PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oliwski Budżet Sąsiedzki od oliwskiego centrum biznesowego dla mieszkańców dzielnicy

Oliwski Budżet Sąsiedzki od oliwskiego centrum biznesowego dla mieszkańców dzielnicy
To propozycja Olivia Business Centre. Wzorowany na gdańskim Budżecie Obywatelskim, OBS zakłada wsparcia finansowe inicjatyw zaproponowanych przez mieszkańców Oliwy. Mogą to być, podobnie jak w BO, projekty związane z rewaloryzacją przestrzeni publicznej, w tym zaniedbanych skwerków, ale też kursy bądź szkolenia służące lokalnej społeczności. Do wydania jest w sumie 12 tys. złotych.
Oliwski Budżet Sąsiedzki, dla oliwian, od Olivia Business Centre
Oliwski Budżet Sąsiedzki, dla oliwian, od Olivia Business Centre
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Pierwszy Oliwski Budżet Sąsiedzki to projekt pilotażowy. Propozycja Olivia Business Centre zakłada dofinansowanie, w pierwszej edycji, dwóch projektów w kwocie 6 tys. zł każdy.

- Jeżeli zainteresowanie środowiska potwierdzi zasadność realizacji kolejnych edycji, to w następnych odsłonach OBS zostanie rozszerzona liczba projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie - mówi Krzysztof Król, Manager Komunikacji OBC.

Na sfinansowanie mogą liczyć zarówno tzw. projekty miękkie (szkolenia, kursy czy organizacja spotkań), jak i infrastrukturalne, które na trwałe wpiszą się w charakter oliwskiej przestrzeni. Mogą to być renowacje, odtworzenia bądź nowe instalacje, oczywiście zgłoszone przez mieszkańców. 

 

  Rekordowa liczba projektów w Budżecie Obywatelskim 2021

 

Nabór wniosków ruszył 20 lipca i potrwa do końca sierpnia br. Za wybór zwycięskich wniosków odpowiedzialne będzie jury składające się z lokalnych aktywistów, społeczników, ludzi kultury  i przedsiębiorców. Ogłoszenie wyników pierwszego Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego odbędzie się
w połowie września, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Wnioski można składać na formularzu aplikacyjnym, który dostępny jest na stronie https://www.oliviacentre.com/oliwski-budzet-sasiedzki/ Na tej stronie znajdują się również wszystkie szczegóły Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego.

- Zależy nam na wsparciu inicjatyw, które są ważne dla samych mieszkańców. Oczywiście wzorujemy się na budżecie obywatelskim, który pozwala przejąć inicjatywę mieszkańcom i wskazać istotne dla nich obszary, jednak nasza inicjatywa ma mieć wymiar bardzo lokalny, dzięki któremu zostaną dofinansowane inicjatywy o stricte oliwskim charakterze. Zachęcamy stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, ale także mieszkańców do zgłaszania propozycji działań, które mogą zostać objęte dofinansowaniem. Zależy nam, aby były to inicjatywy z obszaru edukacji, rekreacji czy zdrowia, ale inicjatywa należy do samych mieszkańców - zaznacza Marta Moksa, dyrektor komunikacji wewnętrznej Olivii Business Centre.oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl