PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Krajowy Plan Odbudowy w Senacie. Prezydent Gdańska: - Pieniądze muszą być równo dzielone

Krajowy Plan Odbudowy w Senacie. Prezydent Gdańska: - Pieniądze muszą być równo dzielone
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) omawiany jest w Senacie. Dzisiaj w pracach senackich komisji udział wzięła Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska mówiła m.in o planach inwestycyjnych samorządów i możliwościach jakie daje KPO.
Senat RP, prezydent Gdańska podczas nad nad KPO
Senat RP, prezydent Gdańska podczas nad nad KPO
źródło: Senat RP


11 maja, późnym popołudniem rozpoczęło się posiedzenie połączonych komisji Budżetu i Finansów Publicznych i komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Senatorowie byli zainteresowani m.in. procesem powstawania KPO, konsultacji i współpracy przy tworzeniu dokumentu instytucji rządowych z samorządami.

- Duże miasta, które mają najwięcej zadań do wykonania, jak np. wymiana transportu czy "kopciuchów", zostały z części dotacyjnej wyłączone do części pożyczkowej. Do tego suma przeznaczona na środki transportu wystarczy na 110 sztuk taboru, a tylko miast prezydenckich w Polsce mamy 100 - zwracała uwagę Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdanska. - Cieszę się bardzo, że w zespole roboczym jesteśmy wspólnie z przedstawicielami sektora NGO, czy organizacjami pracodawców. Bo ten zastrzyk finansowy musi być dzielony na wszystkich.


Zobacz zapis obrad komisji senackich (wypowiedz A. Dulkiewicz znajduje się w 1 h 30 min)Na stronach rządowych możemy przeczytać, że Krajowy Plan Odbudowy jest częścią Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich UE. Celem KPO jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE. To infrastruktura, transport, energia i środowisko, innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna.

I właśnie w tych obszarach miasto Gdańsk zgłosiło największe inwestycje:

Rozwój infrastruktury transportu kolejowego

 • Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Przygotowanie, zaprojektowanie i budowa linii kolejowej na odcinku od włączenia w linię kolejową nr 250 do pętli Łostowice - Świętokrzyska / koszt ok. 1,7 mld zł netto
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzięki budowie bezkolizyjnych przejazdów przez magistralę kolejową E65 (LK nr 9) w Gdańsku – Oruni / koszt: ok. 190 mln zł

Rozwój komunikacji miejskiej / infrastruktura drogowa i tramwajowa - GPKM

 • GPKM VA - Budowa ciągu komunikacyjnego tramwajowego GPW oraz Zielony Bulwaru - Droga Zielona - wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej, budową ciągów pieszo-rowerowych oraz zakupem taboru tramwajowego / koszt: ok. 650 mln zł
 • GPKM VB - Budowa ciągu komunikacyjnego „Układ drogowy Nowa Abrahama Kołobrzeska i Bażyńskiego wraz z infrastrukturą tramwajową i taborem szynowym” / koszt: 600 mln zł, w tym 350 mln infrastruktura tramwajowa
 • GPKM VC - Budowa linii tramwajowej w śladzie ul. Nowej Wałowej z przejazdem tunelem pod rz. Motława /szacunkowe koszty: koszt dokumentacji projektowej ok. 2 mln zł, koszt realizacji: ok. 1,5 mld zł

Metropolitalny Program Energetyczny / Dobra Energia Metropolii

 • Likwidacja pieców węglowych / koszt ok. 350 mln zł
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / koszt ok. 400 mln zł
 • Instalacja systemów sterowania / koszt ok. 47 mln zł
 • Rozbudowa monitoringu atmosfery / koszt ok 1,5 mln zł

Drogi lokalne i regionalne

 • Budowa Dojazdu do Portu Gdańsk – Nowa Gdańska / koszt. Ok 50 mln zł
 • Budowa bezkolizyjnego Węzła Chwaszczyno z Węzłem Wysoka/Osowa - Nowa Kielnieńska / koszt ok. 70 – 80 mln zł
 • Trasa Słowackiego Etap V Nowa Kościuszki - Nowa Gdańska - Port Gdański / koszt ok. 350 mln zł
 • Węzeł Kowale wraz z dojazdem do węzła – ulica Nowa Świętokrzyska / koszt ok. 350 mln zł
 • Węzeł Szadółki wraz z dojazdem do węzła – ulica Nowa Jabłoniowa oraz drogą zbiorczą łączącą Węzeł Kowale i Węzeł Szadółki i ul. Przywidzką / koszt węzła ok. 300 mln zł + koszt Nowej Jabłoniowej ok. 280 mln zł

Adaptacja metropolii do zmian klimatycznych

 • Gdański Program Przeciwpowodziowy / koszt ok. 180 mln zł; okres realizacji projektu: 2021-2027

Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia

 • Adaptacja budynku przy ul. Srebrniki 5A w Gdańsku - przeznaczonego na funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku / koszt 16 mln zł
 • Wsparcie seniorów i rodziców dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi w Gdańsku / ogólny koszt: ok. 20 mln zł (po 4 mln zł na placówkę); okres realizacji: 2021-2023
 • Budowa centrum usług społecznych wraz z kompleksem mieszkaniowym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku (ul. Ogińskiego) / koszt 35,4 mln zł;

Rozwój komunikacji rowerowej

 • Budowa, przebudowa i modernizacja gdańskich ścieżek rowerowych, w tym m.in.: po wschodniej stronie al. Grunwaldzkiej, wzdłuż ul. Pomorskiej, al. Hallera, al. Rzeczpospolitej, ul. Chłopskiej, ul. Obrońców Wybrzeża, Marynarki Polskiej, al. Armii Krajowej i linii PKM / ogólny koszt: 83 mln zł; okres realizacji: 2021-2027

Smart City – e-administracja

 • Smart City jako wzmocnienie cyfrowych zmian łagodzących skutki wpływu COVID-19 na Jednostki Samorządu terytorialnego zrzeszone w OMGGS (w tym m.in.: modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie IT, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania JST podczas pracy zdalnej (COVID-19), przygotowanie i aktualizacja e-usług urzędu i stworzenie platformy informacyjnej dla mieszkańców; integracja m.in. z platformami e-Doręczenia, e-Faktura, e-Zamówienia, systemami dziedzinowymi; budowa Lokalnego Centrum Kompetencji) / ogólny koszt: 600 mln zł; termin realizacji: 2021-2028

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

 • Basen przy szkole podstawowej w Kowalach przy ul. Apollina 7 / ogólny koszt: 16 mln zł / realizacja i odbiór końcowy inwestycji: 2022-2023
 • Basen w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice / ogólny koszt: 16 mln zł /realizacja i odbiór końcowy inwestycji: 2022-2023
 • Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice / ogólny koszt: 80 mln zł / realizacja i odbiór końcowy inwestycji: 2022-2023

 

Po zakończeniu obrad prezydent Aleksandra Dulkiewicz podsumowała wizytę w Senacie RP na swoim Facebooku:

"Wieczorem przesyłamy Wam pozdrowienia z marszałkiem Tomasz Grodzki. Panie Marszałku dziękuję za spotkanie i rozmowę.

Dziś po południu wzięłam udział w posiedzeniu połączonych komisji senackich, których tematem był Krajowy Plan Odbudowy. Przedstawiłam największe plany inwestycyjne Miasto Gdańsk na najbliższe lata, zgłoszone do finansowania w ramach KPO. Ich listę znajdziecie tutaj – bit.ly/3y5N9S4. Senatorowie byli też ciekawi, jak przebiegał proces powstawania KPO, konsultacji i współpracy przy tworzeniu dokumentu instytucji rządowych z samorządami.

Wielokrotnie mówiłam, że najważniejsze są transparentne zasady podziału tych środków. Dlatego cieszę się też bardzo, że w zespole roboczym ds. KPO wraz z samorządami są też przedstawiciele sektora NGO, czy organizacje pracodawców. Bo ten zastrzyk finansowy musi być dzielony na wszystkich.

Dobrej nocy, Kochani!"

Marszałek Grodzki i prezydent Dulkiewicz siedzą za stołem, na sofie, i rozmawiają. Marszałek jest po lewej stronie, pani prezydent - po prawej. Oboje mają maseczki ochronne. Za nimi jest okno z widokiem na zieleń
Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki w rozmowie z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz
Senat RP/Fb prezydent Aleksandry Dulkiewicz

oprac. MW.

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze