PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.

Sinice odpłynęły. Po jednym dniu przerwy znów wszystkie gdańskie kąpieliska otwarte

Sinice odpłynęły. Po jednym dniu przerwy znów wszystkie gdańskie kąpieliska otwarte
Cztery gdańskie kąpieliska zostały wczoraj 18 lipca zamknięte z powodu obecności sinic w wodzie. Sytuacja jest dynamiczna, bo już dziś po południu stan wody poprawił się i znów wszystkie miejskie kąpieliska są otwarte.
Z powodu obecności sinic zamknięte są cztery gdańskie kąpieliska


Kąpieliska, gdzie woda była rano w piątek 19 lipca niezdatna do kąpieli to: Jelitkowo, Jelitkowo Klipper, Molo Brzeźno i Brzeźno Dom Zdrojowy. Sytuacja jest jednak dynamiczna. Po południu stan wody poprawił się i ponownie we wszystkich gdańskich kąpielskach można pływać. Sytuację można śledzić na bieżąco w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

mapka_2
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - jak każdego lata w lipcu - ostrzega wszystkich użytkowników kąpieli w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach! Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic. Wytwarzające przez sinice toksyny są groźne dla zdrowia człowieka. Istnieje możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

Sinice (cyjanobakterie) taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Mogą osiedlać się w najbardziej niegościnnych ekosystemach. Występują w glebie, na skałach, na korze drzew, na lodowcach, a nawet w gorących źródłach, gdzie temperatura może dochodzić do 90°C. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej pośród innych grup fitoplanktonu lub tworząc maty bentosowe na dnie zbiorników. Mogą wykorzystywać szerokie spektrum światła, są odporne na złe warunki tlenowe, tolerują wysokie wartości pH.
Sezonowość masowych zakwitów cyjanobakterii jest naturalnym zjawiskiem występującym w przyrodzie, któremu towarzyszy zmętnienie wody i jej zabarwienie.

Czynniki środowiska wpływające na pojawianie się sinicowych zakwitów wody:

- temperatura wody powyżej 16-20°C (choć znane są zakwity sinic i w niższych temperaturach);
- dostępność soli biogenicznych (zwłaszcza fosforanów);
- słaby wiatr;
- niewielkie mieszanie kolumny wody;
- brak opadów

Przewidywanie występowania zakwitów wody jest bardzo trudne, gdyż istotne znaczenie mają tu zmienne warunki pogodowe, takie jak nasłonecznienie, wiatr czy deszcz. Dlatego nie da się przewidzieć, kiedy się pojawi i jak długo będzie utrzymywał się zakwit w danym zbiorniku wodnym. Z reguły w miejscach osłoniętych od wiatru, zatoczkach, gdzie jest mniejsze falowanie i mieszanie wód, zakwit może utrzymywać się znacznie dłużej niż na otwartej przestrzeni. Z drugiej strony, powszechnie wiadomo, gdyż wskazują na to liczne zdjęcia satelitarne - masowe pojawianie się toksycznej sinicy Nodularia spumigena obserwowane jest w centralnej części Morza Bałtyckiego. U wybrzeży Zatoki Gdańskiej masowy zakwit może być odnotowywany tylko na części plaż, a jest to związane z kierunkiem i siłą wiatru, który może przesuwać powierzchniowy zakwit nawet w ciągu kilku godzin.

 

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl