PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nagrody dla tych, którzy są najbliżej chorych

Nagrody dla tych, którzy są najbliżej chorych
Nie dostaną jej dyrektorzy przychodni czy menedżerowie szpitali. Trafi do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy są najbliżej pacjentów. Do końca sierpnia można zaproponować swojego kandydata do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia.

– Co roku mamy od kilkunastu do kilkudziesięciu kandydatów do tej nagrody – mówi Iwona Herholz, inspektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska. – Nagroda jest przeznaczona dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych. Kapituła nagrody dostaje CV kandydatów, opis ich drogi zawodowej, osiągnięcia. Rzecz w tym, żeby poza suchymi informacjami zobaczyć człowieka i wybrać najlepiej. Kapituła stara się, aby nagrody trafiały zawsze „po równo” i do lekarzy, i do personelu średniego.

Laureaci tegorocznej, siódmej, edycji konkursu swoje nagrody odbiorą w październiku. Zanim to nastąpi, przez najbliższych kilka dni, do końca sierpnia, można jeszcze zgłaszać swoich kandydatów. Mogą to zrobić wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą (poradnie, przychodnie, szpitale) i pacjenci za pośrednictwem tych podmiotów. Na głównego zwycięzcę czeka 15 tys. zł, na trzech wyróżnionych laureatów – po 5 tys. zł.

– Rzeczywiście, z dokumentów nie zawsze widać, co wyjątkowego dla pacjentów robi kandydat – tłumaczy Andrzej Zapaśnik, członek kapituły nagrody z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. – Ale często są to osoby, które znamy, nie musimy więc sprawdzać, czy osiągnięcia lekarza są prawdziwe. Gdy jednak zdarza się, że nie znamy kandydata, robię po prostu „wywiad środowiskowy” wśród lekarzy, bo traktujemy to zadanie bardzo poważnie. Przedstawicielka pielęgniarek w kapitule też jest dobrze zorientowana w środowisku, więc mamy pewność, że nagroda trafia we właściwe ręce.

Czym musi wyróżniać się pracownik służby zdrowia, żeby dostać nagrodę?

– Jak ktoś napisze we wniosku, że lekarz pracuje w POZ, jeździ na wizyty domowe i zawsze ma czas dla pacjenta, to wiadomo, że nie o to chodzi – tłumaczy Andrzej Zapaśnik. – Nagroda jest za coś wyjątkowego, działania ponad normę, niezwykłe oddanie chorym, jakiś nowy potrzebny rodzaj opieki nad pacjentami. Co ważne, nagroda trafia tylko do osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem, nie do dyrektorów, nie do menedżerów, nie do osób zarządzających w służbie zdrowia.

W ubiegłym roku jedno z wyróżnień odebrała Magdalena Markiewicz, wtedy pielęgniarka w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku.

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia w roku 2014. Na zdjęciu od lewej: Grażyna Kulik-Urbańska, Barbara Zajet, prezydent miasta Paweł Adamowicz, Marzena Olszewska-Fryc, Magdalena Markiewicz i Tomasz Mazurek.
Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia w roku 2014. Na zdjęciu od lewej: Grażyna Kulik-Urbańska, Barbara Zajet, prezydent miasta Paweł Adamowicz, Marzena Olszewska-Fryc, Magdalena Markiewicz i Tomasz Mazurek.
Jerzy Pinkas

– To było ogromne wzruszenie i doping do dalszego kształcenia, wysiłku, żeby robić coś jeszcze dla pacjentów – mówi pielęgniarka. – Hospicjum dziecięce to dla mnie praca życia. Nie umieranie i cierpienie, ale pomoc, towarzyszenie całej rodzinie dziecka i bliskość. Bywa też, że jesteśmy świadkami cudów, kiedy dziecko przychodzi ze szpitala w bardzo ciężkim stanie i żyje dwa lata albo i więcej, bo w domu, z rodzicami i rodzeństwem.

Magdalena Markiewicz część otrzymanej nagrody przeznaczyła na kupno wymarzonego… psa.

Formularze wniosku są do pobrania na stronie internetowej miasta. Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w sali obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, stanowiska od 14 do 17 (parter), lub przesłać pocztą pod adres:

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

do 31 sierpnia 2015 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Na kopercie trzeba umieścić napis „Nie otwierać”.

Należy też dołączyć elektroniczną wersję wniosku (na CD lub wysłać na adres e-mailowy: iwona.herholz@gdansk.gda.pl). W wypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu.

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze