PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kościół św. Mikołaja ma odnowioną elewację. Na szczyty powróciły też zabytkowe dekoracje

Kościół św. Mikołaja ma odnowioną elewację. Na szczyty powróciły też zabytkowe dekoracje
Od czerwca do końca listopada przy kościele dominikanów pw. świętego Mikołaja - jednej z najstarszych świątyń w Gdańsku - trwały prace konserwatorskie. Odrestaurowana została m.in. ceglana elewacja zachodnia i szczyty budowli - efekty już można podziwiać. Łącznie prace pochłonęły prawie milion złotych.
Kościół św. Mikołaja, który jest siedzibą klasztoru gdańskich dominikanów, po kilku miesiącach prac, prezentuje odnowioną elewację i szczyty po stronie zachodniej. Nz. fragment szczytu wraz z odrestaurowanymi dekorami
Kościół św. Mikołaja, który jest siedzibą klasztoru gdańskich dominikanów, po kilku miesiącach prac prezentuje odnowioną elewację i szczyty po stronie zachodniej. Nz. fragment szczytu wraz z odrestaurowanymi dekorami
mat. Klasztoru Dominikanów


- Prace polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła, ceglana elewacja została oczyszczona z zabrudzeń, zdezynfekowana, przeprowadzono wzmocnienie cegły i spoiny - opisuje ojciec Michał Osek, przeor gdańskiego klasztoru dominikanów. - Wykonano także konieczne naprawy w trudno dostępnych partiach szczytów. Miejsca pęknięć zostały naprawione, a miejsca narażone na działanie wody opadowej zostały poddane zabiegowi hydrofobizacji. Ostatnie naprawy przeprowadzono na elewacji zachodniej krótko po II wojnie światowej.

Jeden z najstarszych gdańskich kościołów zyskał także nowy wygląd - dzięki wykonaniu miejscowych scaleń kolorystycznych, które wizualnie ujednoliciły powierzchnię elewacji. Zachowano nowożytne przemurowania, widoczne na elewacji zachodniej - była to wspólna decyzja dominikanów i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

górny fragment elewacji kościoła dominikanów. Ceglany budynek
Tak zachodnia elewacja budowli prezentowała się przed rozpoczęciem prac
mat. Klasztoru Dominikanów

 

Co ważne, przy okazji prac elewacyjnych udało się również przywrócić na szczycie zabytkowe elementy dekoracyjne i detale wyróżniające bryłę, takie jak gwiazdki, chorągiewki i kule - w jednej z tych ostatnich umieszczono... kapsułę czasu, która będzie nośnikiem informacji dla potomnych. Dwa rodzaje ozdób, spośród wymienionych - gwiazdy i kule, zostały ufundowane przez osoby prywatne, wspierające działania konserwatorskie prowadzone przy kościele.

Chorągiewki, umieszczone na najwyższych sterczynach, bracia zadedykowali trzem instytucjom, które stały się dobrodziejem klasztoru w czasie zamknięcia kościoła św. Mikołaja: Klasztorowi Karmelitów, Centrum św. Jana i Parafii Mariackiej w Gdańsku. Odwzorowano ponadto kształt brakującego rzygacza - na podstawie zachowanych fotografii archiwalnych.

 

To zdjęcie archiwalne posłużyło do odrestaurowania elewacji zachodniej kościoła św. Mikołaja w Gdańsku
To zdjęcie archiwalne posłużyło do odrestaurowania elewacji zachodniej kościoła św. Mikołaja w Gdańsku
archiwum Klasztoru Dominikanów

 

Renowacja objęła też klasztorny dźwig, w którym uzupełniono brakujące elementy, dzięki czemu maszyna jest sprawna i wyjaśnia rolę strychu kościelnego, którą ten pełnił przed wiekami - jako miejsca składowania potrzebnych materiałów i zapasów klasztoru. Wśród innych prac technicznych wykonano również wymianę dwóch rur spustowych oraz koszy - na nowe, z miedzianej blachy.

Był to już kolejny etap remontu cennego budynku sakralnego. Wszystkie przeprowadzone na przestrzeni ostatnich miesięcy prace były niezbędne. Wzmocnienie struktury murów elewacji wschodniej i zachodniej umożliwi w przyszłości spięcie odchylonych szczytów kościoła.

 

Widok ogólny od strony północno-zachodniej - stan przed pracami
Widok ogólny od strony północno-zachodniej - stan przed pracami
mat. Klasztoru Dominikanów

 

- Obecnie dzięki pracom konserwatorskimi przy ścianie wschodniej wykonanym w 2019 roku, obie elewacje szczytowe kościoła są naprawione i zabezpieczone. Struktura obiektu jest wzmocniona, powstrzymano dalszą destrukcję, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w kościele i jego otoczeniu - mówi ojciec Michał Osek. - Bezpośrednie zagrożenie wynikało z uwagi na odspajają się cegłę. Przeprowadzone prace uczytelniły także reprezentacyjny charakter elewacji zachodniej kościoła dominikanów, która widoczna była dla przybywających niegdyś do Gdańska.

Koszt zrealizowanego zadania wyniósł prawie milion złotych. Finansowego wsparcia udzieliły trzy instytucje: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gmina Miasta Gdańska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl