PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oliwa i Orunia Górna. Radni Miasta Gdańska zagłosowali za rozpoczęciem prac nad MPZP

Oliwa i Orunia Górna. Radni Miasta Gdańska zagłosowali za rozpoczęciem prac nad MPZP
Radni Miasta Gdańska podczas XXXV sesji RMG podjęli dwie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o tereny na Oruni Górnej i w Oliwie Górnej.
Celem prac jest przekształcenie Placu Inwalidów Wojennych w miejski plac publiczny, umożliwiając tym samym stworzenie lokalnego centrum dla mieszkańców oraz turystów
Celem prac jest przekształcenie Placu Inwalidów Wojennych w miejski plac publiczny, umożliwiając tym samym stworzenie lokalnego centrum dla mieszkańców oraz turystów
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Celem przystąpienia do prac nad planem Orunia Górna - skwer przy ulicy Emilii Hoene jest umożliwienie realizacji celu publicznego – utworzenie terenu zieleni urządzonej pomiędzy ulicami Emilii Hoene, a Platynową. Przystąpienie do planu realizuje postulat Rady Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe.

Radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Oliwa Górna - Plac Inwalidów Wojennych, którego celem jest przekształcenie tego miejsca w miejski plac publiczny, umożliwiając tym samym stworzenie lokalnego centrum dla mieszkańców oraz turystów. Jego realizacja uzupełni ofertę usługową dla Parku Oliwskiego.

Anna ZajkoUrząd Miejski w GdańskuWydział Kadr i Organizacji
Anna ZajkoUrząd Miejski w GdańskuWydział Kadr i Organizacji