PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

A. Aleksandrowicz: Dobre wieści z Paryża ws. wpisania Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO

A. Aleksandrowicz: Dobre wieści z Paryża ws. wpisania Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO
Centrum Światowego Dziedzictwa pozytywnie zweryfikowało wniosek Stocznia Gdańska – miejsce narodzin Solidarności i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie pod względem formalnym. Komunikat w tej sprawie ukazał się na stronie rządowej. Decyzję Centrum skomentował też z zadowoleniem zastępca prezydenta Gdańska Alan Aleksandrowicz.
Pierwszy krok za nami. Centrum Światowego Dziedzictwa pozytywnie oceniło wniosek wniosek dotyczący wpisania Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO
Pierwszy krok za nami. Centrum Światowego Dziedzictwa pozytywnie oceniło wniosek wniosek dotyczący wpisania Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO
zdj. Mateusz Ochocki/gdansk.pl


Stocznia Gdańska. Kolejny etap starań o wpisanie na listę UNESCO

Dziś na stronie Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego ukazała się informacja dotycząca starań o wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. List w tej sprawie z Centrum Światowego Dziedzictwa otrzymała prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków.
Polski wniosek spełnił wszystkie techniczne kryteria oceny przyjęte w Wytycznych Operacyjnych do Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego.

To pierwszy etap oceny przed wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Teraz wniosek trafił do oceny ekspertów z ICOMOS. W proces przygotowania wniosku oraz planu zarządzania zaangażowanych było wiele partnerów: zespół Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Miasto Gdańsk oraz interesariusze, a w tym właściciele terenów i instytucje kultury. Aktualnie trwają prace nad realizacją planu zarządzania.

Polska delegacja w rozmowie z kierownictwem UNESCO World Heritage Centre w Paryżu. Nz. (po prawej) prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków obok Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji
Polska delegacja w rozmowie z kierownictwem UNESCO World Heritage Centre w Paryżu. Nz. (po prawej) prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków obok Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji
źródło: MSZ


Wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO złożyła 31 stycznia w Paryżu polska delegacja pod przewodnictwem wiceminister Magdaleny Gawin, której towarzyszył wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

„Stocznia Gdańska stanowi znakomity przykład wielkoskalowego zakładu przemysłowego. Po II wojnie światowej był to największy producent statków w Polsce i całym Bloku Wschodnim, który zatrudniał tysiące pracowników. Jednocześnie dla ludzi w komunistycznej Europie było to „okno na świat”.  (…) Sieć budynków ulic i otwartych przestrzeni Stoczni Gdańskiej stała się świadkami wydarzeń będących kamieniem milowym w historii świata prowadzących do zjednoczenia demokratycznej Europy. Stocznia Gdańska - miejsce narodzin „Solidarności” i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie, z wielu powodów jest miejscem o ogromnym znaczeniu dla historii świata i wspólnego dziedzictwa ludzkości.

– napisano w uzasadnieniu wniosku. Z kolei zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz swój komentarz zamieścił na profilu facebookowym:

alan


Badanie opinii publicznej przeprowadzone wśród mieszkańców Gdańska na temat zagospodarowania i ochrony terenów postoczniowych wykazało, że 67% badanych opowiedziało się za wpisaniem ich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Większość ankietowanych uważało także, że przyczyni się to do ich rozwoju – takie zdanie wyraziło 54% badanych.

Zabytkowe przemysłowe tereny Stoczni Gdańskiej
Zabytkowe przemysłowe tereny Stoczni Gdańskiej
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Wpis na Listę UNESCO - procedury

Każdego roku państwa mogą zgłosić zaledwie jedną kandydaturę do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cykl oceny formalnej rozpoczyna się 1 lutego. Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie przez Centrum Światowego Dziedzictwa kompletności zgłoszenia. Jeśli zostanie ono pozytywnie rozpatrzone, następuje proces oceny merytorycznej. Trwa on co najmniej 1,5 roku, a jego zwieńczeniem jest rekomendacja organizacji doradczej Komitetu Światowego Dziedzictwa. Wniosek jest następnie omawiany na sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, odbywającej się zazwyczaj na przełomie czerwca i lipca. Podczas tego wydarzenia Komitet podejmuje wiążącą decyzję. Głosowanie wniosku o wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO powinno się odbyć w 2021 r.

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl