PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Radni zagłosowali za zmianami w regulaminach Budżetu Obywatelskiego i Zielonego BO w Gdańsku

Radni zagłosowali za zmianami w regulaminach Budżetu Obywatelskiego i Zielonego BO w Gdańsku
Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska radni przyjęli wszystkie propozycje zmian w uchwale regulującej zasady Budżetu Obywatelskiego 2022. Wprowadzone modyfikacje zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami podczas spotkań ewaluacyjnych oraz dzięki przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród wnioskodawców i mieszkańców.
Budżet Obywatelski i Zielony BO od tego roku będą ze zmianami, które wpłyną na sprawniejszą i szybszą weryfikację projektów oraz rozpatrywanie odwołań
Budżet Obywatelski i Zielony BO od tego roku będą ze zmianami, które wpłyną na sprawniejszą i szybszą weryfikację projektów oraz rozpatrywanie odwołań
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

 

Najważniejsze zmiany w Budżecie Obywatelskim 2022

Uszczegółowione zostały zasady dostarczenia wydrukowanego formularza wniosku oraz zasady dotyczące ilości podpisów poparcia projektu. Wnioskodawcy będą mieć teraz 7 dni na dostarczenie wydrukowanego formularza oraz listy poparcia projektu do urzędu, a wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego to 30 podpisów (w przypadku projektów dzielnicowych sytuacja pozostaje bez zmian - wymagany jest jeden podpis).

Zmienione zostały także minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego 2022 konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia, a więc uzyskanie co najmniej 200 punktów poparcia, natomiast do realizacji projektów ogólnomiejskich - 400.

Zaproponowano też zmiany, których celem jest sprawniejsza i szybsza weryfikację projektów oraz rozpatrywanie odwołań.

Ponadto, mając na uwadze doświadczenia z poprzednich edycji BO, zdecydowano, że nie będą realizowane projekty:

- dotyczące wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;

- dotyczące wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;

- zlokalizowane na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdańska do uchwały został dodany zapis, że Wydziały / Biura Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta nie mogą brać udziału w promowaniu projektów.

 

Zmiany także w Zielonym Budżecie Obywatelskim

Zeszłoroczna pilotażowa edycja pozwoliła również na dopracowanie Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejsze zmiany to:

1) Zmiana definicji kategorii:

a) nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej;

b) nowe przestrzenie zielone;

c) budowa ogrodów deszczowych;

d) renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni;

e) działania ekologiczne.

2) Projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą mogły być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta oraz terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Teraz pozostaje czekać na opublikowanie uchwały przez Wojewodę Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - zmiany wejdą w życie 14 dni po publikacji.

Szczegóły przegłosowanych zmian można sprawdzić w projekcie uchwały. Pełen raport z przeprowadzonej ewaluacji jest dostępny na portalu www.gdansk.pl. 

Bieżące informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego można śledzić na Facebooku: Budżet Obywatelski dla Gdańska.

Oprac. AO

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze