PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Muzeum II Wojny Światowej wyłoniło zwycięską koncepcję cmentarza wojskowego na Westerplatte

Muzeum II Wojny Światowej wyłoniło zwycięską koncepcję cmentarza wojskowego na Westerplatte
Celem konkursu, którego wyniki ogłoszono 21 grudnia, było wyłonienie najlepszej dla cmentarza na Westerplatte “koncepcji miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zwycięska koncepcja
Zwycięska koncepcja
Materiały MIIWŚ

Na konkurs ogłoszony przez Muzeum II Wojny Światowej wpłynęło 27 prac. Zadaniem autorów było opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która “w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej tego symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji” - czytamy w regulaminie konkursu.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyli warszawscy projektanci: biuro NM Architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski, w skład zespołu autorskiego weszła także Karolina Kayzer.

Dr. hab. inż. arch. Bolesław Stelmach
Dr. hab. inż. arch. Bolesław Stelmach
Fot. MIIWŚ

- Konkurs był bardzo trudny. Należało z jednej strony zaprojektować kameralny cmentarz dla bohaterów dramatycznych wydarzeń na Westerplatte, a z drugiej znaleźć formę ponadczasowego, uniwersalnego upamiętnienia, która uszanuje kruche, autentyczne świadectwa historii: krajobraz, ukształtowanie terenu, ruiny, leje po bombach. Nadesłane prace należy ocenić jako dobre lub bardzo dobre - powiedział przewodniczący Sądu Konkursowego dr. hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. Politechniki Łódzkiej i dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Plansza_1
Materiały MIIWŚ

Uzasadnienie przyznania pierwszej nagrody w konkursie:

“Praca (NM Architekci) najlepiej ze wszystkich przedstawionych projektów realizuje idee konkursu, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideową. Praca minimalnymi środkami wyrazu organizuje przestrzeń cmentarza jako współczesną propozycję klasycznych symboli. Ponadczasowa – absolutna forma zamyka drogę przez las Westerplatte, a stalle – miejsca pochówków, stojące wokół krzyża, symbolicznie się z nim jednoczą. Minimalne środki wyrazu zaproponowane w pracy pozwalają przemówić krajobrazowi, niebu, drzewom, łące, które są najważniejszym nośnikiem pamięci dramatu, który rozegrał się na Westerplatte. Dostosowanie uniwersalnego, geometrycznego archetypu (który czerpie z antycznej, potem renesansowej, a także współczesnej symboliki) do tego krajobrazu pozwoli na zaistnienie Miejsca. Odkształcenie geometrii, które będzie wynikiem uformowania terenu, uwzględnienia istniejących drzew, spowoduje stopienie ponadczasowego symbolu z przestrzenią ukształtowaną przez historię”.

Plansza_4
Materiały MIIWŚ

 

Skład Sądu Konkursowego i Kapituły Konkursowej (ciała doradczego dla Sądu) poznać można TUTAJ.

 

WIZUALIZACJE NAGRODZONEJ KONCEPCJI- Cieszę się, że zwycięska koncepcja wpisała się w nasze oczekiwania zawarte w regulaminie konkursu. Dla nas niezwykle istotne było, aby cmentarz został dostrzeżony jako część Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, aby wpisał się w założenia programowe całej memoratywnej, muzeologicznej koncepcji - podkreślił dr Karol Nawrocki dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. - Tak się stało i to budzi wielką radość. Bardzo zależało nam także na tym, aby Westerplatte – miejsce, które niestety zostało przygniecione współczesnością PRL-u, industrialną współczesnością lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, które zatraciło swoją historyczność oraz krajobraz przestrzenny niosący ze sobą wielką symbolikę – nie przygnieść monumentalną koncepcją cmentarza. Ten warunek również został dzięki tej pracy spełniony. Bardzo ważne było dla nas także, aby w całej koncepcji cmentarza obok placu apelowego i miejsca pochówku wkomponować oraz wyeksponować Wartownię nr 5 i Willę Oficerską – relikty Wojskowej Składnicy Tranzytowej, które mają przemawiać do zwiedzającego. Cieszę się, że te wszystkie wymagania zostały spełnione.

Plansza_5
Materiały MIIWŚ

Zwycięski zespół zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Rok 2021 ma być czasem na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich uzgodnień. Projekt zostanie zrealizowany najpóźniej do końca 2022 roku.

 

Szczegółowa lista wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac, dostępna jest TUTAJ.

Gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli, w gmachu Muzeum II Wojny Światowej zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa.

Organizator Konkursu: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Patronat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże.

 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl