PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przekazanie spisu wyborców w wyborach korespondencyjnych. Odmowa prokuratury i zażalenie miasta Gdańska

Przekazanie spisu wyborców w wyborach korespondencyjnych. Odmowa prokuratury i zażalenie miasta Gdańska
Prezydent Gdańska otrzymała zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie próby nieuprawnionego wyłudzenia spisu wyborców. Chodzi o tzw. „wybory kopertowe” planowane na 10 maja br. organizowane przez Pocztę Polską.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wybory kopertowe ostatecznie się nie odbyły. Wybory prezydenckie zostały przesunięte na koniec czerwca, druga tura odbyła się 12 lipca
Wybory korespondencyjne ostatecznie się nie odbyły. Normalne wybory prezydenckie zostały przesunięte na koniec czerwca, druga tura odbyła się 12 lipca
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Prezydent Gdańska, wraz z innymi samorządowcami odmówiła Poczcie Polskiej przekazania spisu wyborców w majowych wyborach korespondencyjnych.

W zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, wysłanym do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 23 kwietnia Aleksandra Dulkiewicz zwraca uwagę na: „próbę nielegalnego pozyskania list wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP, wyznaczonych na 10 maja 2020, w celu przetwarzania danych osób znajdujących się na tych listach, co może wyczerpywać znamiona przestępstwa określonego w art. 107 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz użycia podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia list głosujących w tych wyborach, co może stanowić wyczerpanie ustawowych znamion przestępstwa określonego w art. 248 pkt 2 k.k.”

Prokuratura odmawia śledztwa, miasto składa zażalenie

W odpowiedzi 23 września, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, odmówiła wszczęcia śledztwa „wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”. Odmowa Prokuratury wpłynęła w formie zawiadomienia, a nie postanowienia. Nie ma w nim ani uzasadnienia, ani pouczenia. Wobec tego, prezydent poprosiła śledczych o uzupełnienie materiałów, w tym przedstawienie uzasadnienia. Wniosek prezydent nie został jednak pozytywnie rozpatrzony przed upływem terminu złożenia zażalenia. Mimo to miasto Gdańsk złożyło zażalenie, nie znając tekstu uzasadnienia w tej sprawie.

Wydając swoje postanowienie Prokuratura musiała już znać wyrok WSA z 15 września, stanowiący, że premier Mateusz Morawiecki nie miał podstaw prawnych do wydania Poczcie Polskiej polecenia przygotowania wyborów kopertowych. Wydaje się więc, że podjęcie stosownych działań ze strony Prokuratury jest jak najbardziej wskazane.

 

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze