PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nagrody dla młodych naukowców im. Jana Uphagena wręczone. Poznaj laureatki

Nagrody dla młodych naukowców im. Jana Uphagena wręczone. Poznaj laureatki
Mgr Aleksanda Mańkowska i dr Karolina Pierzynowska zostały laureatkami 17. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w środę, 4 marca, w Domu Uphagena.
Od lewej: mgr Aleksanda Mańskowska i dr Karolina Pierzynowska, laureatki tegorocznej,17. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena
Od lewej: mgr Aleksanda Mańkowska i dr Karolina Pierzynowska, laureatki tegorocznej,17. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

- Czuję się zaszczycona tym, że w imieniu gdańszczan i gdańszczanek przyszło mi docenić talent, pracowitość i dalekowzroczność najlepszych z najlepszych - laureatek Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena - przywitała zebranych prezydent Aleksandra Dulkiewicz podczas uroczystości, która odbyła się w środę, 4 marca, 2020 r., tradycyjnie w Domu Uphagena.

Nagroda przyznawana jest od 2004 roku, od 2006 roku pod obecną nazwą (wcześniej nazywała się „Młody Heweliusz”). To jedno z największych wyróżnień dla młodych naukowców. Przyznawane jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych, które nie ukończyły 30. roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Dotychczas trzymało ją 31 wybitnych młodych naukowców - 4 marca dołączyły do tego grona dwie kolejne laureatki.

- Cieszę się bardzo z tego, że pracujecie w Gdańsku, że poszerzacie horyzonty i sławicie imię naszego miasta. Mam nadzieję, że to dopiero początek, a nie koniec. Że przekraczacie kolejne granice, po to, by wiedzę z pożytkiem użyczać nam wszystkim - nie tylko gdańszczanom, ale wierzę, że i całemu światu - podkreślała prezydent, zwracając się do laureatek. - Gdańszczanki i gdańszczanie to doceniają i wspierają ten trud. Ta nagroda jest motywacją do dalszej pracy. Nie sposób też nie wspomnieć, że za każdą z was stoją inni ludzie, wasi bliscy, mentorzy, partnerzy na drodze naukowej... Wszystkim im dzisiaj dziękuję, bo bez nich wasza droga nie byłaby prosta - choć i tak pewnie nie jest. Chylę czoła przed waszą pracowitością.

 

Wręczenie nagród odbyło się w środę, 4 marca w Domu Uphagena w Gdańsku. Nagrody wręczała prezydent Aleksandra Dulkiewicz
Wręczenie nagród odbyło się w środę, 4 marca w Domu Uphagena w Gdańsku. Nagrody wręczała prezydent Aleksandra Dulkiewicz
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

  • Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2019 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała mgr Aleksandra Mańkowska „za wybitne osiągnięcia w zakresie zrozumienia neuropsychologicznych podstaw orientowania uwagi wzrokowej”.

- Jest to dla mnie szczególna nagroda, dlatego że przyznana przez moje ukochane miasto - które wybrałam, aby tutaj być, pracować, założyć rodzinę, w którym jestem tak szczęśliwa - mówiła wzruszona laureatka. - Od początku moich studiów doktoranckich śledziłam kolejnych laureatów tej nagrody, z podziwem oglądałam ich osiągnięcia. Dziś, 12 lat po moim promotorze, dołączyłam do tego grona. Bardzo dziękuję.

  • Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2019 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymała dr Karolina Pierzynowska „za osiągnięcia w poszukiwaniu nowych terapii i metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych”

- W naukach eksperymentalnych nie ma jednoosobowych prac, dlatego z całego serca dziękuję naszemu zespołowi - powiedziała dr Karolina Pierzynowska i zwróciła uwagę na to, że grono laureatów zasiliły w tym roku dwie kobiety. - Chciałabym podziękować wszystkim kobietom z Uniwersytetu Gdańskiego, które codziennie stanowią dla mnie ogromną motywacją. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu moim i Aleksandry Mańkowskiej: czujemy się absolutnie zaszczycone, że możemy być częścią tego kobiecego sukcesu.

Nagrody wręczyła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Każda z laureatek otrzymała dyplom, statuetkę oraz 10 tysięcy złotych. Nagrodę specjalną przekazał też dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski. Gratulacje w imieniu Rady Miasta Gdańska laureatkom złożył radny Andrzej Stelmasiewicz.

 

Każda z nagrodzonych otrzymała dyplom, statuetkę oraz 10 tysięcy złotych
Każda z nagrodzonych otrzymała dyplom, statuetkę oraz 10 tysięcy złotych
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

BIOGRAMY LAUREATEK

 

Mgr Aleksandra Mańkowska jest doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyka jej badań związana jest z zagadnieniami neuropsychologii klinicznej i eksperymentalnej - w szczególności problematyką mechanizmów zaburzeń uwagi u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. W swoich pracach poszukuje odpowiedzi, jaki wpływ na mózg ma np. związana z chorobą nerek kumulacja toksyn mocznicowych, przewlekła anemia czy dializoterapia.

Mańkowska reprezentowała Uniwersytet Gdański na licznych konferencjach międzynarodowych m.in. w Rio de Janeiro, Nowym Orleanie i w Pradze, opublikowała 8 artykułów w czasopismach z Listy Filadelfijskiej i jest współautorką rozdziału w książce „Executive Functions in Health and Disease” (docenionej nagrodą przez British Medical Association). W 2018 roku zaproponowany przez doktorantkę projekt pt. „Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: badanie z wykorzystaniem EEG”, otrzymał finansowanie w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauk.

Od października 2018 roku mgr Aleksandra Mańkowska jest zatrudniona na stanowisku asystenta w zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i kryminologii z zakresu neuropsychologii i psychopatologii. Jej osiągnięcia zostały docenione m.in. nagrodą Rektora I oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

 

Dr Karolina Pierzynowska ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2015 do 2020 roku była doktorantką, a od 2017 roku także asystentem w Katedrze Biologii Molekularnej tego Uniwersytetu. Odbyła również zagraniczny staż naukowy w Laboratorium Neuropatologii Molekularnej w Zakładzie Biochemii Instytutu Nauk Neurologicznych im. Blanchette Rockefeller w West Virginia University w Morgantown w USA.

Tematyka prowadzonych przez nią badań dotyczy poszukiwania nowych strategii terapeutycznych dla chorób neurodegeneracyjnych. Jej głównym osiągnięciem naukowym jest opracowanie doświadczalnej terapii dla choroby Huntingtona i Alzheimera bazującej na działaniu jednego z flawonoidów, genisteiny.

Jest autorką 20 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Prowadzone przez nią badania poskutkowały 4 zgłoszeniami patentowymi do Polskiego i Europejskiego Urzędu Patentowego. Wyniki jej badań przedstawione zostały na ponad 60 konferencjach naukowych m. in. w USA, Holandii, Szwajcarii i na Ukrainie.

Podczas studiów doktoranckich trzykrotnie została laureatką Grantów Młodych Naukowców przyznawanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2018 roku kieruje projektem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczącym badania efektów działania genisteiny w mysim modelu choroby Huntingtona. Uczestniczyła w roli wykonawcy w realizacji 7 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wyniki jej badań spotkały się z dużym zainteresowaniem co przejawiło się 5 zaproszeniami do wygłoszenia wykładów oraz 3 zaproszeniami do komitetów naukowych konferencji. Dodatkowo aktywnie popularyzuje naukę biorąc udział w wydarzeniach takich jak Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów, Targi Akademia i inne. W 2018 roku brała udział w kampanii reklamowej promującej środowisko naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.

Za prowadzone badania uzyskała łącznie 16 nagród naukowych m. in. Nagrodę Polskiej Akademii Nauk, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Nagrody im. prof. Szybalskiego i Mozołowskiego, a także Stypendium L’Oreal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”.

 

Tegoroczne laureatki Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena wyłoniła Kapituła Nagrody w składzie: prof. dr hab. Arnold Kłonczyński - przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - przedstawiciel Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. med. Tomasz Bączek - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. prof. ASP Piotr Mikołajczak - przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dr hab. prof. AWFiS Władysław Jagiełło - przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - przedstawiciel Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski - przedstawiciel Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński - przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych w Gdańsku oraz Ewa Adamska - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska.

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

 

Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze