PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jakie będzie miasto za 50 lat? Powstały cztery scenariusze dla przyszłości Gdańska, poznaj raport

Jakie będzie miasto za 50 lat? Powstały cztery scenariusze dla przyszłości Gdańska, poznaj raport
Z jakimi wyzwaniami mierzyć się będą Gdańsk i gdańszczanie w ciągu najbliższych 50 lat? Jakie czekają nas zmiany i zjawiska? O tym w piątek, 12 marca, opowiedzą Natalia Hatalska i Aleksandra Szymańska, przedstawiając cztery scenariusze dla Gdańska Przyszłości wypracowane przez Instytut Kultury Miejskiej i infuture.institute. Spotkanie transmitowane będzie online, m.in. na Facebooku.
Gdańsk się zmienia. W którym kierunku powinien podążać? W środę, 12 marca, Natalia Hatalska (infuture.institute) i Aleksandra Szymańska (IKM) przedstawią cztery scenariusze przyszłości. Nz. Wizualizacja Kunsztu Wodnego. Budynek zostanie oddany do użytku na przełomie 2021 i 2022 roku
Gdańsk się zmienia. W którym kierunku powinien podążać? W środę, 12 marca, Natalia Hatalska (infuture.institute) i Aleksandra Szymańska (IKM) przedstawią cztery scenariusze przyszłości. Nz. Wizualizacja Kunsztu Wodnego. Budynek zostanie oddany do użytku na przełomie 2021 i 2022 roku
mat. UMG

Scenariusze przyszłości - to narzędzia strategiczne wykorzystywane w wielu branżach i sektorach, również w zarządzaniu miastami. Dzięki nim można lepiej zrozumieć, jak działają i zmieniają się miasta przyszłości, a co za tym idzie być przygotowanym na ewentualne zmiany, zwłaszcza jeśli są to zmiany nieciągłe (czyli niebędące kontynuacją zjawisk i procesów zachodzących w przeszłości), opracować najlepszą strategię działania i wypracować konsensus w przypadku różnicy poglądów.

- Naszym celem jest przyjrzenie się zjawiskom globalnym, które są bardziej lub mniej nieuniknione, takie jak kryzys klimatyczny, konflikty społeczne czy polityczne, łamanie praw człowieka - mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej, który raport „Gdańsk Przyszłości” stworzył wspólnie z infuture.institute. - Przeciwdziałanie tym zjawiskom widzimy w budowaniu wspólnot, uwspólnianiu wartości i budowaniu relacji. To kluczowe wyzwanie także dla kultury - na co dzień korzystamy z analiz trendów badanych przez infuture.institute, prowadząc działalność lokalnie i w skali Gdańska. Dlatego chcieliśmy także zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości. 

Efektem i podsumowaniem wszystkich etapów badania: wywiadów z ekspertami i ekspertkami, warsztatów kreatywnych z dziećmi ze szkoły podstawowej, Sesji Radykalnego Śnienia o Mieście oraz wiedzy eksperckiej infuture.institute są cztery scenariusze przyszłości: Społecznoczułe technium, Pogrążone megapolis, Kooperatywna homeostaza i Błękitna autonomia.

W każdym ze scenariuszy znajdziemy jego charakterystykę i opis zmian zachodzących w danym przypadku w społeczeństwie, naturze i świecie technologii. Zawierają także sugerowane reakcje i działania, jakie można będzie podjąć w obliczu prognozowanych scenariuszy. Podpowiedzą, które obszary zmian wspierać, które obserwować, jakie hamować, a do których inspirować.

Uzupełnieniem scenariuszy przyszłości są karty zmiany (tzw. shift cards). To zestaw 37 kart definiujących najważniejsze zmiany, które mogą mieć wpływ na przyszłość miast. Karty ukazują etap przejścia od teraźniejszości do przyszłości. Mają uświadamiać specyfikę przemian zachodzących w miastach oraz pomóc się na nie przygotować. Przykładowa karta zmiany zawiera opis wyzwania określonego w danym scenariuszu przyszłości i skłania do refleksji nad potencjalnymi rozwiązaniami przedstawionego problemu.

Raport Gdańsk Przyszłości dostępny będzie od 12 marca na stronie www.gdanskprzyszlosci.pl. Także 12 marca, o godzinie 12:00, Natalia Hatalska (infuture.institute) oraz Aleksandra Szymańska (IKM) porozmawiają o najbardziej znaczących zmianach i zjawiskach w miastach przyszłości. Spotkanie odbędzie się online na Facebooku IKM Gdańsk oraz kanałach infuture.institute.  

oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl