PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nagroda Pontifici - Budowniczemu Mostów dla prezydent Gdańska

Nagroda Pontifici - Budowniczemu Mostów dla prezydent Gdańska
W czwartek, 24 października, w Warszawie, podczas gali z okazji rocznicy powstania Klubu Inteligencji Katolickiej, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odebrała nagrodę Pontifici - Budowniczemu Mostów. To wyróżnienie jest przyznawane za „zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich”.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
fot. UMG

 

- Dziś wszystkim nam potrzeba mostów. W Gdańsku mostami, które przerzucamy między sobą, są Model na rzecz Równego Traktowania, Model Integracji Imigrantów, nowopowstałe Centrum Pomocy Dzieciom, złote rączki, które nieodpłatnie świadczą pomoc seniorom, czy nasz gdański okrągły stół, przy którym siadamy do debaty w dzielnicach. Mostem jawi mi się każda międzyludzka relacja oparta na dobrej woli, szacunku i otwartości. Tylko tak uda się przerzucić mosty ponad murami. Tylko, albo aż – mówiła podczas gali prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Nagrodą jest statuetka i dyplom. Statuetka w postaci dwóch twarzy: odrębnych ale połączonych ze sobą na wzór kart księgi. Na rewersie widnieje cytat z księgi Genesis (Nie wiem, czy ja jestem opiekunem mojego brata?) w czterech językach: grece, hebrajskim, łacinie i polskim. Autorką projektu statuetki jest prof. Magdalena Schmidt-Góra.

- Bardzo dziękuję kapitule nagrody za to wyróżnienie, ale dziękuję także gdańszczankom i gdańszczanom, bo bez ich zrozumienia, empatii i zgody taka polityka „budowania mostów” nie byłaby możliwa - dodała prezydent Gdańska.


Nagroda Pontifici po raz pierwszy została przyznana przez KIK w 2006 roku. Wśród laureatów nagrody są m.in prof. Andrzej Zoll, Krzysztof Zanussi, ks. Jan Kaczkowski, o. Ludwik Wiśniewski, a także abp Wojciech Polak, czy prof. Adam Strzembosz.

 

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydenta
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydenta
Daniel Stenzel - najnowsze