PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Plaża na Stogach. Biuro Rozwoju Gdańska opracowało zmiany w Studium. W czwartek dyskusja
Plaża na Stogach. Biuro Rozwoju Gdańska opracowało zmiany w Studium. W czwartek dyskusja
W czwartek, 11 kwietnia, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbędzie się dyskusja publiczna nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, dotycząca fragmentu plaży i lasu na Stogach. Sprawdźcie, jakie zmiany w zapisach opracowało BRG.
Biuro Rozwoju Gdańska zmieniło zapisy w Studium dotyczące planów wobec plaży na Stogach
Biuro Rozwoju Gdańska zmieniło zapisy w Studium dotyczące planów wobec plaży na Stogach
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, które określało m.in. rozwój funkcji portowych dla części plaży oraz lasu na Stogach, przegłosowała w kwietniu 2018 r. Rada Miasta Gdańska. Podczas tego samego posiedzenia radni przegłosowali też przystąpienie do zmian w przyjętym Studium. Zmiany miały dotyczyć funkcji określonych dla wspomnianej plaży oraz lasu. Dokumentem ponownie zajęło się więc Biuro Rozwoju Gdańska, a efekt ich pracy, w postaci projektu uchwały dotyczącego zmian w Studium, można sprawdzić tutaj. 

Przypomnijmy: prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska (przyjętym w 2018 r.) trwały trzy lata. W tym czasie przygotowujący ten dokument pracownicy Biura Rozwoju Gdańska przeprowadzili dziesiątki spotkań i konsultacji z różnymi grupami społecznymi, w tym Radami Dzielnic. Wyjątkowo "gorąco" wokół tego dokumentu zrobiło się dopiero kilka dni przed planowaną wówczas sesją RMG - z powodu zapisu o rozbudowie terminala kontenerowego na części plaży.

Port planuje w przyszłości rozwijać się na Stogach. Część mieszkańców jest przeciw


W Studium określono wówczas terenowe możliwości rozbudowy portu morskiego, a więc odcinek plaży na Stogach o długości 465 metrów, znajdujący się na wschód od ogrodzenia Portu Gdańsk. Biorąc pod uwagę szerokość plaży, łącznie z wydmami, ma on powierzchnię około 10 hektarów. Pod rozwój funkcji portowych wskazano również teren leśny o powierzchni około 40 ha (pomiędzy terminalem kontenerowym a centrum logistycznym). Co ważne, te tereny nie należą do miasta Gdańska. Znajdują się one w granicach administracyjnych portu morskiego. Pod koniec maja 2012 r. granice te wyznaczył Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Co należy podkreślić, mimo ustalenia dokładnej granicy, przestrzeń do dziś jest otwarta dla mieszkańców i turystów. I głównie z tego powodu planom rozbudowy portu na terenie plaży mocno sprzeciwili się mieszkańcy, głównie Stogów, ale też i innych dzielnic Gdańska.

 

W przyszłym tygodniu zaplanowano dyskusję publiczną na temat wniesionych zmian w Studium
W czwartek, 11 kwietnia, zaplanowano dyskusję publiczną na temat wniesionych zmian w Studium
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W uzasadnieniu przygotowanego już projektu uchwały dotyczącego zmian w Studium, zapisano m.in.:

"Zmianą objęte są dwa tereny w Stogach Portowych, w sąsiedztwie Portu Północnego, położone w rejonie ul. Prof. Andruszkiewicza [...] W obowiązującym Studium dla obu tych terenów ustalono funkcję dominującą przemysłowo-składowo-usługową i portową. Zmiana Studium polega na ustaleniu innych funkcji dominujących - dla terenu wschodniego: plaża i zieleń krajobrazowo-ekologiczna, dla terenu zachodniego: las. Dodatkowo teren wschodni po zmianie Studium będzie objęty granicami osnowy przyrodniczej, elementu ogólnomiejskiego systemu terenów aktywnych biologicznie (OSTAB). "

Magdalena Koprowska z Biura Rozwoju Gdańska podkreśla, że te zmiany wprowadzono na podstawie wniosków mieszkańców.


Plaża na Stogach pozostanie plażą - Miasto rozpoczęło procedurę


Zmiana Studium pozwoli również zachować Baterię Wydmową, która stanowiła element umocnień Zatoki Gdańskiej na początku XX wieku.

Należy też zaznaczyć, że zaproponowane nowe zapisy oznaczają zmniejszenie możliwości rozbudowy portu morskiego i baz logistycznych, przede wszystkim terminala DCT w Porcie Północnym i zespołu Pomorskiego Centrum Logistycznego.

 

Jeżeli ktoś z Państwa ma dodatkowe pytania bądź chce złożyć dodatkowe propozycje, może wziąć udział w dyskusji publicznej, którą zaplanowano w czwartek, 11 kwietnia, o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Projekt zmiany Studium jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 kwietnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 15.00. Informacje są dostępne również na stronie BRG.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 21 maja 2019 r.
Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub elektronicznie, z bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

 

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze