PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Nie zabraknie posiłków dla potrzebujących dzieci podczas strajku w oświacie
Nie zabraknie posiłków dla potrzebujących dzieci podczas strajku w oświacie
Wszystkie dzieci objęte programem dożywiania w szkołach i przedszkolach w Gdańsku mają zabezpieczone posiłki mimo trwającego strajku pracowników oświaty. W ubiegłym tygodniu gdańskim dzieciom, które nie mogły skorzystać z dożywiania w placówkach czy świetlicach, a rodzice zgłosili konieczność wsparcia, MOPR dostarczył ponad tysiąc posiłków.
Strajk nauczycieli. Gdańsk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego
Strajk nauczycieli. Gdańsk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku czuwa, aby wszystkie dzieci, które w ramach dożywiania otrzymują bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, nie straciły tej możliwości podczas strajku nauczycieli, kiedy na terenie szkoły posiłku zjeść nie można.

- Na podstawie zgłoszeń z placówek edukacyjnych dotyczących możliwości zapewnienia posiłku przez placówkę oraz informacji zebranych przez pracowników MOPR, dostarczyliśmy potrzebne posiłki - powiedział Marcin Męczykowski, zastępca dyrektora ds. programów społecznych MOPR w Gdańsku. - Po telefonicznym kontakcie z rodzicami i opiekunami dzieci, pracownicy socjalni dostarczali przygotowane posiłki do miejsca zamieszkania dzieci lub uzgadniali inne miejsce odbioru.

Tylko w ubiegłym tygodniu gdańskim dzieciom, które nie mogły skorzystać z dożywiania w placówkach czy świetlicach a rodzice sygnalizowali konieczność wsparcia, dostarczono łącznie 1034 posiłki, 746 z nich to był suchy prowiant - kanapki, owoce, sok, pozostałe 288 to obiady. Jak zapewnia MOPR, ta forma pomocy będzie świadczona tak długo, jak będzie to konieczne.

Przypominamy też, że pracownicy ośrodka są gotowi wesprzeć 13 placówek kształcenia specjalnego, do których uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością (pomoc przede wszystkim przy transporcie uczniów).

Również placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe na zlecenie Miasta Gdańska zmieniły godziny funkcjonowania. Świetlice otwarte są od godzin przedpołudniowych, zapewniając dzieciom i młodzieży uczęszczającym na co dzień do tych placówek możliwość udziału w zajęciach w okresie strajku. Placówki wsparcia dziennego zapewniają codzienną opiekę 378 dzieciom.

Rodzice dzieci objętych wsparciem ośrodka, w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, powinni kontaktować się z pracownikami Centrów Pracy Socjalnej w dzielnicach Gdańska. Adresy, kontakt do CPS na stronie MOPR.

 

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl