PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Doradcy obywatelscy pomagają w rozwiązywaniu problemów. Bezpłatnie, po wcześniejszych zapisach

Doradcy obywatelscy pomagają w rozwiązywaniu problemów. Bezpłatnie, po wcześniejszych zapisach
Spór z sąsiadem, konflikt z rodziną, zadłużenie mieszkania, brak alimentów lub inne życiowe kłopoty? - w ich rozwiązaniu bezpłatnie pomogą doradcy obywatelscy. W Gdańsku, na zlecenie i przy koordynacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, od 2019 roku działają cztery punkty świadczące takie wsparcie.  
Problemy z mieszkaniem, zadłużeniem, alimentami ale też spory sąsiedzkie, rodzinne, sprawy społeczne - w rozwiązywaniu takich problemów pomagają doradcy obywatelscy
Problemy z mieszkaniem, zadłużeniem, alimentami ale też spory sąsiedzkie, rodzinne, sprawy społeczne - w rozwiązywaniu takich problemów pomagają doradcy obywatelscy  
mat. MOPR

 

- To nie są typowe porady prawne, które w Gdańsku są udzielane bezpłatnie w piętnastu punktach - podkreśla Sylwia Ressel rzecznik MOPR. -  Przeszkoleni doradcy razem z klientem układają indywidualny plan rozwiązania problemu, a może to być problem w rodzinie, spór sąsiedzki i inne problemy społeczne.     

To forma wsparcia jest dostępna dla każdej osoby, która złoży oświadczenie o niemożności pokrycia kosztu wizyty u prawnika. Kwestię tę reguluje znowelizowana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, która wprowadziła od tego roku m.in. bezpłatne poradnictwo obywatelskie.  W Gdańsku działają cztery punkty świadczące takie wsparcie prowadzone przez organizacje pozarządowe. 

Jak mówi Sylwia Ressel dyżurujący w nich doradcy są przeszkoleni m.in. w zakresie spraw obywatelskich i obejmują zindywidualizowanym wsparciem potrzebujące osoby. W razie potrzeby sporządzają plan działania i wspierają człowieka w jego wdrożeniu.

- Doradzam głównie w sprawach z zakresu świadczeń zabezpieczenia społecznego - mówi Tomasz Nowak, radca prawny, doradca obywatelski ze Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS w Nowym Porcie. - Porady dotyczą np. pozyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, emerytur, rent, kwestii upadłości konsumenckiej, różnego rodzaju i rozmiaru zadłużeń, spraw dotyczących pozyskania lokalu mieszkalnego. Naszym celem jest wskazanie rozwiązań czy właściwych instytucji udzielających kompleksowego wsparcia, a nie rozwiązywanie problemu za klienta. Jednocześnie udzielając porady obywatelskiej dostosowujemy ją do indywidualnej sytuacji osoby i dążymy do tego by podnieść świadomość osoby korzystającej z porady co do przysługujących jej uprawnień lub ciążących na niej obowiązkach w związku z przedstawianą sprawą. Udzielamy wsparcia  w samodzielnym i skutecznym rozwiązaniu problemu osoby korzystającej z porady a w razie potrzeby wspólnie z tą osobą sporządzamy plan działania w celu rozwiązania jej problemu.

Jak mówi Tomasz Nowak średnio każdego miesiąca udziela od 30 do ponad 40 porad. Bywa też, że sprawy wymagają doradztwa psychologicznego, pomocy mediatora, bo dotyczą kwestii rodzinnych, niepełnosprawności, stosunków międzyludzkich. Ta pomoc jest dostępna także dla osób odwiedzających Gdańsk. 

- Dbamy o to, by taka pomoc była dostępna dla każdego uprawnionego i potrzebującego człowieka - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.


UWAGA!

Do doradców obywatelskich obowiązują zapisy, m.in. pod numerem tel. 58 342 31 88, w godzinach od 10.00 do 14.00, od pon. do piąt. (MOPR w Gdańsku) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl Rejestracja na wizytę także przez formularz on-line, dostępny na stronie MOPR. 


Można się także zapisać bezpośrednio, np. dzwoniąc do wybranego punktu poradnictwa obywatelskiego w mieście (poniżej wykaz).

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gdańsku:

- Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Zakopiańska 40, Siedlce:

  • poniedziałek - piątek w godz. 8.00-12.00; zapisy: tel. 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com

- Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Kisielewskiego 12, Strzyża:

  • poniedziałek - piątek w godz. 12.15-16.15; zapisy: tel. 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com

- Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Wyzwolenia 49, Nowy Port:

  • pon., wt., czw., piąt. w godz. 15.00-19.00, środa 12.30-16.30; zapisy: tel. 517 939 716, email: nowyport.sas@o2.pl

- Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Północna 5, Brzeźno:

  • pon., śr., czw., piąt. w godz. 15.00-19.00, wtorek godz. 9.00-13.00; zapisy: tel. 517 939 797, email: brzezno.sas@o2.pl

 

 

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze