Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stocznia Cesarska ocaleje? Prezydent zawiesił postępowanie

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku na rozpatrzenie oczekują wnioski o zgodę na rozbiórkę 13 obiektów znajdujących się na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej. Złożył je właściciel terenu - Stocznia Cesarska Sp. z o.o. 24 marca 2016 roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń.

Stocznia Cesarska ocaleje? Prezydent zawiesił postępowanie
A
A
data publikacji: 24 marca 2016 r.

Obiekty znajdujące się na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej liczą sobie wiek i więcej.
Obiekty znajdujące się na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej liczą sobie wiek i więcej.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Powstała w 1871 roku Stocznia Cesarska to najstarsza część stoczni w Gdańsku. Była jednym z pierwszych nowoczesnych zakładów produkujących okręty wojenne dla Niemiec. Do dziś zachowało się kilkanaście obiektów powstałych od 1900 roku do czasów I wojny światowej. Po II wojnie światowej na terenie Stoczni Cesarskiej oraz sąsiedniej Stoczni Schichaua powstała Stocznia Gdańska.

Obecnym właścicielem terenu jest Stocznia Cesarska Sp. z o.o. W lutym tego roku spółka wnioskowała o pozwolenie na rozbiórkę 13 obiektów, nieujętych dotychczas w gminnej ewidencji zabytków. Jednak pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski postanowił rozpocząć procedurę wpisu obszaru, na którego terenie znajdują się obiekty, do rejestru zabytków (Cesarskie cięcie. Konserwator zabytków ochroni stocznię).

O wszczęciu postępowania konserwator poinformował w piśmie z 10 marca 2016 r., które wpłynęło do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dla spółki oznacza to, że nie może prowadzić żadnych działań bez wiedzy konserwatora.

24 marca 2016 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o którą wnioskowała spółka. Zawieszenie decyzji będzie obowiązywać do czasu zakończenia decyzją ostateczną Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowy dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

Postanowienie zostanie oficjalne wysłane inwestorowi w piątek, 25 marca. Wnioskodawcy przysługuje jeszcze zażalenie na postanowienie prezydenta Gdańska do wojewody pomorskiego w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i prezydent Gdańska podjęli działania mające ocalić cenne nie tylko z historycznego punktu widzenia budowle.
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i prezydent Gdańska podjęli działania mające ocalić cenne nie tylko z historycznego punktu widzenia budowle.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Obiekty, o których rozbiórkę wnioskowała Stocznia Cesarska Sp. z o.o.:

A 11 (nr ewid. 392A) budynek podstacji elektrycznej

175 A (nr ewid. 128 A) budynek byłej centrali telefonicznej

12 A (nr ewid. 10 A) budynek podstacji

288 A budynek socjalno-biurowy

168 A budynek socjalno-biurowy

41 A hala ślusarni

287 A budynek socjalno-biurowy

393 A (nr ewid. A1) budynek podstacji elektrycznej

409 A budynek baru

387 A budynek magazynu modeli

352 A budynek wypożyczalni narzędzi

A 14 budynek trafostacji

114 A wiata stalowa


oprac. AO (0)
www.gdansk.pl
oprac. AO (0)
www.gdansk.pl