Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Matura w Gdańsku. Egzaminy zdaje 4800 osób (ponad tysiąc powtórkowo)

W Gdańsku w 67 szkołach egzamin dojrzałości będą zdawać 4 802 osoby, z tego po raz pierwszy - 3684. Młodzi ludzie najczęściej wybierają matematykę, najrzadziej historię muzyki. Jutro czas na egzamin z matematyki. Egzaminy potrwają do 26 maja 2017. W województwie pomorskim do matury zgłoszono 21 823 osób.

Matura w Gdańsku. Egzaminy zdaje 4800 osób (ponad tysiąc powtórkowo)
A
A
data publikacji: 04 maja 2017 r.
Uczniowie V LO w Gdańsku Oliwie przystąpili dziś do zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego
Uczniowie V LO w Gdańsku Oliwie przystąpili dziś do zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego
Krzysztof Mystkowski / KFP​W Gdańsku, tak jak i w całym kraju, w czwartek 4 maja 2017, o godz. 9, wszyscy dopuszczeni przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne absolwenci szkół średnich przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego, na poziomie podstawowym.

Ich zadaniem było zastanowić się nad pytaniem: "Praca - pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi, planety ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego oraz do wybranych tekstów kultury" i odpowiedziec na nie w formie rozprawki.

Był to pierwszy z listy obowiązkowych i dodatkowych egzaminów, które będą zdawać aż do 26 maja 2017. O godz. 14 rozpoczęła się druga część egzaminu z języka polskiego, tym razem na poziomie rozszerzonym.

Pierwszy raz w życiu, maturalny stres przeżywa w tym roku 3684 młodych gdańszczan. Będą ją zdawać w “nowej” i “starej” formule. W nowej 3 612 osób, a w starej - 72.

Zdawać też będą ci, którym powinęła się noga rok wcześniej lub postanowili poprawić wyniki z roku ubiegłego, takich osób jest jeszcze 1118. W sumie, w Gdańsku do matury zdecydowały się przystąpić i zostały dopuszczone 4 802 osoby. Będą zdawać egzaminy w 67 szkołach.

W Gdańsku do matury zdecydowały się przystąpić i zostały dopuszczone 4 802 osoby
W Gdańsku do matury zdecydowały się przystąpić i zostały dopuszczone 4 802 osoby
Krzysztof Mystkowski / KFP​

W województwie pomorskim młodzi ludzie okazali się bardzo pragmatyczni.

Na poziomie obowiązkowym więcej osób zdaje matematykę (20 066 osób), niż język polski (17 140) czy język angielski (16 116). Tegoroczni maturzyści stawiają na języki (z przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym, najwięcej osób wybrało język angielski - 9 178), geografię (4 309) oraz matematykę (4 016).

Dużo mniej interesują się kulturą - tylko po cztery osoby chcą się zmierzyć z wiedzą o tańcu czy językiem łacińskim połączonym z wiedzą o kulturze antyku.

Zdecydowanie nie lubią błądzić z głową w chmurach - historią muzyki interesują się równie mało (12 osób), jak fizyką połączoną z astronomią (13 osób).

Co ciekawe, w pomorskiem tylko jedna osoba podjęła trud zdawania egzaminu z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym (na podstawowym też jedna), a język kaszubski wybrało 20 (19 poziom rozszerzony i jedna osoba podstawowy).   

W województwie pomorskim, na poziomie obowiązkowym, więcej osób zdaje matematykę (20 066 osób), niż język polski (17 140) czy język angielski (16 116)
W województwie pomorskim, na poziomie obowiązkowym, więcej osób zdaje matematykę (20 066 osób), niż język polski (17 140) czy język angielski (16 116)
Krzysztof Mystkowski / KFP​

Jutro maturzystów czeka maraton z matematyki - od rana wszyscy egzaminowani będą zdawać go na poziomie podstawowym, potem odpoczynek, bo o godz. 14 do egzaminów przystąpią już tylko ci, którzy wybrali wiedzę o tańcu. Poniedziałek rozpocznie się egzaminem z języka angielskiego.

Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala jak zawsze Centralna Komisja Egzaminacyjna, a za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiadają dyrektorzy szkół. Do obserowowania zdających oddelegowano w pomorskiem 152 nauczycieli.  

Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego w “nowej” formule zdaje obowiązkowo:

- w części ustnej: język polski oraz język obcy nowożytny (do wyboru języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski); język mniejszości narodowej, jeśli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej. Dla tych egzaminów nie określa się poziomu

- w części pisemnej: język polski, matematykę, język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej), języka mniejszości narodowej (j.w.). Te egzaminy są na poziomie podstawowym

W części pisemnej wybiera jeden egzamin z pozostałych, wybranych przez siebie  przedmiotów i zdaje je na poziomie rozszerzonym (lub w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

Jakie to przedmioty? Oprócz dość oczywistych: biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii,  wiedzy o społeczeństwie, matematyki czy historii, można zadawać z historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego czy kultury antycznej. Albo zdecydować się na język obcy.

Nie może jednak wybrać więcej niż pięć przedmiotów w danych roku.


Kto może przystąpić do “nowej” matury, a kto do “starej”?

Do egzaminu w „nowej” formule przystępują:

  • absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

  • absolwenci techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017

  • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich

  • osoby, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

“Stara” formuła obowiązuje:

  • absolwentów techników z lat 2005/2006 – 2014/2015

  • absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2004/2005 – 2013/2014

  • osoby, które w 2015/2016 lub wcześniej uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.


-
Anna Umięcka (0)
www.gdansk.pl
anna.umiecka@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Anna Umięcka (0)
www.gdansk.pl
anna.umiecka@gdansk.pl
więcej tekstów autora