PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nabór wniosków o granty kulturalne marszałka. Do podziału jest pół miliona złotych

Nabór wniosków o granty kulturalne marszałka. Do podziału jest pół miliona złotych
Ruszył dodatkowy otwarty konkurs ofert na przedsięwzięcia o charakterze artystycznym na terenie Pomorza w 2021 roku. Zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na projekt można otrzymać nawet 40 tys. zł. Wnioski przyjmowane są do 26 maja.
Dofinansowanie otrzymają wybrane projekty angażujące społeczność Pomorza - np. koncerty i festiwale. Nz. Zespół NeoArte, który od 2012 roku organizuje w Gdańsku nietuzinkowy festiwal poświęcony najbardziej intrygującym zjawiskom w muzyce i sztuce współczesnej
Dofinansowanie otrzymają wybrane projekty angażujące społeczność Pomorza - np. koncerty i festiwale. Nz. Zespół NeoArte, który od 2012 roku organizuje w Gdańsku nietuzinkowy festiwal poświęcony najbardziej intrygującym zjawiskom w muzyce i sztuce współczesnej
mat. prasowe

 

 

Granty - w wysokości nawet 40. tys. zł na projekt - przyznawane są na przedsięwzięcia o charakterze artystycznym na terenie Pomorza w 2021 roku. Mogą dotyczyć m.in. koncertów, warsztatów, konkursów, spektakli, wystaw, konferencji, działań edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych angażujących i integrujących mieszkańców regionu. Ważny jest udział lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W konkursie mogą wziąć też udział osoby, których działania artystyczne nie mieszczą w żadnej z tych kategorii - są interdyscyplinarne.

Stawka jest wysoka - łącznie na ten cel przeznaczono pół miliona złotych, a w całym roku na granty kulturalne przyznawane w trzech turach naborów wniosków samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 1,9 mln zł. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego.

Wyjątkowy charakter konkursu i zapewnienie bezpiecznej realizacji przedsięwzięć kulturalnych w czasie pandemii, wiążą się z nałożonym na oferentów obowiązkiem zdiagnozowania ryzyka. Kandydaci muszą przedstawić alternatywne rozwiązanie na organizację wydarzenia w reżimie sanitarnym.

Jak się zgłosić?

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl i podpisaną ofertę można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Do oferty należy dołączyć dopisek „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 - wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”.

Ofertę należy obligatoryjnie:

  • wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.pl
  • następnie wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, ofertę należy złożyć w formie papierowej.

Informacji na temat konkursu o przyznanie grantów w roku 2021 udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

 

 

oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl