PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rewitalizacja Nowego Portu. Trwa przebudowa ulic Góreckiego oraz Wilków Morskich

Rewitalizacja Nowego Portu. Trwa przebudowa ulic Góreckiego oraz Wilków Morskich
Widać już pierwsze efekty prowadzonych prac na obu ulicach. Pojawiły się na nich nowe, bądź przebudowane, nawierzchnie jezdni. Jest już estetyczniej, przyjemniej i wygodniej. Roboty potrwają jednak co najmniej do listopada. Prace zaplanowano także na ul. Strajku Dokerów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na ul. Wilków Morskich przebudowano nawierzchnię jezdni z wykorzystaniem kostki brukowej
Na ul. Wilków Morskich przebudowano nawierzchnię jezdni z wykorzystaniem kostki brukowej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W ramach trwającego już, drugiego etapu rewitalizacji Nowego Portu, zaplanowano przebudowę ulicy Góreckiego o długości około 350 m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), 200-metrowego odcinka ul. Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragmentu ulicy Wilków Morskich o długości 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności). Wyremontowane zostaną nawierzchnie jezdni na wspomnianych ulicach, przebudowane chodniki, a także urządzone miejsca postojowe. W tych miejscach zamontowany zostanie miejski monitoring i wyremontowane zostanie oświetlenie.

Nawierzchnia wymieniana jest, i będzie, z wykorzystaniem historycznej kostki kamiennej, pojawią się stylizowane latarnie uliczne i ławki. W ramach inwestycji zostaną przebudowane również sieci podziemne: kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa.


Dotychczas na ul. Wilków Morskich ułożono nawierzchnię jezdni z kostki i wykonano chodniki. Obecnie prace drogowe koncentrują się na ul. Góreckiego, gdzie trwa jeszcze przebudowa sieci podziemnych.

W związku z prowadzonymi pracami, mieszkańcy muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Od kilku tygodni zamknięte dla ruchu jest skrzyżowanie Ks. Mariana Góreckiego z ul. Strajku Dokerów.

Dojazd do ul. Strajku Dokerów możliwy jest ul. Mylną i Wilków Morskich. Zapewnione jest natomiast dojście piesze do posesji. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca października br.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. Koszt przebudowy trzech ulic wyniesie 8,6 mln złotych. Planowane zakończenie robót określono na koniec listopada 2021, jednak ze względu na trwającą pandemię, termin ten może ulec przesunięciu.

Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Na ul. Góreckiego trwają jeszcze ostatnie prace drogowe
Na ul. Góreckiego trwają jeszcze ostatnie prace drogowe
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Dotychczas w Nowym Porcie, w ramach drugiego etapu rewitalizacji, przebudowano i zmodernizowano budynek przy ul. Floriańskiej 3. Dzięki tej inwestycji dzielnica zyskała nową przestrzeń na działania społeczne. Powstał tu Klub Aktywnego Mieszkańca, w którym prowadzone są m.in. zajęcia wychowawcze, socjoterapia, punkt konsultacyjny, grupy wsparcia czy konsultacje dla rodziców.

W ramach rewitalizacji zagospodarowany zostanie też teren placu nadwodnego, a więc terenu nad Martwą Wisłą zlokalizowanego u zbiegu ul. Wyzwolenia oraz Władysława IV, niemal naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście.

 

Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla tego miejsca. Zgodnie z założeniami, ma się ono stać przestrzenią wielofunkcyjną, stanowiącą wizytówkę dzielnicy. Zagospodarowanie placu umożliwić ma organizowanie m.in. imprez plenerowych. Projekt uwzględni urządzenie zieleni, montaż ławek, stojaków rowerowych i innych elementów tzw. małej architektury. Pojawi się tam oświetlenie uliczne, monitoring i iluminacja. W dokumentacji uwzględniona będzie także przebudowa układu drogowego przylegającego do placu wraz z pętlą autobusową i budowa miejsc postojowych oraz chodników.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl