PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gdańsku

Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gdańsku
Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku.”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt PROMYK w Gdańsku
Schronisko dla bezdomnych zwierząt PROMYK w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Uchwałę  przyjęto podczas VI Sesji RMG, 7 marca br. Program obejmuje bezdomne zwierzęta przebywające na terenie Gminy Miasta Gdańska, w tym w szczególności bezdomne psy i wolno żyjące koty. Jego cele to:

- przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

- zapewnienie im opieki

- zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych

- oraz edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi.

Rolą prowadzonych działań edukacyjnych jest podniesienie świadomości roli właściciela i opiekuna zwierząt domowych i poczucia odpowiedzialności za przyjmowanie zwierząt do gospodarstwa domowego oraz podniesienie wiedzy co do skutków nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt, w tym ich porzucania. Promocja właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych jest skierowana do wszystkich mieszkańców Gdańska oraz do turystów i osób przyjezdnych.

Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych dotyczy wolno żyjących kotów, a działania są skierowane do opiekunów społecznych, organizacji społecznych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi dotyczy w szczególności kotów wolno żyjących, a działania są skierowane do opiekunów społecznych. Celem opieki nad zwierzętami jest m.in. pomoc w przetrwaniu kotów w trudnych warunkach pogodowych, tworzenie warunków do godnego współistnienia kotów i ludzi, wykorzystanie populacji wolno żyjących kotów do walki z gryzoniami.

-  Miasto prowadzi działania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi między innymi poprzez dostarczanie budek dla kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie - informuje Marcin Tryksza z Wydziału Środowiska - W okresie zimowym organizujemy dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, w których stoją zakupione przez Miasto drewniane domki dla kotów. Karma jest wydawana do wyczerpania zapasów jedynie opiekunom społecznym, którzy mają kartę Gdańskiego Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów – dodaje Tryksza.

 

Koci Gdańsk. Bezpłatna karma dla bezdomnych zwierząt trafiła do opiekunów

 

Uchwała mówi również o działaniach podjętych by przeciwdziałać bezdomności zwierząt, dzięki czemu będzie możliwa szybka identyfikacji odnalezionego zwierzęcia i przekazanie go jego opiekunowi czy znajdowanie zwierzętom bezdomnym stałej lub tymczasowej opieki. Miasto zapewni również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem żywych zwierząt bezdomnych.

Szczególne działania realizowane przez Miasto w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt obejmują:

- odławianie i umieszczanie w Schronisku - na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych i służb publicznych - psów bezdomnych, zagubionych i błąkających się oraz psich ofiar wypadków samochodowych

- następnie objęcie opieką zwierząt przebywających w Schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, poszukiwanie dotychczasowych właścicieli oraz pozyskiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w Schronisku, sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku oraz prowadzenie adopcji zwierząt bezdomnych.

- Nieodpłatnie w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych będzie również możliwe znakowanie psów polegające na wszczepieniu elektronicznych identyfikatorów pod skórę.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. określonych uchwałą wynosi 3 845 788 zł, podzielono je następująco:

  • realizacja Programu przez Schronisko – 3 083 248 zł,
  • zadania realizowane w ramach dziewięciu projektów wybranych Budżecie Obywatelskim  - 702 540 zł
  • zadania realizowane przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku: domki dla kotów: 40 000 zł, oraz działania promocyjne i edukacyjne 20 000 zł.
Alicja BittnerUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowyalicja.bittner@gdansk.gda.pl
Alicja Bittner - najnowsze
Alicja BittnerUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowyalicja.bittner@gdansk.gda.pl
Alicja Bittner - najnowsze