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Do tego dochodziła jeszcze modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. I właśnie te ostatnie prace, w trakcie których okazało się, że wiele podziemnych instalacji nie ma w dokumentacji, były jedną z głównych przyczyn tego, że remontu nie udało się ukończyć w planowanym początkowo terminie.

- W trakcie prac napotykamy na wiele niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, których przebudowa wymaga pozyskania dodatkowych uzgodnień, co z kolei wstrzymuje realizację robót i niekorzystnie wpływa na harmonogram prac. Często też zdarza się, że stan odkrytej infrastruktury podziemnej jest bardzo zły i wymaga wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie prac - tłumaczył Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor DRMG w lipcu ubiegłego roku, kiedy wiadomo było, że termin zakończenia remontu będzie trzeba przesunąć.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawcy napotykali również na niewybuchy z okresu II wojny światowej.

 


Pełny zakres prac remontowych na Stogach:
 • przebudowa istniejącego torowiska tramwajowego wraz z budową nowego systemu odwodnienia torowiska (drenaż)
 • przebudowa przystanków tramwajowych
 • wykonanie sterowania i ogrzewania rozjazdów
 • przebudowa istniejącego układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi 
 • budowa, przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i ciepłowniczej
 • przebudowa istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym „Kanał K”
 • przebudowa linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV i oświetlenia ulicznego
 • przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej
 • budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na przebudowywanych skrzyżowaniach
 • budowa kanału technologicznego
 • przebudowa sieci teletechnicznych
 • budowa monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR i systemu informacji pasażerskiej
 • rozbiórka starego i budowa nowego budynku socjalnego i budynku socjalnego połączonego z toaletą publiczną
 • budowa elementów małej architektury, zagospodarowanie zieleni, docelowa organizacja ruchu

 

Inwestycję podzielono na trzy odcinki. Pierwszy to remont ul. Budzysza od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby, drugi obejmował ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z Kruczą oraz pętlę „Pasanil" a trzeci, ostatni fragment to odcinek od ul. Nowotnej i Kruczej do pętli „Stogi Plaża".

 

Zadbano o elementy małej architektury
Zadbano o elementy małej architektury
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Mimo utrudnień, na które natrafiali wykonawcy, etapami oddawano do użytku zmodernizowane torowisko. 7 grudnia 2019 r. tramwaje wróciły na Stogi. Dowoziły najpierw pasażerów do przystanku zlokalizowanego na samym skraju dzielnicy przy skrzyżowaniu ulic Wosia Budzysza, Ugory i Stryjewskiego. Natomiast 30 czerwca tego roku tramwaje dojeżdżały już do końca swojej trasy czyli do Pętli "Plaża". Wciąż jednak trwały prace przy budowie nowej drogi.


12 października 2020 r. wrócił długooczekiwany ruch samochodowy na główną ulicę Stogów. Już w godzinach porannych wykonawca otworzył dla kierowców ul. Stryjewskiego. Otwarte też zostały wszystkie przyległe do niej ulice w tym ul. Skiby, ul. Zimna, ul. Wrzosy, ul. Szpaki i ul. Pawia. Wprowadzona została tu docelowa organizacja ruchu - obowiązywać będzie Strefa Tempo 30 km/h.

Wciąż jednak do wykonania pozostały mniejsze prace wykończeniowe.

Do zakończenia i odebrania inwestycji pozostały roboty, które nie będą już powodowały większych utrudnień. Na ukończeniu są roboty przy budynkach socjalnych oraz na pętli tramwajowej Stogi, na której trwa jeszcze układanie bruku. Po udostępnieniu przejezdności na głównych ulicach, prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe.

Wykonawca robót będzie przeprowadzał również prace naprawcze tych elementów, które wymagają poprawy. Ewentualne prace wymagające wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z uwagi na funkcjonujący tramwaj, prowadzone będą w godzinach nocnych.

- czytamy w komunikacie DRMG.

 

To był długi i gruntowny remont, ale dzięki niemu Stogi zmieniły się
To był długi i gruntowny remont, ale dzięki niemu Stogi zmieniły się
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Ostatecznie, jak podaje DRMG, koszt inwestycji wyniósł 117 mln zł. Projekt jest realizowany jest w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej GPKM IVa i jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, dla którego instytucją zarządzającą jest CUPT. 

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl