PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Na wymianę pieca, czy utylizację azbestu - które miejskie dotacje związane z ochroną środowiska najpopularniejsze w 2020?

Na wymianę pieca, czy utylizację azbestu - które miejskie dotacje związane z ochroną środowiska najpopularniejsze w 2020?
Dotacje prośrodowiskowe dla mieszkańców wypłacane są w systemie ciągłym, niemniej jednak odpowiedzialny za ich przyznawanie Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku podsumował mijający rok w tym zakresie i zachęca kolejnych mieszkańców do składania wniosków.
Motyl na jednej z gdańskich łąk kwietnych
Motyl na jednej z gdańskich łąk kwietnych
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W sumie 282 dotacje na kwotę ponad 1,6 mln złotych przyznał w mijającym roku Wydział Środowiska UMG. Wniosków w tym roku było 451, część (złożone w ostatnich miesiącach roku) jest jeszcze rozpatrywana, część ze względów formalnych musiała zostać odrzucona - ale jak zapewnia Maciej Lorek, dyrektor WŚ UMG - każdy kwalifikujący się do dofinansowania wniosek dotację otrzyma. 

Do dyspozycji mieszkańców Gdańska jest w sumie 9 różnych dotacji, które “spakować” można w sześć obszarów :

  • Zmiana ogrzewanie węglowego na ekologiczne - dofinansowanie od 50 do 100 proc.
  • Podłączenie do miejskiej sieci sanitarnej - do 100 proc.
  • Utylizacja azbestu - od 50 proc. do 100 proc.
  • Instalacja kolektora słonecznego - do 50 proc.
  • Zagospodarowanie wód opadowych - do 100 proc.
  • Wykonanie ogrodu deszczowego - do 80 proc.

Najwięcej osób i wspólnot wystąpiło o dotacje dotyczące zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne (patrz załączona tabela poniżej). Od początku stycznia do 14 grudnia 2020 roku dofinansowano 215 wniosków w tym zakresie, przy czym najwięcej zainwestowano w nowe ogrzewanie gazowe (170) i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (39). 

 

 

Udzielane dotacje Wnioski do rozpatrzenia w 2020r.: Wnioski rozpatrzone pozytywnie (wypłacone dotacje): Wartość wypłaconych dotacji:
I. Na zamianę ogrzewania węglowego w tym: 345 215 1 490 385,37
Gazowe 273 (w tym 163 z 2019 r.) 170 1 147 476,37
MSC 51 (w tym 35 z 2019 r.) 39 307 500,00
Elektryczne 15 (w tym 6 z 2019 r.) 6 35 409,00
Ekogroszek/Pellety 2 ( w tym 1 z 2019 r.) 0 0,00
Pompa ciepła 4 (w tym 1 z 2019 r.) 0 0,00
II.Pozostałe w tym: 106 67 193 187,55
Kolektor słoneczny 9 (w tym 1 z 2019 r.) 0 0
Azbest 23 (w tym 2 z 2019 r.) 15 46 562,00
Likwidacja bezodpływ. zbiornika 47 ( wtym 1 z 2019 r.) 47 114 625,55
Likwid. oczyszc. scieków 2 2 8 000,00
Wody opadowe 25 (w tym 4 z 2019 r.) 3 24 000,00
RAZEM (I+II) 451 282 1 683 572,92

 

- Od pięciu lat roczna liczba przyznawanych dotacji dotyczących zmiany źródła ogrzewania węglowego na ekologicznie jest mniej więcej podobna - mówi Tomasz Hoppe kierownik Referatu Zmian Klimatycznych w WŚ UMG. - Ważne, by pamiętać, że w dniu złożenia wniosku wszystkie faktury związane z inwestycją muszą być już opłacone. Dofinansowaniu podlegają nakłady poniesione najpóźniej rok przed złożeniem wniosku. Ta sama zasada dotyczy wszystkich naszych dotacji.

Jeśli chodzi o wymianę źródła ciepła, można uzyskać do 100 proc. poniesionych kosztów, przy czym będzie to maksymalnie 5 tys. zł w przypadku osób indywidualnych i 20 tys. zł, jeśli o dotację wystąpi wspólnota.  

Warto pamiętać, że począwszy od mijającego roku, z możliwości starania się o miejskie dofinansowanie wymiany węglowego ogrzewania wyłączeni są właściciele domów jednorodzinnych. Dla nich przeznaczony jest rządowy program Czyste Powietrze obsługiwany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Następnym w kolejności dofinansowaniem, o które występowali mieszkańcy była likwidacja bezodpływowego zbiornika - 47 dotacji. Zarówno takie przedsięwzięcia, jak i likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków (2 dotacje) skutkowały przyłączeniem budynków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Trzecią najpopularniejszą dotacją było dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest (15) - dotyczyła przede wszystkim zawierających azbest pokryć dachów.

Jeśli chodzi o dofinansowanie zagospodarowania wód opadowych i założenie ogrodu deszczowego, w obu przypadkach celem jest zatrzymanie wody w miejscu, w którym spadła. Przy czym “zagospodarowanie” polega na  instalacji studni rozsączających, których zadaniem jest filtrowanie wody opadowej i odprowadzenie jej do ziemi. W ogrodzie deszczowym “robotę” wykonują wodolubne rośliny posadzone na specjalnie ukształtowanym terenie.

Na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania czeka się do pół roku, w pozostałych przypadkach - do kwartału.

Dotacje związane z ochroną środowiska gdańskiego magistratu finansowane są z opłat środowiskowych oraz ze środków własnych gminy.

Opłaty środowiskowe wnoszone są przez lokalnych przedsiębiorców “korzystających ze środowiska”, w Gdańsku dotyczą przede wszystkim z wycinki drzew, ale taką opłatę ponosi się także z tytuły wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów. 

Więcej informacji na temat dotacji na profilu Miejski Informator Środowiskowy na Fb.

 

ig

 

 

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze