Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Płocki Orlen przejmie gdański Lotos? Sejmik Województwa jest przeciw

Pomorscy radni protestują przeciw przejęciu Lotosu przez Orlen. Za przyjęciem uchwały było 21 osób, przeciw - 9 (wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości). Dyskusja i głosowaie odbyły się w środę, 21 marca, podczas XLIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Płocki Orlen przejmie gdański Lotos? Sejmik Województwa jest przeciw
A
A
data publikacji: 21 marca 2018 r.

Jak zapowiada rząd, przęjcie Lotosu przez Orlen miałoby potrwać około roku. Wiosną 2019 r. tych flag przy wjeździe do gdańskiej rafinerii już nie będzie?
Jak zapowiada rząd, przęjcie Lotosu przez Orlen miałoby potrwać około roku. Wiosną 2019 r. tych flag przy wjeździe do gdańskiej rafinerii już nie będzie?
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Jacek Bendykowski na XVLI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawił stanowisko sejmiku dotyczące planów konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce. To odpowiedź radnych na list intencyjny z 27 lutego 2018 r., który zapowiada przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.

Jacek Bendykowski przypomniał, że w grudniu 2017 r. sejmik województwa został zapewniony w piśmie od ministra ds. energetyki Krzysztofa Tchórzewskiego, że nie są prowadzone żadne analizy i plany łączenia spółek. Po dwóch miesiącach okazało się, że koncerny mają być łączone. - Czy to oznacza, że zostaliśmy okłamani? - pytał na sesji Bendykowski. - A może tak ważna decyzja została podjęta pospiesznie, bez przeprowadzenia odpowiednich badań?


Zmienili zdanie?

Pierwsza uchwała dotycząca Lotosu została przyjęta w październiku 2017 r. Radni województwa pomorskiego wezwali wtedy rząd do jednoznacznego określenia planów w sprawie ewentualnego połączenia spółek paliwowych. Podczas głosowania „za" byli również politycy PiS.

Teraz zdaniem radnych PiS jest za wcześnie, by zajmować się sprawą Lotosu, a doniesienia prasowe i list intencyjny jeszcze o niczym nie świadczą. - Przedstawienie tego stanowiska na marcowej sesji to działanie polityczne – powiedział rady PiS Roman Dambek. - To straszenie społeczeństwa, że stracimy 9 proc. dochodów województwa, jakie mamy z Lotosu. To bardzo dużo - mówił Dambek. Przewodniczący kluby PiS Jerzy Barzowski wnioskował o usunięcie tematu konsolidacji koncernów z porządku obrad sejmiku. Jednak wniosek odrzucono.

ZOBACZ PRZEBIEG DYSKUSJI PODCZAS SESJI SEJMIKU:

Dyskusja była bardzo burzliwa. Marszałek Mieczysław Struk podkreślił konieczność jak najszybszego zajęcia się sprawą Lotosu. - Jeśli teraz nie będziemy o tym dyskutować, to kiedy? Czy wtedy, gdy decyzje zostaną podjęte i nie będzie można nic już zrobić? - mówił Struk. - Nie chcemy, by powtórzyła się sytuacja banku Nordea z 2014 r. Po konsolidacji z PKO Bankiem Polskim stracił swoją pozycję na rynku. Lotos jest bardzo ważny dla naszego regionu - podkreślił marszałek.

Wszyscy radni zaznaczali, że nie ma żadnych danych ani analiz pokazujących, jak konsolidacja spółek wpłynie na gospodarkę regionu i kraju. Radni PO podkreśli też, że nie zostały przedstawione intencje i cel połączenia Lotosu z Orlenem. Samorządowcy PiS są jednak dobrej myśli. - Wierzymy, że działania rządu są przemyślane i nie obiją się niekorzystnie na gospodarce regionu - mówiła radna Danuta Sikora.

Lotos musi zostać na Pomorzu

- Chcemy, by centrum decyzyjne Lotosu było na Pomorzu - mówił Jacek Bendykowski. - Chronimy miejsca pracy, ale też ważne jest, by decyzje, mające wpływ na region, były podejmowane tutaj. Nie ma żadnych analiz gospodarczych popierających konsolidację, dlatego nie zgadzamy się na takie działanie - podkreślił.

Radni w uchwale podkreślają, że „przejęcie kontroli nad Lotosem przez dotychczasowego konkurenta będzie miało poważne negatywne znaczenie dla gospodarki Pomorza. Grupa Lotos jest istotnym przedsiębiorstwem głęboko zintegrowanym z pozostałymi sektorami gospodarki województwa pomorskiego. Korzysta z pełnej gamy usług lokalnych firm. Przeniesienie centrum decyzyjnego odbije się negatywnie na powiązaniach gospodarczych z setkami regionalnych firm kooperujących z Lotosem, nie tylko w sferze usługowej, czy rekreacyjnej, ale także w obszarze realizowanych dziesiątek projektów badawczo-rozwojowych" - czytamy.

Jacek Bendykowski (PO): - Jesteśmy gotowi poprzeć przejęcie PKN Orlen przez Lotos. Wariant przeciwny nie wchodzi w grę
Jacek Bendykowski (PO): - Jesteśmy gotowi poprzeć przejęcie PKN Orlen przez Lotos. Wariant przeciwny nie wchodzi w grę
Natalia Kłopotek-Główczewska/pomorskie.eu

Znaczenie Lotosu dla gospodarki Pomorza to nie tylko wpływy z podatków, ale też wspieranie lokalnych przedsiębiorców, kultury, nauki i działań społecznych.

- To społeczna odpowiedzialność biznesu, by Grupa Lotos wspierała region. Musimy się o to upominać - mówił marszałek Mieczysław Struk. - Zależy nam też na tym, by Lotos współpracował z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. Gdy główna siedziba zostanie przeniesiona, liczne inicjatywy naukowo-badawcze staną pod znakiem zapytania - tłumaczył Struk.

Senator apeluje do premiera

Obecny na sesji gdyński senator Sławomir Rybicki podkreślał, że decyzja o przejęciu Lotosu przez Orlen jest kluczowa z punktu widzenia Pomorza. – Lotos nie ma barw politycznych - mówi Rybicki. - Firma ma przede wszystkim ogromne znaczenie dla gospodarki województwa. Połączenie spółek spowoduje pogorszenie jakości i efektywności pracy. To zwykła centralizacja gospodarki - wyjaśnił.

CZYTAJ TEŻ:

Orlen przejmie Lotos? “Newsweek” twierdzi, że tak i wylicza dlaczego

Lotos. Do premiera apelują pomorscy parlamentarzyści (ale nie z PiS)

Prezydent Adamowicz i marszałek Struk wspólnie bronią Grupy Lotos

Orlen przejmie Lotos? Rozmowa z Pawłem Olechnowiczem, wieloletnim prezesem i ojcem sukcesu Grupy Lotos

Rybicki zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o zaprzestanie jakichkolwiek działań, zmierzających do łączenia Lotosu z Orlenem. Zwrócił się do parlamentarzystów pomorskich, by wspólnie podpisali ten apel. Pismo podpisali: Bogdan Borusewicz, Tadeusz Aziewicz, Marek Biernacki, Jerzy Borowczak, Małgorzata Chmiel, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Furgo, Kazimierz Klejna, Adam Korol, Zbigniew Konwiński, Henryka Krzywonos-Strycharska, Stanisław Lanczyk, Janusz Lewandowski, Ewa Lieder, Sławomir Neumann, Kazimierz Plocke, Agnieszka Pomaska, Jarosław Wałęsa.

Sławomir Rybicki jeszcze nie otrzymał odpowiedzi na list. Został on przekazany Krzysztofowi Tchórzewskiemu, ministrowi ds. energetyki.

Publikacja pochodzi z portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pomorskie.eu. Autor: Aleksandra Chalińska

TREŚĆ UCHWAŁY PRZEGŁOSOWANEJ PRZEZ POMORSKI SEJMIK:

UCHWAŁA NR ……/……/18

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia ……………… 2018 roku

w sprawie stanowiska dotyczącego rozpoczęcia działań zmierzających do konsolidacji

rynku paliw płynnych w Polsce

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 39

poz.905 ze zm.1).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala

STANOWISKO

dotyczące planów konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce

§ 1

Sejmik Województwa Pomorskiego po raz kolejny zmuszony jest wyrazić stanowisko w związku

z pojawiającymi się informacjami w sprawie planów przejęcia Grupy Kapitałowej LOTOS przez Grupę

Kapitałową ORLEN. Sejmik Województwa Pomorskiego stanowczo apeluje o wstrzymanie wszelkich

prac zmierzających w tym kierunku, podtrzymując argumenty przytoczone w Uchwale Nr 406/XL/17 z

dnia 30 października 2017 roku.

Sejmik Województwa Pomorskiego ma świadomość ogromnego znaczenia dla regionu faktu istnienia

nowoczesnego i samodzielnego koncernu, jakim jest Grupa LOTOS, którego rozwój od lat jest dumą

Województwa Pomorskiego. Grupa LOTOS to przykład zrównoważonego rozwoju gospodarczego, do

którego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przykłada tak dużą wagę w swoich deklaracjach. Jak dotąd nie

zostały przedstawione żadne przekonujące argumenty, które uzasadniałyby to szkodliwe - nie tylko dla

Pomorza, ale dla całego kraju - przejęcie. Nie zmieni ono istotnie pozycji polskiego sektora paliwowego

na rynku międzynarodowym, a na pewno zakłóci funkcjonowanie rynku krajowego i negatywnie wpłynie

na sytuację konsumentów.

Strategia Grupy LOTOS wskazuje, że koncern dąży do osiągnięcia pozycji optymalnie zintegrowanego

pionowo producenta paliw i produktów chemicznych wysokiej jakości, dostawcy wyspecjalizowanych

usług logistycznych i serwisowych, oraz lidera wdrożeń innowacji. Realizacja tej strategii ma na celu

zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Grupy LOTOS dla akcjonariuszy

i wsparcia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aby sprostać tym wyzwaniom, Grupa LOTOS będzie

musiała zrealizować szereg działań, inwestycji i projektów rozwojowych, związanych

z podstawową działalnością. Przejęcie przez Grupę Orlen w żaden sposób nie wpisuje się w tę

obowiązującą strategię.

Z informacji przekazywanych w mediach w pierwszym kwartale 2018 roku przez przedstawicieli strony

rządowej wynika, że przejęcie Grupy LOTOS przez Grupę ORLEN to szansa na nowe inwestycje.

Tymczasem z opisu projektu wynika, że jest to wyłącznie kolejna próba zagarnięcia kapitału przez Rząd.

Z jednej strony dofinansowania budżetu państwa przez spółkę ORLEN,

a z drugiej strony zaś, zagarnięcia kapitału wypracowywanego tutaj, na Pomorzu. LOTOS już wypłacił 5

mln złotych Polskiej Fundacji Narodowej i ma rocznie płacić 2,5 mln złotych na Fundację, której

jedynym dotychczasowym przejawem działalności było oczernianie polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Można się spodziewać, że po konsolidacji kolejne miliony zostaną przekazane na finansowanie

ekonomicznie wątpliwych, i politycznie motywowanych przedsięwzięć.

Przejęcie kontroli nad LOTOSEM przez dotychczasowego konkurenta będzie miało poważne negatywne

znaczenie dla gospodarki Pomorza. Grupa LOTOS jest istotnym przedsiębiorstwem głęboko

zintegrowanym z pozostałymi sektorami gospodarki województwa pomorskiego. Korzysta z pełnej gamy

usług lokalnych firm. Przeniesienie centrum decyzyjnego odbije się negatywnie na powiązaniach

1 Zmiany tekstu jednolitego Statutu zostały ogłoszone: Dz. Urz. W.P. z 2004r. Nr 56, poz. 1095, z 2006r. Nr 80, poz. 1691, z

2008r. Nr 76, poz. 1993, z 2013 r. poz. 3157.

gospodarczych z setkami regionalnych firm kooperujących z LOTOSEM, nie tylko w sferze usługowej,

czy rekreacyjnej, ale także w obszarze realizowanych dziesiątek projektów badawczo-rozwojowych. Nikt

bowiem nie może traktować poważnie deklaracji, iż w zarządzaniu LOTOSEM nic się nie zmieni. Jeżeli

rząd zaprzecza, że konsolidacja ma wyłącznie polityczne znaczenie i stanowi formę pozbawienia

Pomorza samodzielnego silnego podmiotu gospodarczego, to jedyną sensowną przyczyną konsolidacji

jest wywołanie efektów synergii, oszczędności, wynikających ze wspólnych zakupów i korzystania z tych

samych firm usługowych. Naturalnym jest to, że w takiej sytuacji właściciel narzuci swoje preferencje

spółce córce, nie zaś, że stanie się odwrotnie.

Mamy świadomość, że na Pomorzu powinna powstać elektrownia jądrowa, choć ostatecznej decyzji w tej

sprawie rząd ciągle jeszcze nie podjął. Wykorzystywanie tej potrzeby dla uzasadniania tworzenia

monopolisty na rynku paliw wydaje się być tylko wybiegiem, ponieważ możliwe jest jednak

sfinansowanie tej inwestycji bez konsolidacji LOTOSU i ORLENU. Przedsiębiorstwa te mogą

współpracować w ramach konsorcjum, bez konieczności wprowadzania ich w ten skomplikowany proces.

Natomiast mając na względzie dobrze pojęty interes województwa pomorskiego, Sejmik Województwa

Pomorskiego proponuje alternatywnie przeprowadzenie analiz mających na celu stworzenie

POMORSKIEGO HOLDINGU PALIWOWO – ENERGETYCZNEGO, w którego skład weszłaby Grupa

LOTOS oraz Grupa ENERGA. Takie rozwiązanie wydaje się być najbardziej efektywne z punktu

widzenia interesu gospodarczego państwa, ale także pozwoliłoby wielopłaszczyznowo wzmocnić

gospodarczo region Pomorza zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Niezmiennie zadziwia nas również niespójność polityki rządu w tej sprawie. Po pierwsze,

z krajowych dokumentów strategicznych nie wynika, iż przewiduje się konsolidację rynku paliw

płynnych w Polsce.

Ponadto, po ukazaniu się doniesień medialnych o planach przejęcia Grupy LOTOS przez Grupę Orlen,

Sejmik Województwa Pomorskiego w październiku 2017 roku zobowiązał Zarząd Województwa

Pomorskiego do skierowania zapytania do Rządu RP o to, czy rzeczywiście istnieją plany Rządu RP

zmierzające do przeprowadzenia konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce,

w szczególności poprzez połączenie Grupy LOTOS oraz Grupy ORLEN? Czy toczą się już prace

w tej sprawie, a jeżeli tak to kto je realizuje i na jakim są etapie?

W lakonicznej odpowiedzi, otrzymanej pod koniec grudnia 2017 roku, podpisanej przez Podsekretarza

Stanu w Ministerstwie Energii, Pana Michała Kurtykę, stwierdzono iż Ministerstwo nie prowadzi

żadnych analiz dotyczących połączenia ww. podmiotów. Nasuwa się, więc pytanie: czy Ministerstwo

Energii świadomie okłamało Samorząd Województwa Pomorskiego? Czy też może jeszcze dwa miesiące

temu nieznane były zamierzenia związane z tak strategiczną i skomplikowaną operacją, jaką jest

konsolidacja polskiego rynku paliw płynnych, w efekcie której może powstać podmiot posiadający 90%

udziału w hurtowym rynku paliw w Polsce oraz prawie 50% w sprzedaży detalicznej paliw?

Mając powyższe na uwadze, Sejmik Województwa Pomorskiego zwraca się do wszystkich

parlamentarzystów Pomorza o wsparcie postulatów wyrażonych w niniejszym stanowisku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Powierza się Przewodniczącemu Sejmiku przekazanie niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów,

Ministrom właściwym do spraw energii i rozwoju gospodarki oraz parlamentarzystom

z województwa pomorskiego.

Przewodniczący

Sejmiku Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt

UZASADNIENIE

Sejmik widzi liczne zagrożenia dla rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego

i mieszkańców Pomorza, jak również dla wszystkich mieszkańców Polski, związane z ewentualnym

połączeniem Grupy LOTOS oraz Grupy ORLEN. Są one następujące:

1. Obniżenie podatków - uszczuplenie budżetu Województwa Pomorskiego (w związku ze zmianą

lokalizacji siedziby nowych przedsiębiorstw) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

może sięgnąć kwoty nawet 39 mln zł rocznie (kwota podatku za 2017 rok), co w 2017 roku stanowiło

ok. 9% dochodów własnych Województwa Pomorskiego.

2. Zmniejszenie liczby miejsc pracy - wiele obszarów działalności ORLENU i LOTOSU jest zbieżnych

(np. spółki asfaltowe, itp.). Niektóre z nich po konsolidacji okażą się zbędne. Przełoży się to na

zmniejszenie liczby miejsc pracy na Pomorzu. W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa Lotos

zatrudniała w naszym regionie ponad 1380 osób.

3. Negatywne znaczenie dla gospodarki - Grupa LOTOS jest istotnym przedsiębiorstwem głęboko

zintegrowanym z pozostałymi sektorami gospodarki województwa pomorskiego. Przeniesienie

siedziby odbije się negatywnie na powiązaniach gospodarczych z setkami regionalnych firm

kooperujących z LOTOSEM, nie tylko w sferze usługowej, czy rekreacyjnej, ale także w obszarze

realizowanych dziesiątek projektów badawczo-rozwojowych, dotyczących

np. opracowania nowej technologii zagospodarowania nieprzereagowanego oleju z procesu

hydrokrakingu lub wydzielania naftenów o wysokiej czystości ze strumieni benzyny surowej.

4. Zmiana warunków istniejących miejsc pracy - w wyniku mogącego nastąpić połączenia Grupy

LOTOS i Grupy ORLEN należy spodziewać się silnych nacisków organizacji związkowych,

domagających się podpisania nowych pakietów gwarancji pracowniczych i społecznych.

5. Obniżenie jakości życia społecznego i kulturalnego w regionie - Grupa LOTOS jest sponsorem wielu

wydarzeń sportowych, kulturalnych, ekologicznych i społecznych, a także wspiera działalność

instytucji kultury i sztuki w województwie pomorskim. Dla przykładu w 2016 roku zrealizowano 23

projekty sponsoringu kultury i sztuki. Najważniejsze inicjatywy odbyły się w regionie pomorskim, a

przede wszystkim w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Były to Festiwal Szekspirowski, Siesta Festival,

Festiwal Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry”, „Cuda wianki – Lato zaczyna się w Gdyni”,

Ladies Jazz Festival, Święto Miasta Gdańska, koncert Energia Wolności oraz Festiwal Actus Humanus

2016. Zaprzestanie tej działalności spowolni rozwój społeczny, kulturalny i turystyczny regionu,

uniemożliwiając wielu mieszkańcom pomorza i turystom udział w tego typu wydarzeniach.

6. Brak konkurencji wewnętrznej (monopol) - konsolidacja Grupy LOTOS i Grupy ORLEN może

doprowadzić do powstania monopolu w sektorze paliw płynnych w kraju, co może wpłynąć

niekorzystnie na ceny produktów pochodnych od ropy naftowej, a także może okazać się niezgodne z

polityką Unii Europejskiej w zakresie konkurencji. Dodatkowo wzrost cen detalicznych może być

spotęgowany faktem konieczności poniesienia dodatkowych kosztów obsługi finansowej procesu

połączenia koncernów, np. pokrycia kosztów obsługi kredytu, kosztów ubezpieczenia, itp.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie ze Statutem Województwa Pomorskiego, Sejmik Województwa

postanawia podjąć w tej sprawie stanowisko, które kieruje do Prezesa Rady Ministrów, Ministrów

właściwych do spraw energii i rozwoju gospodarki oraz parlamentarzystów

z województwa pomorskiego.

Jacek Bendykowski

Przewodniczący Klubu PO SWP

-
oprac. RD (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. RD (0)
www.gdansk.pl