PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Klasa na medal". Propozycja rywalizacji dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych

"Klasa na medal". Propozycja rywalizacji dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych
Bieg z woreczkiem, stanie na jednej nodze, czy skok w dal z miejsca - to tylko niektóre z konkurencji w zabawie sprawnościowej „Klasa na medal”, którą dla szkół podstawowych przygotował Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Zgłosiło się ponad 3 300 dzieci z 29 szkół. - Liczymy, że w kolejnej edycji weźmie udział dużo więcej placówek - mówi Wojciech Czubaszek z GZSiSS.
Kolorowy rysunek, na którym dzieci podskakują na zielonej trawie. Za nimi nad trawą - błękitne niebo i chmury oraz żółte słońce

 

„Klasa na medal” to 6 testów sprawnościowych dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Przewidziano odrębną klasyfikację dla klas 0-1 oraz 2-3. Same testy nieznacznie się różnią w obu grupach wiekowych. 

Dla klas 0-1 są to: bieg z woreczkiem, test równowagi, test koordynacji, skok w dal z miejsca, bieg wytrzymałości, test mięśni brzucha. Dla klas 2-3: test siły rąk, test szybkości, skok w dal z miejsca, bieg wytrzymałości, bieg wahadłowy, test mięśni brzucha. Każde dziecko za poszczególne konkurencje zdobywa punkty dla swojej klasy.

"Klasa na medal" została przygotowana przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.

- Celem współzawodnictwa są aktywizacja do ruchu dzieci, umożliwienie nauczycielowi oceny sprawności fizycznej uczestników i obserwacja postępów podczas realizacji współzawodnictwa klasowego, integracja klasy i rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wspólna zabawa oraz promowanie aktywności ruchowej od najmłodszych lat - wylicza Wojciech Czubaszek, koordynator d/s sportu GZSiSS.

Poszczególne testy przeprowadzane są w cyklach dwutygodniowych od końca kwietnia. Ostatni - szósty - został zaplanowany na 7-18 czerwca.

- Po ostatnim etapie, a więc jeszcze przed wakacjami, nastąpi podsumowanie wyników - mówi Wojciech Czubaszek. - Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy nagrody rzeczowe oraz medale. 


Do pierwszej edycji nie można już dołączyć. Organizatorzy liczą jednak, że w kolejnej, której początek przygotowywany jest na wrzesień roku szkolnego 2021/2022, weźmie udział dużo więcej placówek.

- Z uwagi na pandemię nie było możliwe wcześniejsze wejście z akcją, dlatego ta pierwsza odsłona ma dosyć krótki dwumiesięczny przebieg. Kolejna edycja już od września i tak chcielibyśmy powtarzać co roku - wyjaśnia Wojciech Czubaszek.

Być może kolejne edycje będą się różniły od inauguracyjnej.

- Ponieważ jest to pierwsza tego typu akcja, to zakładamy, że w kolejnej edycji ulegnie ona pewnym modyfikacjom. Będziemy rozmawiać na ten temat z uczestnikami - zaznacza koordynator d/s sportu GZSiSS.


W pierwszej edycji "Klasy na medal" bierze udział 3 300 dzieci z 29 szkół. 

 

Wykaz konkurencji do przeprowadzenia dla klas 0-1

Rysunek: po lewej człowiek podpiera się dłońmi i stopami, ciało ma uniesione nad ziemią. Na brzuchu położony zielony woreczek. Po prawej człowiek przygotowany do biegu. W rogach ustawione pachołki. U góry czarna strzałka biegnie w prawo, na dole czarna strzałka biegnie w lewo. Po prawej okrąg a w nim cztery zielone woreczki

Test - bieg z woreczkiem

Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny („pajączek”). Na sygnał prowadzącego, uczestnik bierze woreczek z podłogi i kładzie go na brzuchu. W pozycji „ pajączka” porusza się przodem do koła gimnastycznego i tam odkłada woreczek. Wracamy biegiem na linię startu i wykonujemy te same ćwiczenie. Zadanie trwa jedną minutę. W zależności od miejsca i dostępności sprzętu, w konkurencji może brać udział większa liczba uczniów w jednym czasie.

Rysunek: człowiek stoi na jednej nodze, stopa prawej nogi opiera się o kolano lewej. Ręce wyprostowane skierowane do boków

Test równowagi

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca z ramionami w bok. Na sygnał prowadzący „włącza stoper”, uczeń unosi nogę w dowolny sposób, minimum 10cm nad ziemią. Gdy uczeń dotknie uniesioną nogą podłoża, prowadzący „wyłącza stoper”.

Rysunek: człowiek stoi na jednej nodze, druga zgięta w kolanie i podciągnięta do góry - pod kolanem stykają się dłonie.

Test koordynacji ruchowej

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Na sygnał prowadzącego dziecko wykonuje szybki bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan. Jednocześnie stara się wykonać jak największą ilość klaśnięć. Prowadzący liczy ilość klaśnięć jaką wykonało dziecko w czasie 30 sekund.

Rysunek: Po lewej stronie człowiek kuca przygotowany do skoku. Przed nim leży miarka, nad miarką żółta strzałka lecąca półkolem na prawo.

Test siły nóg - skok w dal z miejsca

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Dziecko wykonuje skok w dal z miejsca. Nauczyciel mierzy odległość do wysokości pięt dziecka. Jeżeli po oddanym skoku ułożenie nóg jest nierównomierne, pomiar wykonujemy od linii do bliższej pięty dziecka.

Rysunek: w górnej części po prawej człowiek biegnący na lewo. Za nim i po lewej ustawione czerwone chorągiewki. W dolnej części po lewej , po lewej napis START, bliżej środka człowiek biegnący na prawo. Całkiem na prawo czerwona chorągiewka. Między człowiekiem a chorągiewką i napisem START żółte strzałki biegnące odwrotnie do wskazówek zegara (jak na boisku)

Test wytrzymałości - bieg

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Na sygnał prowadzącego uczeń wykonuje bieg ciągły po zewnętrznej stronie pachołków. Prowadzący liczy okrążenia, które udało się dziecku przebiec. Po upływie ustalonego czasu dziecko staje w miejscu, w którym ukończyło bieg. W konkurencji dla dokładności wyniku, zaleca się zaangażowanie max. 5 zawodników. Do liczenia całego obiegu wszystkich chorągiewek, nauczyciel może zaangażować innych uczniów.

Rysunek: człowiek leży na plecach, głowa na ziemi, nogi ma nad głową. Dłonie przy głowie, między stopami trzyma zielony woreczek. Za głową okrąg a w nim dwa zielone woreczki

Test mięśni brzucha

Pozycja wyjściowa: siad prosty. Dziecko bierze woreczek między stopy. Na sygnał prowadzącego uczeń wykonuje przeniesienie nóg za głowę i stara się włożyć nogami woreczek do koła.

 

Wykaz konkurencji do przeprowadzenia dla klas 2-3

Rysunek: drabinka gimnastyczna, na niej zwisający człowiek (trzyma się górnego drążka)

Test siły rąk

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca tyłem do drabinki. Na sygnał prowadzącego, dziecko wykonuje zwis na drabince z lekko ugiętymi nogami. Test zostaje przerwany, kiedy uczestnik dotknie stopami drabinki lub podłoża.

Rysunek: człowiek stoi na jednej nodze, druga zgięta w kolanie i podciągnięta do góry - pod kolanem stykają się dłonie.

Test koordynacji ruchowej

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Na sygnał prowadzącego dziecko wykonuje szybki bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan. Jednocześnie stara się wykonać jak największą ilość klaśnięć. Prowadzący liczy ilość klaśnięć jaką wykonało dziecko w czasie 30 sekund.

Rysunek: Po lewej stronie człowiek kuca przygotowany do skoku. Przed nim leży miarka, nad miarką żółta strzałka lecąca półkolem na prawo.

Test siły nóg - skok w dal z miejsca

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Dziecko wykonuje skok w dal z miejsca. Nauczyciel mierzy odległość do wysokości pięt dziecka. Jeżeli po oddanym skoku ułożenie nóg jest nierównomierne, pomiar wykonujemy od linii do bliższej pięty dziecka.

Rysunek: w górnej części po prawej człowiek biegnący na lewo. Za nim i po lewej ustawione czerwone chorągiewki. W dolnej części po lewej , po lewej napis START, bliżej środka człowiek biegnący na prawo. Całkiem na prawo czerwona chorągiewka. Między człowiekiem a chorągiewką i napisem START żółte strzałki biegnące odwrotnie do wskazówek zegara (jak na boisku)

Test wytrzymałości - bieg

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Na sygnał prowadzącego uczeń wykonuje bieg ciągły po zewnętrznej stronie pachołków. Prowadzący liczy okrążenia, które udało się dziecku przebiec. Po upływie ustalonego czasu dziecko staje w miejscu, w którym ukończyło bieg. W konkurencji dla dokładności wyniku, zaleca się ograniczenie liczby zawodników do 5. Do liczenia okrążeń, nauczyciel może zaangażować innych uczniów.

Rysunek: po lewej napis START, przed nim biegnący człowiek w prawo, przed człowiekiem ustawionych kolejno pięć pachołków - między nimi napis: 2 m. Pod nimi 5 krótkich żółtych strzałek biegnących w prawo, między nimi żółte strzałki skręcające w dół i w lewo.

Test biegowy - bieg wahadłowy

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Na sygnał prowadzącego uczeń wykonuje bieg ciągły do pierwszego pachołka, dotyka dłonią pachołka i wraca do linii startu. Następnie wykonuje bieg do kolejnego pachołka i ponownie wraca do linii startu (1- powrót, 2 - powrót, 3-powrót, 4-powrót, 5-powrót). Jeśli po zakończeniu czasu uczeń nie dobiegnie do kolejnego pachołka zalicza się ostatni dotknięty pachołek. Jeżeli czas zakończy się po dotknięciu pachołka, a uczestnik nie zdąży dobiec do linii startu, zalicza się mu dotknięty pachołek.

Rysunek: człowiek leży na plecach, głowa na ziemi, nogi ma nad głową. Dłonie przy głowie, między stopami trzyma zielony woreczek. Za głową okrąg a w nim dwa zielone woreczki

Test mięśni brzucha

Pozycja wyjściowa: siad prosty. Dziecko bierze woreczek między stopy. Na sygnał prowadzącego wykonuje przeniesienie nóg za głowę i stara się włożyć woreczek do koła za pomocą stóp.

 

Więcej informacji o "Klasie na medal" znajduje się na stronie www.gokf.gda.pl.

Regulamin zabawy

Więcej informacji o konkurencjach dla klas 0-1 i punktacji

Więcej informacji o konkurencjach dla klas 2-3 i punktacji

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl